Skip navigation


Seneste nyt

Her kan du se de seneste nyheder på alle områder.
Du kan også vælge at søge på nyheder på et udvalgt område. Benyt boksen til højre: Start med at vælge kategori og dernæst periode.
1-50 af 1570 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Sundhedsreform sætter patienten først

  Regeringen vil fremtidssikre et godt sundhedsvæsen og styrke det yderligere, så patienter oplever større sammenhæng, mere nærhed og styrkede patientrettigheder.

  16-01-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Vellykkede partnerskaber på forebyggelsesområdet

  PRESSEMEDDELELSE - Evaluering af pulje på over 100 millioner kroner til partnerskaber inden for forebyggelse og sundhedsfremme viser, at der er stort potentiale i at styrke sundheden i fællesskab.

  11-01-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • En ny abejdsgruppe skal se på vilkårene for prostitution

  En ny arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier skal nu undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene inden for prostitution i Danmark.

  10-01-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Værdighedsrejsehold på vej ud i landet

  PRESSEMEDDELELSE - 11 ud af 29 ansøgere har fået tildelt besøg af det nye værdighedsrejsehold fra Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje.

  09-01-2019
  Kategori: Ældre

 • Ny strategi skal beskytte sundhedssektoren mod hackere

  PRESSEMEDDELELSE – Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL sætter i fællesskab retningen for at beskytte borgerne endnu bedre mod hackere med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed.

  07-01-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Udsatte borgere skal informeres om muligheder for støtte til medicinudgifter

  PRESSEMEDDELELSE - Kampagne på apoteker og i lægehuse skal gøre udsatte borgere, og borgere med lav indkomst opmærksom på mulighederne for få adgang til nødvendig medicin.

  04-01-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Nu kan du oprette dit eget juridisk bindende behandlingstestamente

  PRESSEMEDDELELSE – Fra årsskiftet er der blevet åbnet op for muligheden for via sundhed.dk at oprette et såkaldt behandlingstestamente. Her kan du på forhånd fravælge behandling i bestemte fremtidige situationer, eller du kan beslutte, at dine pårørende skal træffe beslutningen på dine vegne

  02-01-2019
  Kategori: Etik

 • Viden om et liv med diabetes skal samles og formidles bedre

  PRESSEMEDDELELSE - Som en del af den nationale diabeteshandlingsplan lanceres et nyt initiativ, som skal være med til samle den viden, vi har om hvordan sårbare mennesker med diabetes bedre kan mestre deres sygdom. Målet er at gøre indsatsen til mennesker med diabetes endnu bedre.

  21-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • 1 mia. kr. på vej til skræddersyet behandling til danske patienter

  PRESSEMEDDELELSE - Der er godt én milliard kroner på vej fra Novo Nordisk Fonden til opbygningen af Danmarks nye National Genom Center. Det står klart, efter fondens bestyrelse torsdag aften godkendte en reservationsbevilling, der vil blive rullet ud fra 2019 og frem.

  21-12-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • 29,2 millioner kroner fordelt til immunterapi mod kræft

  PRESSEMEDDELELSE - Syv projekter får del i den første uddeling af en samlet pulje på 60 millioner kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat til forskning og udvikling af immunterapibehandling til kræftpatienter.

  20-12-2018
  Kategori: Puljer

 • Sårbare diabetespatienter får hjælp til at blive i behandling

  NYHED – Særligt sårbare diabetespatienter skal have ekstra støtte for at sørge for, at de får den behandling, de har brug for. Derfor udmøntes nu en pulje på 14 mio. kr., som går til otte lokale projekter, der skal være med til at inkludere og fastholde særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

  20-12-2018
  Kategori: Puljer

 • 61,7 millioner kroner til bedre behandling af spiseforstyrrelser

  PRESSEMEDDELELSE - I alt otte projekter får del i en pulje på 61,7 millioner kroner til at udvide behandlingskapaciteten til mennesker, der lider af spiseforstyrrelser. En del af midlerne skal gå til at hjælpe patienter, der lider af tvangsoverspisning.

  19-12-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Ny forskningsstrategi på demensområdet

  PRESSEMEDDELELSE - Som en del af den nationale demenshandlingsplan sætter en ny strategi retningen for demensforskningen frem til 2025.

  19-12-2018
  Kategori: Demens

 • Bedre og hurtige hjælp: Alle regioner skal nu lave et akutberedskab til psykiatriske patienter

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og Dansk Folkeparti sikrer nu med i alt 80 millioner kroner at psykiatriske udrykningsteams udbredes til alle regioner.

  19-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Tre læger vinder pris for at oprette succesfuldt lægehus i lægedækningstruet område

  PRESSEMEDDELELSE – I dag overrakte sundhedsminister Ellen Trane Nørby ”Den Gyldne Skalpel” til lægerne Mogens Vestergaard, Jannik Falhof og Hans Christian Kjeldsen for deres initiativ Lægefællesskabet Grenaa.

  17-12-2018
  Kategori: Om ministeren

 • Sundhedsminister indvier ny akutlægehelikopter i Nordjylland

  PRESSEMEDDELELSE – I dag indvier sundhedsminister Ellen Trane Nørby den nye akutlægehelikopter, som begynder med at flyve med patienter den 2. januar 2019 fra den midlertidige base i Aalborg.

  17-12-2018
  Kategori: Om ministeren

 • Evaluering: Tværfaglige udgående teams bygger bro

  PRESSEMEDDELELSE - Børn og unge med psykiske lidelser har fået hjælp til at bevare tilknytningen til skolen og hverdagen med tværfaglige udgående teams.

  16-12-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Ny kortlægning viser: Flere skal uddannes og blive i social- og sundhedsfaget

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen er klar med en grundig kortlægning af rekrutteringsudfordringerne for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner. Kortlægningen viser bl.a. et stort behov for, at flere søger og gennemfører social- og sundhedsuddannelserne. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat ca. 150 mio. kr. over fire år til konkrete initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne.

  14-12-2018
  Kategori: Ældre

 • Ny Plejehjemsoversigt for alle danske plejehjem

  PRESSEMEDDELELSE – Nu er det nemmere for ældre og deres pårørende at få overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejehjem målrettet ældre i Danmark. På hjemmesiden Plejehjemsoversigten.dk kan man klikke ind på hvert enkelt plejehjem og få et overblik over bl.a. dets værdier, aktiviteter og faciliteter.

  12-12-2018
  Kategori: Ældre

 • Til nytår kan man oprette sit eget juridisk bindende behandlingstestamente

  PRESSEMEDDELELSE - Fremover skal læger og pårørende respektere en patients ønsker om fx ikke at ønske livsforlængende behandling, hvis patienten har oprettet et behandlingstestamente. Det kan man gøre fra 1. januar 2019

  11-12-2018
  Kategori: Patienters retstilling

 • Regeringen styrker markedsføringen af Danmark som førende life science-nation

  NYHED - Som led i den målrettede internationaliseringsindsats i vækstplanen for life science styrker regeringen Healthcare Denmarks indsats med at promovere den danske life science-industri.

  10-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Forsat store forskelle på regionernes overholdelse af udredningsretten

  NYHED – Der er markante forskelle på regionerne, når det kommer til at sikre at patienterne udredningsret bliver overholdt, viser nye tal. Der er dog fremgang at spore når det kommer til overholdelse af udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien.

  07-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Regioner svigter hjertepatienter

  NYHED – Regionerne er fortsat ikke gode nok til at overholde udredningsretten på hjerteområdet, viser nye tal. Og der er også betydelig regional variation i ventetiden på en række behandlinger.

  07-12-2018
  Kategori: Hjertesygdomme

 • Her er ungepanelets råd til sundhedsministeren

  Flere frirum for unge, lettere adgang til hjælp til de unge, der har brug det og større fokus på den naturlige krop. Sådan lyder nogle af ungepanelets ni råd til hvordan børn og unge kan trives bedre. Find alle rådene her.

  06-12-2018
  Kategori: Om ministeren

 • 10 unge afleverer 9 gode råd til sundhedsministeren

  Torsdag den 6. december modtager sundhedsminister Ellen Trane Nørby ni gode råd til bedre trivsel for danske børn og unge. Rådene er lavet af ungepanelet, som består af 10 unge mellem 20 og 28 år.

  05-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ny undersøgelse af køretider i hjemmeplejen kan bruges lokalt

  NYHED - Ny undersøgelse giver et indblik i, hvordan et antal kommuner og private leverandører planlægger køretiden i hjemmeplejen. ”Et godt redskab til den lokale planlægning”, mener ældreminister Thyra Frank og KL.

  05-12-2018
  Kategori: Ældre

 • Regeringen prioriterer 6,5 mia. kr. til sundhed de næste fire år

  NYHED – Sundhedsreform, psykiatri, vaccinationer og høreområdet er blandt de initiativer, der bliver tilgodeset med næste års finanslov. Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er således blevet enige om alene med finanslovaftalen at prioritere over 1,5 mia. kr. til sundhedsområdet over de næste fire år. Det bringer den samlede bevilling til sundhed afsat i løbet af 2018 op på 6,5 mia. kr.

  05-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Finanslovsaftale 2019: Ældre er endnu engang en vigtig prioritering for regeringen og Dansk Folkeparti

  NYHED – Bekæmpelse af ensomhed, løsninger på rekrutteringsudfordringerne samt bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen. Sådan lyder hovedoverskrifterne på ældreområdet med den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået.

  05-12-2018
  Kategori: Ældre

 • Ny forening skal tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg

  Som en del af vækstplanen for life science etablerer regeringen en ny national forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark.

  05-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Kommuner kan søge om 50 mio. kr. til fritvalgsprojekter

  NYHED – Kommunerne kan søge om 50,2 mio. kr. til forsøgsprojekter, der skal give ældre borgere øget frit valg inden for rehabilitering og madservice. Ældreministeren opfordrer kommunerne til at søge.

  03-12-2018
  Kategori: Ældre

 • Nyt børnehospice skal ligge på Djursland

  PRESSEMEDDELSE – Jylland får nu for første gang et hospice til børn og unge. Det får navnet Strandbakkehuset og kommer til at ligge i Rønde, hvor det skal etableres i forlængelse af Hospice Djursland.

  01-12-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ellen Trane Nørby, Tommy Ahlers og Eva Kjer Hansen taler om præstationspres og stress

  NYHED - Mandag den 3. december er der møde i regeringens Stresspanel. Denne gang er det de unges stress og mistrivsel, der er på dagsordenen.

  30-11-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Ny aftale: USA blåstempler dansk lægemiddelkontrol

  PRESSEMEDDELELSE - Danske lægemiddelvirksomheder kan se frem til millionbesparelser efter amerikanske FDA (US Food and Drug Administration) har godkendt den danske lægemiddelkontrol til optagelse i international aftale om gensidige lægemiddelkontroller. ”Et vigtigt skridt for dansk life science,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  29-11-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Videnscenter for Værdig Ældrepleje åbnes

  NYHED - Nationalt Videnscenter for Værdig Ældrepleje vil få stor betydning for værdigheden i omsorgen for ældre, sagde ældreminister Thyra Frank i sin åbningstale.

  29-11-2018
  Kategori: Ældre

 • Stort forsøg skal skaffe flere læger til Region Sjælland

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby godkender for første gang i Region Sjælland et forsøg med op til 58 særlige uddannelsesforløb, som skal skaffe flere unge læger til regionen. Ministeren har tidligere godkendt lignende forsøg i Jylland og på Fyn.

  28-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Ludomanibehandlingen er god, men vi skal have mere viden

  NYHED – Flere danskere kæmper med spilafhængighed, og behandlingsstederne har nogle steder svært ved at følge med. En ny evaluering af ludomanibehandlingen i Danmark er netop offentliggjort, og den peger blandt andet på, at der er brug for bedre data.

  26-11-2018
  Kategori: Puljer

 • 23 mio. kr. på vej til tværsektorielle teams der skal mindske tvang

  NYHED – Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres inden udgangen af 2020 – sådan lyder den fælles politiske ambition. Som led i den målsætning bliver 23,5 mio. kr. nu udmøntet til tre tværsektorielle teams, der blandt andet skal have fokus på samarbejdet mellem regioner og kommuner i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser.

  23-11-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Danskerne skal kunne handle trygt på nettet

  Julehandlen står for døren, og et stigende antal danskere handler på nettet. Langt det meste nethandel går godt, men det sker, der opstår problemer. Derfor lancerer regeringen nu en vedvarende informati-onsindsats under overskriften ”Nethandel #heltsikkert”. 12 myndig-heder står bag.

  17-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Nyt stort internationalt forsknings – og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark

  PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby underskriver i dag på et møde i Seattle en aftale, der skal gøre Danmark til centrum for et stort nyt internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens.

  15-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Nu får børn med livstruende sygdomme endnu bedre hjælp

  PRESSEMEDDELELSE - Børn med livstruende sygdomme og deres pårørende skal have endnu bedre hjælp. Som led i det arbejde, offentliggøres der nu en række nye anbefalinger for palliative indsatser til børn.

  12-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Her er regeringens nye idrætsinitiativer

  PRESSEMEDDELELSE - Flere borgere skal dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber. I dag offentliggøres fire nye idrætsinitiativer og en række anbefalinger.

  12-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Kan bedre digitale vaner gøre os mindre stressede? Det Nationale Stresspanel samles hos PFA

  PRESSEMEDDELELSE - Der er digitalisering og bedre brug af sociale medier på dagsordenen, når regeringens Nationale Stresspanel mandag den 12. november mødes hos PFA.

  09-11-2018
  Kategori: Psykiatri

 • To nye projekter skal skaffe mere viden om smertebehandling

  NYHED - Med i alt 11 millioner kroner i ryggen skal der nu sættes to nye studier i gang om såkaldt cryoneurolyse-behandling af smerter.

  09-11-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Regeringen vil regulere en del af markedet for lægemidler for at sænke listepriserne

  NYHED: Regeringen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil føje endnu et redskab til værktøjskassen i forsøget på at sænke listeprisen på lægemidler i Danmark. Et eksternt referenceprissystem (ERP) skal regulere den del af markedet, der ikke er dækket af frivillige prisaftaler.

  05-11-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Forsøg skal skaffe flere neurologer og psykiatere til Nord- og Midtjylland

  NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby godkender et forsøg, som skal få flere unge læger til at specialisere sig inden for neurologi og psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

  02-11-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Ny satspuljeaftale: Styrket indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og satspuljepartierne har på sundhedsområdet indgået satspuljeaftale for 2019-2022 på i alt 994,9 millioner kroner. Psykiatrien bliver styrket, så særligt børn og unge, der psykisk mistrives, bliver opfanget, inden problemerne vokser sig store.

  02-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Spænd hjelmen: Nye regler skal sætte en stopper for motorcykelkørsel uden styrthjelm

  NYHED - Regeringen lukker nu for muligheden for at man med en lægeerklæring i ryggen kan få en dispensation til at køre på motorcykel uden styrthjelm.

  01-11-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Thyra Frank: Ambitiøs handlingsplan til 167 mio. kr. skal sikre, at færre ældre svækkes og mister livsmodet

  PRESSEMEDDELELSE – ”Vi skal i endnu højere grad end vi gør i dag sikre, at de ældre har mulighed for at leve et godt ældreliv”, siger ældreminister Thyra Frank, efter at hun og satspuljepartierne er blevet enige om at afsætte penge til en handlingsplan for ”Det gode ældreliv”.

  31-10-2018
  Kategori: Ældre

 • Satspuljeaftale: Ny handlingsplan for ”det gode ældreliv”

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet over de næste fire år. Med aftalen følger en ambitiøs handlingsplan for ”det gode ældreliv”.

  31-10-2018
  Kategori: Ældre

 • Sundhedsminister: Psykiatriplan skal reducere brugen af tvang

  NYHED – På trods af forbedringer på nogle områder bliver for mange patienter fortsat udsat for tvang i psykiatrien. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

  26-10-2018
  Kategori: Psykiatri1-50 af 1570 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055