Skip navigation


Plejehjem og plejeboliger

Hvis du har et særligt behov for en plejehjemsplads eller en plejebolig, kan du ansøge om en plads eller bolig hos din kommune.

Anvisningen til et plejehjem eller en plejebolig sker efter en forudgående visitation, hvor kommunen træffer beslutning om, at du har behov for en plejehjemsplads eller plejebolig. Visitationen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din boligmæssige, sociale, økonomiske, psykiske og fysiske situation.

 

Hvis du har fået bevilget en plejehjemsplads eller en plejebolig, er du omfattet af retten til frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at ansøge om en plejehjemsplads eller plejebolig i en anden kommune eller om et specifikt plejehjem eller plejebolig. Hvis du ansøger om at få tilbudt en plejehjemsplads eller plejebolig i en anden kommune, kræver det en såkaldt dobbeltvisitation. Det vil sige, at både bopælskommunen og tilflytningskommunen skal vurdere, om du har behov for en plads eller bolig.

 

Kommunen skal tilbyde en plejehjemsplads eller plejebolig senest to måneder efter, at kommunen har konstateret dit behov for en plads eller bolig. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis du har benyttet dig af retten til frit valg. I det tilfælde optages du i stedet på en specifik venteliste, hvor tildelingen af boliger sker på baggrund af de ventendes behov for den valgte plads eller bolig.

Hvis du ønsker at blive boende sammen med din ægtefælle, samlever eller registreret partner, skal det tilbud, der tilbydes, være egnet til to personer.

De traditionelle plejehjem er under udfasning. Det skyldes, at man ikke længere opfører plejehjem efter servicelovens bestemmelser, men i stedet opfører plejeboliger efter almenboligloven. Plejehjem adskiller sig administrationsmæssigt fra plejeboliger på en række områder. En væsentlig forskel er, at de traditionelle plejehjem er institutioner. Beboerne er dermed ikke lejere, som i moderne plejeboliger, med de rettigheder og pligter, det indebærer.  Med lejerettighedsbekendtgørelsen er der dog indført en række bestemmelser, der skal sikre lejere i plejehjem en række af de rettigheder, som gælder for lejere i plejeboliger. Reglerne for betaling for en plads på et plejehjem er derudover søgt tilrettet, så beboere i plejehjem er lige så gunstigt stillet, som hvis de boede til leje i en plejebolig. Man får den samme hjælp uanset, om man bor på et plejehjem eller i en plejebolig.

 

Du kan læse mere om almene boliger ved at klikke her.

 

 


Sidst opdateret 05-11-2015
Læs mere:

Læs mere i publikationen: "Livskvalitet og selvbestemmelse på pelejhjem"

Ældrekommissionen - Kommision om livskvalitet og selvbestemmele i plejebolig og plejehjem


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055