Skip navigation


EU’s sundhedsministre sætter fokus på grænseoverskridende sundhedstrusler

21-06-2012
PRESSEMEDDELELSE - Rådsmøde om sundhed i Luxembourg den 22. juni 2012

På rådsmødet om sundhed, der holdes i Luxembourg den 22. juni 2012, vil EU-landenes sundhedsministre drøfte, hvordan man i EU kan samarbejde bedre om at håndtere fremtidige influenzapandemier, udbrud af E.coli eller andre grænseoverskridende hændelser, som kan true europæernes sundhed.   

 

Sundhedsministrene vil desuden sætte særligt fokus på de alvorlige og stigende problemer med bakterier, der er resistente over for behandling med antibiotika. Ministrene vil forpligte sig politisk til at fortsætte kampen mod antibiotikaresistens. Det skal ske ved at styrke samarbejdet mellem det humane og veterinære område og ved at arbejde på, at brugen af antibiotika bliver mindre.   

Ministrene forventes også at nå til enighed om det nye handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020, hvori der afsættes penge til projekter, der vil udvikle nye metoder, planlægningsredskaber og vejledninger på tværs af EU’s grænser. Udover de nationale sundhedsmyndigheder kan også uddannelsesinstitutioner og NGO’er på sundhedsområdet få del i midlerne. 

 

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:  

”De sager, som er på dagsordenen for rådsmødet, er glimrende eksempler på den væsentlige rolle, som EU kan spille på sundhedsområdet. Det gælder i forhold til kampen mod antibiotikaresistens - en fælles udfordring, som vi alle skal håndtere. Alternativet – at mennesker i fremtiden vil kunne dø pga. banale infektioner – er ganske enkelt skræmmende og uacceptabelt. Det er derfor helt oplagt, at vi lærer af hinanden og af de gode eksempler på tværs af EU’s grænser. Også i det nye handlingsprogram på sundhedsområdet, som jeg forventer, vi bliver enige om på rådsmødet, sigtes der mod at understøtte, at gode eksempler og metoder spredes hurtigere, så vi undgår at bruge ressourcer på at opfinde de samme ting flere gange. Jeg glæder mig også til drøftelsen med mine kolleger om, hvordan vi i fællesskab kan håndtere fremtidige grænseoverskridende sundhedstrusler som eksempelvis en influenzapandemi på den bedst mulige måde.”


Sidst opdateret 21-06-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055