Skip navigation


Friplejeboliger

Hvis du er visiteret til en plejehjemsplads eller en plejebolig, har du mulighed for at vælge en friplejebolig.

Friplejeboliger er en udlejningsbolig, som står uden for den kommunale boligforsyning. Der hører servicearealer til friplejeboligernes samlede bebyggelse, som det kendes fra de traditionelle plejehjem og almene plejeboliger.

Hvis du er blevet visiteret til en plejehjemsplads eller en plejebolig af din bopælskommune, har du mulighed for at vælge en friplejebolig. Det gælder, uanset om friplejeboligen ligger i din nuværende bopælskommune eller i en anden kommune. Din mulighed for at vælge en friplejebolig er betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere den hjælp, som din kommune har truffet afgørelse om, at du skal tilbydes.

Målgruppen for friplejeboliger er identisk med målgruppen for plejehjem og plejeboliger. Det vil sige, personer med et omfattende plejebehov. Idet friplejeboliger står uden for den kommunale boligforsyning, er de ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser.

Det er kun certificerede friplejeboligleverandører, der kan eje og drive friplejeboliger. Certificeringen bidrager til at sikre, at friplejeboligleverandørerne har forudsætningerne for at levere den nødvendige hjælp til beboerne. Det er Sundhedsstyrelsen, der certificerer friplejeboligleverandører.

Du kan læse mere om friplejeboliger ved at klikke her.


Sidst opdateret 03-10-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055