Skip navigation


EU sundhedsministermøde i Horsens fokuserer på innovation i sundhedsvæsnet og patient empowerment

20-04-2012
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag er vært, når de europæiske sundhedsministre sætter hinanden stævne i Horsens 23.-24. april 2012. Hovedtemaerne for mødet er innovation i sundhedsvæsnet og patient empowerment.

Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, har som en del af det danske EU-formandskab inviteret sine europæiske kolleger til et uformelt møde den 23.-24. april 2012 i Horsens. Kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik, John Dalli, og regionaldirektør Zsuzsanna Jakab fra WHO europæiske regionalkontor deltager også i mødet.

Mødet har to hovedtemaer:

Under overskriften ”Smart Health – Better Lives: Moving Innovation ahead in Europe” vil ministrene diskutere, hvordan rammerne for innovation i sundhedsvæsenerne kan forbedres. Sundhedsvæsnet er en af de største økonomiske udfordringer for de europæiske lande, og samtidigt en af de vigtigste katalysatorer for innovation i Europa. Det er nødvendigt at styrke sundhedsinnovationen, hvis vi skal komme gennem den økonomiske krise, demografiske forandringer og samtidig bevare vores sundhedsvæsner af høj kvalitet. Styrket innovation vil være til gavn for patienterne, for de ansatte i sundhedsvæsnet og for den europæiske økonomi

Kronisk sygdom er en af de største sundhedsudfordringer i Europa, hvor flere mennesker lever både længere og med en eller flere kroniske sygdomme.  ”Patient empowerment” er det andet hovedtema for mødet og handler om at give mennesker med en kronisk sygdom mulighed for at tage vare på sig selv og sin egen sygdom. Man skal kunne leve et godt og aktivt liv med en kronisk sygdom.

Med udgangspunkt i sagerne om de franske PIP-brystimplantater og metal-mod-metal hofterne vil ministrene også diskutere, hvordan man i fremtiden kan undgå lignende sager og forbedre patienternes tryghed ved implantater og andet høj risiko medicinsk udstyr.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:

”De to temaer for ministermødet har stor betydning for alle sundhedsministrene og for fremtiden for vore sundhedsvæsner. Jeg glæder mig til at diskutere med mine kolleger og forventer, at vi i fællesskab kan inspirere hinanden til at gå nye veje og afprøve nye indsatser. 

Mange opfatter innovation som en slags luksus. Det er det ikke. Det er en nødvendighed – og der må ikke være unødvendige hindringer for at gøre tingene på en smartere måde i sundhedsvæsnet.

Jeg har en klar forventning til, at vi bliver enige om, hvordan vi kan styrke vores samarbejde fremover og blive endnu bedre til at dele vores viden med hinanden, så vi hver især undgår at skulle opfinde den dybe tallerken. Vi skal også udstikke pejlemærker for den fremtidige europæiske lovgivning, ligesom jeg forventer, at vi bliver enige om, at patient empowerment er et vigtigt element i fremtidige initiativer om kronisk sygdom på europæisk niveau. I første omgang vil patient empowerment skulle være en af grundpillerne i den igangværende refleksionsproces i EU om kronisk sygdom.”

Yderligere oplysninger
Kontorchef, Katrine Schjønning, tlf. 25 27 56 32 
Afdelingschef, Svend Særkjær, tlf. 72 26 94 20
Pressemedarbejder, Andreas Boe Sjøholm, tlf. 50 96 50 69


Sidst opdateret 20-04-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055