Skip navigation


Regeringen prioriterer ældreområdet

08-03-2017
DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Jyllands-Posten den 8. marts 2017.

Sund og velsmagende mad og gode måltidsoplevelser er for mig helt og aldeles uundværlige i et godt og værdigt ældreliv. Maden har nemlig stor betydning for både sundhed og livsglæde - to ting, som hænger tæt sammen.

Når det kommer til vore ældre og svageste, så udgør underernæring desværre et ganske alvorligt problem, og således er det også noget, som regeringen prioriterer, og som står meget højt på min dagsorden som ældreminister. Derfor er jeg også glad for at kunne læse her i avisen den 24/ 2, at de to socialdemokrater Astrid Krag og Flemming Møller Mortensen ligeledes finder emnet væsentligt.

Men det undrer mig, at de samtidig langer ud efter regeringen for ikke at prioritere ældreområdet. Det er ganske enkelt ikke korrekt, at vi sparer på de ældre. Regeringen prioriterer ældreområdet højt - også økonomisk. Og sammen med Dansk Folkeparti har regeringspartierne ved de seneste to finanslove afsat ekstra midler til ældreplejen.

Blandt andet er der med finansloven for i år 425 mio. kr. på vej til nye og bedre køkkener på plejehjemmene, så de ældre får god og velsmagende mad og duften af madlavningen tættere på, hvor de bor. Det er et vigtigt initiativ, som jeg er meget stolt over.

De to socialdemokrater taler også mod bedre vidende, når de i deres indlæg giver indtryk af, at de nye køkkener må stå tomme, fordi der ikke er en krone sat af til køkkenpersonalet.

 

380 mio. kr. til klippekort

Faktum er, at vi på Christiansborg har afsat en såkaldt værdighedsmilliard. Den ekstra milliard kroner årligt skal gå til at skabe en mere værdig ældrepleje, og kommunerne kan eksempelvis vælge at bruge pengene på at ansætte personale, der kan være med til at lave maden i de nye køkkener.

Jeg har da også med glæde noteret mig, at flere af de kommuner, der umiddelbart efter finanslovsforliget udtrykte skepsis over for køkkenpuljen, sidenhen er gået i gang med forberedelser til at søge alligevel. Jeg håber, at rigtig mange kommuner på samme måde vil se mulighederne og søge om en del af pengene.

Lokale køkkener på plejehjemmene er naturligvis ikke det eneste, vi som regering har taget af initiativer i ældreplejen. Vi har bl. a. med finansloven for 2017 afsat 380 mio. kr. årligt til en klippekortordning, så beboerne kan få ekstra hjælp til at gøre nogle af de ting, som de har lyst til, og som ikke er en del af den daglige hjælp og pleje.

Vi har desuden kort før jul sammen med partierne i satspuljekredsen indgået en stor og vigtig aftale om en national demenshandlingsplan, som der er afsat 470 mio. kr. til. Så alt i alt er jeg glad for at være ældreminister i en regering, som prioriterer de ældre både i tanke og handling. 

 


Sidst opdateret 08-03-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |