Skip navigation


Seneste nyt

Her kan du se de seneste nyheder på alle områder.
Du kan også vælge at søge på nyheder på et udvalgt område. Benyt boksen til højre: Start med at vælge kategori og dernæst periode.
1-50 af 1400 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Flere busture, museumsbesøg, fester og værksteder til plejehjemsbeboere

  NYHED - Så er det nu, der kan søges penge fra puljen til mere livskvalitet på plejehjemmene. Undersøgelse har vist at et bredt udvalg af aktiviteter er et af de punktet, hvor plejehjemmene bedst kan forbedre beboernes livskvalitet.

  23-04-2018
  Kategori: Ældre

 • Minister skal inspireres på Svanevig Hospice på Lolland

  PRESSEMEDDELELSE - Personalet og ledelsen på Svanevig Hospice skal fortælle ældreminister Thyra Frank om deres tilgang til en værdig død, når hun kommer forbi mandag den 23. april. Samme dag kommer ministeren også til Vordingborg og Guldborgsund.

  21-04-2018
  Kategori: Ældre

 • Sundhedsminister: Kommuner har en stor opgave med at løfte den mentale sundhed hos børn og unge

  PRESSEMEDDELELSE - Nye skærpede anbefalinger som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag giver ny evidens og viden til, at kommunerne kan styrke forebyggelsesindsatsen på mental sundhed og ti andre forebyggelsesområder.

  20-04-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Nyt studie: Vindmøllestøj giver ikke diabetes

  PRESSEMEDDELSELSE – Anden del af en dansk undersøgelse om vindmøllestøj finder ikke nogen sammenhæng mellem støj og øget risiko for diabetes.

  16-04-2018
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Vågekoner, robotteknologi og socialøkonomisk virksomhed

  PRESSEMEDDELELSE – Ældreminister Thyra Frank gæster mandag den 16. april Stevns, Faxe og Ringsted og skal bl.a. høre, hvordan vågekoner er med til at give ældre en værdig død, og hvordan robotten Beam sørger for at pårørende kan komme på virtuelt besøg på Plejehjemmet Solhavecenteret.

  14-04-2018
  Kategori: Ældre

 • Ny KBU-model skal få flere læger til Færøerne

  NYHED – Sundhedsministeren har netop besluttet at oprette en ny særordning for lægernes basisuddannelse på Færøerne, som på sigt skal sikre bedre lægedækning på øerne.

  10-04-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Ældreminister vil skabe tryghed ved at forebygge konkurser i hjemmeplejen

  NYHED – Ældreminister Thyra Frank har fremsat et lovforslag, der skal forebygge konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp til gavn for både de ansatte og de ældre borgere. Lovforslaget skal i dag til 1. behandling i Folketinget.

  10-04-2018
  Kategori: Hjemmepleje

 • Minister tager til Asien for at udveksle erfaringer om kronikere og life science

  NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i denne uge Asien for at udvikle samarbejdet særligt inden for life science og kronikerområdet.

  09-04-2018
  Kategori: Internationalt samarbejde

 • To første videnskabelige projekter til opsamling af cannabis-erfaringer

  De to første videnskabelige projekter til opsamling af erfaringerne med medicinsk cannabis kan nu sættes i søen.

  06-04-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • 250 nye studiepladser til lægeuddannelser – og dermed grundlaget for kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge

  For at imødekomme manglen på flere færdiguddannede læger flere steder i landet og en stigende efterspørgsel i den private sektor vil regeringen oprette over 250 nye studiepladser i medicin. Dermed er de overordnede rammer skabt for, at der kan etableres nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge.

  06-04-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • 34 mio. til at forbedre danskernes sundhed

  NYHED –Kræftens Bekæmpelse, Alkohol og Samfund og Psykiatrifonden er nogle af dem, som i år får del i puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

  05-04-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Kommuner skal sætte ind overfor underernærede ældre

  NYHED - Nye tværfaglige indsatser skal få flere kilo på sidebenene af underernærede ældre. Det er formålet med en ny pulje, som kommunerne kan søge fra i dag.

  04-04-2018
  Kategori: Ældre

 • Samtalen om ”Det gode ældre liv” skal ud i forsamlingshusene

  PRESSEMEDDELELSE – Værdier og holdninger i ældreomsorgen skal debatteres i bl.a. forsamlingshuse og på plejehjem rundt omkring i landet. Som udgangspunkt for samtalerne lancerer ældreminister Thyra Frank i dag et katalog med hendes visioner for området og starter den første samtale på Filskov Friplejehjem.

  23-03-2018
  Kategori: Ældre

 • Patienter skal have tilskud til medicinsk cannabis

  PRESSEMEDDELELSE - Patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar, skal fremover have mulighed for at få tilskud til det. Sådan lyder en ny aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

  22-03-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Sundhedsminister udnævner direktør for ny patientklagestyrelse

  NYHED – Det står nu fast, hvem der skal være direktør i den kommende patientklagestyrelse. Det bliver den 50-årige Lizzi Krarup Jakobsen, som har flere års direktørerfaring fra bl.a. SKAT.

  22-03-2018
  Kategori: Om ministeren

 • Sundhedsministeren: Danskerne skal have klare mål for akutindsatsen

  PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lancerer i dag miniudspillet ’Klare mål for akuthjælpen’, som skal skabe mere gennemsigtighed med den akuthjælp, som danskerne får, når en ulykke rammer.

  21-03-2018
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Regionerne overholder ikke hjertepatienters rettigheder

  PRESSEMEDDELELSE – Nye tal viser, at regionerne stadig halter bagefter, når det kommer til at overholde udredningsretten på hjerteområdet – og ventetiden på behandling er for lang. Værst står det dog til i Region Hovedstaden.

  20-03-2018
  Kategori: Hjertesygdomme

 • Ny kampagne skal bryde tabu om inkontinens

  NYHED – En informationskampagne finansieret af satspuljemidler skal gøre op med tabu blandt mindst 300.000 danskere med inkontinens.

  19-03-2018
  Kategori: Ældre

 • Ministre vil en gang for alle punktere jomfruhindemyte

  PRESSEMEDDELELSE - Tre ministre sender nu brev til WHO med en appel om at gøre op med myten om jomfruhinden.

  17-03-2018
  Kategori: Etik

 • Ellen Trane Nørby: Magasin viser ansvar

  NYHED – I dag stopper Magasin du Nord al salg af tobak. Sundhedsministeren er med, når de sidste pakker tages ned fra hylderne.

  15-03-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Minister: Patienters sygehusoplevelse kan blive endnu bedre

  PRESSEMEDDELELSE – Danske patienter er generelt tilfredse med sygehusvæsenet, viser den årlige patientundersøgelse fra regionerne. Men der er alligevel plads til forbedring, mener sundhedsministeren.

  14-03-2018
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Kampagne til forebyggelse af rygestart får unge til at overveje cigaretterne en ekstra gang

  PRESSEMEDDELELSE - I oktober 2017 blev en ny kampagne til forebyggelse af rygestart rettet mod unge lanceret. Kampagnen har allerede god effekt, viser foreløbige evalueringsresultater. Nu indledes kampagnens næste fase, hvor forældrene skal med ombord.

  11-03-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Udredningsretten halter stadig i hovedstaden

  PRESSEMEDDELELSE – På landsplan bliver udredningsretten overholdt for otte ud af ti patienter, men i Region Hovedstaden er tallene fortsat markant dårligere. Det viser de nye monitoreringstal. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er særligt utilfreds med tallene fra børne- og ungepsykiatrien.

  11-03-2018
  Kategori: Patienters retstilling

 • 207 patienter har fået recept på medicinsk cannabis

  PRESSEMEDDELELSE – De to første måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er ifølge sundhedsministeren gået godt.

  11-03-2018
  Kategori: Medicin og apoteker

 • 15 anbefalinger til at styrke psykiatrien

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om, at en ny rapport om styringen i psykiatrien er et godt udgangspunkt for at styrke psykiatrien yderligere.

  08-03-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Mennesker med demens skal have bedre træningstilbud

  PRESSEMEDDELELSE - Fysisk træning kan udsætte demenssymptomer og forlænge perioden, hvor man som demensramt selv mestrer hverdagsaktiviteter. En ny træningsguide skal gøre det nemmere og mere udbytterigt for mennesker, der lider af demens at komme til at træne og lave fysiske aktiviteter.

  07-03-2018
  Kategori: Ældre

 • Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

  PRESSEMEDDELSELSE - Første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, er nu færdig. De fem andre delundersøgelser er på vej.

  07-03-2018
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Stor fælles indsats: Flere skal dyrke idræt

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har en vision om, at flere danskere skal være idrætsaktive.

  07-03-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Sundhedsminister: Børnehospicepladser i Vestdanmark skal give mere geografisk balance

  PRESSEMEDDELELSE – Regioner og private aktører kan fra i dag søge om midler til det første børnehospice i Vestdanmark. Det nye tilbud til børn og unge med livstruende sygdomme skal være med til at udligne den nuværende geografiske ulighed.

  06-03-2018
  Kategori: Puljer

 • Ny undersøgelse: Det går den forkerte vej med sundheden

  PRESSEMEDDELELSE – Danskernes sundhed og trivsel er blevet dårligere, viser en ny national undersøgelse blandt mere end 180.000 danskere.

  06-03-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • Regeringen sætter plejehjem, dagtilbud og botilbud fri i nyt forsøg

  NYHED - En række plejehjem, dagtilbud og botilbud kan se frem til at blive undtaget fra statslige regler og kommunal regulering. Det sker som led i et forsøg, hvor regeringen vil etablere friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

  05-03-2018
  Kategori: Ældre

 • Ny vækstplan skal bane vejen for dansk life science i verdensklasse

  PRESSEMEDDELELSE - Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa.

  02-03-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Danskerne fortjener en bedre tandlægeordning

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er glad for, at der er bred politisk opbakning til at finde frem til en ny model for voksentandplejen. Hun drager sammen med alle Folketingets partier konsekvensen af forhandlingssammenbruddet og dropper den eksisterende tandlægeordning.

  28-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Politisk aftale: Enigt folketing vil ændre tandplejesystemet for voksne

  PRESSEMEDDELELSE - Som en konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne på tandlægeområdet mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at igangsætte et arbejde, der skal gentænke voksentandplejen i Danmark.

  28-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Drenge og unge mænd, der er tiltrukket af eget køn, kan få gratis HPV-vaccination hos AIDS-Fondet

  NYHED – Bi- og homoseksuelle drenge og unge mænd i alderen 15-19 år kan blive gratis HPV-vaccineret på AIDS-Fondets klinikker. Ønsket om, at det også skulle kunne ske hos praktiserende læge, har det ikke været muligt at lande en aftale med PLO om.

  26-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ny generation af sundhedsaftaler på vej til patienterne

  NYHED - Som et initiativ fra regeringsudspillet ”Sundhed, hvor du er” er en ny bekendtgørelse nu sendt i høring.

  23-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Voksne skal tilbydes gratis vaccine mod mæslinger

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen vil indføre et tilbud om gratis MFR-vaccination til alle voksne, som ikke er immune over for mæslinger.

  23-02-2018
  Kategori: Forebyggelse

 • 214 mio. skal hjælpe børn med psykiske udfordringer

  NYHED – Børn og unge med psykiske udfordringer skal hjælpes langt tidligere, og det skal kommunerne og regionerne være bedre til at samarbejde om, fastslår sundhedsministeren.

  23-02-2018
  Kategori: Psykiatri

 • Ministre: Vi skal vide mere om kvaliteten i ældreplejen

  PRESSEMEDDELELSE – Det skal være muligt at måle kvaliteten af den kommunale ældrepleje og dermed få større indblik i, hvad vi får ud af de ca. 43 mia. kr., som hvert år går til ældreområdet. Det gav regeringen og Dansk Folkeparti hinanden håndslag på i finanslovsaftalen for 2018.

  21-02-2018
  Kategori: Ældre

 • Så er det nu: Indstil en medarbejder til Demensprisen 2018!

  Igen i år skal Årets Demenspris være med til at anerkende de medarbejdere, der skaber glæde, tryghed og værdighed for mennesker med demens og deres pårørende. Demensprisen 2018 overrækkes 7. maj 2018 på ”DemensDagene” af ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  21-02-2018
  Kategori: Ældre

 • Patienter kan få genoptaget sager om tilbagebetaling af patienterstatninger

  NYHED – Patienter kan få deres sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning for en behandlings- eller lægemiddelskade genoptaget.

  16-02-2018
  Kategori: Patienters retstilling

 • Endnu et forsøg skal få flere læger til Syddanmark

  NYHED – Syddanmark mangler uddannelseslæger i lungemedicin. Som et forsøg får Videreuddannelses-region Syd derfor lov til at tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb i specialet.

  10-02-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Nu kan du blive speciallæge i akutmedicin i Danmark

  NYHED – Specialet i akutmedicin er nu klar, og læger kan snart starte uddannelse eller ansøge om merit til at blive speciallæge i akutmedicin.

  09-02-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år med depression eller angst

  PRESSEMEDDELELSE - Med den seneste satspuljeaftale blev det aftalt at indføre en forsøgsordning de næste fire år med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som lider af depression eller angst. Nu sendes bekendtgørelsen om ordningen i høring. Vi skal undgå, at de unges problemer vokser sig større, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  09-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Demensramte skal have flere og bedre dagtilbud

  NYHED - Der er brug for flere og endnu mere meningsfulde dagtilbud til bl.a. yngre mennesker med demens, der samtidig kan fungere som aflastningstilbud for deres nære og pårørende. Derfor kan kommunerne nu søge pulje på 38 mio. kr. fra den nationale demenshandlingsplan.

  09-02-2018
  Kategori: Ældre

 • Bred opbakning til den danske strategi for personlig medicin

  PRESSEMEDDELELSE – I dag fremsætter sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovforslag om oprettelsen af Nationalt Genom Center, som skal være udviklingscenter for den danske strategi for personlig medicin. Et bredt flertal i Folketinget har forinden indgået en politisk aftale om centret.

  09-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sygeplejersker får ny specialuddannelse i kommuner og almen praksis

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er klar med sygeplejerskernes nye specialuddannelse i kommunerne og almen praksis efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

  08-02-2018
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Ny lov mod dårlig hygiejne og komplikationer ved tatoveringer

  NYHED – Det er ikke uden risiko at blive tatoveret. Derfor skal folk, der lægger sig under tatoveringsnålen, sikres bedre, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag, der betyder, at alle tatoveringssteder registreres, hygiejnen skal være i orden, og der kommer tilsyn og bedre oplysning til forbrugerne.

  08-02-2018
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister forlænger skærpet indberetningspligt om kræftpatienter

  PRESSEMEDDELELSE – Ventetiden for visse kræftpatienter til udredning og operation er for lang, og det er bekymrende, at nogle patienter selv vælger at vente i lang tid, for få dage kan afgøre liv eller død. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som derfor forlænger den skærpede indberetningspligt for regionerne. De skal løse deres opgave bedre, mener hun.

  07-02-2018
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Nye anbefalinger for behandling af hjertepatienter

  NYHED – Sundhedsstyrelsen har lavet nye anbefalinger for behandlingsforløb for hjertepatienter. De viser bl.a., hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra sygehuset. Vigtigt skridt mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen på hjerteområdet, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  07-02-2018
  Kategori: Sygehusvæsen1-50 af 1400 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055