Skip navigation


Forbud mod det euforiserende stof Bromo-Dragonfly

27-11-2007
PRESSEMEDDELELSE - Det euforiserende stof Bromo-Dragonfly forbydes med virkning fra onsdag den 5.
december.

Ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, har truffet beslutningen på baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har indstillet, at Bromo-Dragonfly forbydes, så det fremover kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed. Baggrunden er, at anvendelse af stoffet indebærer en alvorlig sundhedsrisiko. Bromo-Dragonfly kan forårsage alvorlige forgiftninger, der i værste fald kan medføre døden eller ændringer i sindstilstanden, der medfører risiko for akut psykose, alvorlige ulykker og vold.

Når der som her er tale om et stof, der indebærer en alvorlig sundhedsrisiko, tøver jeg ikke med at forbyde det. Forbuddet falder helt i tråd med regeringens hidtidige linie med hensyn til at reagere hurtigt og skarpt mod nye euforiserende stoffer. Det er vigtigt, at vi som samfund sender et klart og umisforståeligt signal om, at vi hverken kan eller vil acceptere stoffer som Bromo-Dragonfly”, siger minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen.

Forbuddet træder i kraft onsdag den 5. december 2007.

Kontakt: Pressemedarbejder Anni Lundqvist, tlf.: 72 26 94 06 mobil: 4082-0634


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |