Skip navigation


Debat: Ældreområdet har fået et markant løft

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Kristeligt Dagblad den 29. januar 2019. Jørgen Breindahl spørger i et debatindlæg her i Kristeligt Dagblad den 23. januar, hvad jeg foretager mig som ældreminister.

Det vil jeg gerne svare på med nogle eksempler.

Jeg har sammen med Dansk Folkeparti i to på hinanden følgende finanslovsaftaler og ligeledes med satspuljepartierne besluttet og igangsat en lang række initiativer på ældreområdet: Faktisk var ældreområdet i 2018 det velfærdsområde, der blev tilgodeset allermest i finanslovsaftalen med i alt 2,7 milliarder kroner.

Vi har blandt andet afsat midler til en handlingsplan om det gode ældreliv, indført et nyt risikobaseret tilsyn på ældreområdet, og der er netop åbnet et nationalt videnscenter og et rejsehold for værdig ældrepleje, som skal understøtte kommunernes arbejde.

Hertil kommer plejehjemsoversigten, der gør det nemmere at finde det rigtige plejehjem, hvis det en dag måtte blive aktuelt.

Desuden er der iværksat en markant styrket indsats for pårørende og det vigtige arbejde med at sikre en værdig død.

Jørgen Breindahl nævner også manglen på arbejdskraft på ældreområdet. Jeg er helt enig i, at det er en opgave, som vi skal løse, og det arbejde er vi i fuld gang med. Med finanslovsaftalen for 2019 har vi blandt andet afsat penge til at imødekomme kommunernes rekrutteringsudfordringer på social-og sundhedsområdet.

Og regeringen har fra 2018 afsat 500 millioner kroner årligt fremover til at ansætte mere personale i ældreplejen.

I den seneste finanslovsaftale har vi også styrket kommunerne i deres arbejde med at bekæmpe ensomhed, sorg og selvmord blandt ældre med 100 millioner kroner årligt.

Med hensyn til at fremme et bedre arbejdsmiljø i ældreomsorgen, arbejder vi netop nu på en handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd over for ansatte i ældreplejen.

Og mens jeg har været ældreminister, er der på ældreområdet for første gang indgået egne satspuljeaftaler med særskilte forhandlinger.

Så når du nu spørger, Jørgen Breindahl, så er der ingen tvivl om, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti har givet ældreområdet et betydeligt løft. Og det har vi alle god grund til at glæde os over.

Til slut vil jeg takke dig for at gøre opmærksom på, at ministeriets hjemmeside for så vidt angår presseaktivitet ikke har været korrekt opdateret.

Det vil nu blive bragt i orden.

Sidst opdateret 11-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |