Skip navigation


Stærke aftaler på lægemiddelområdet

19-12-2008
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har i dag indgået aftale om apotekernes bruttoavance for 2009 og 2010. Samtidig har ministeren indgået prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen gældende for 2009-2011.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har i dag indgået aftale om apotekernes bruttoavance for 2009 og 2010. Samtidig har ministeren indgået prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen gældende for 2009-11.

Ministeren er godt tilfreds med resultaterne af forhandlingerne med de to store aktører på lægemiddelområdet:

Vi har fået to stærke aftaler på lægemiddelområdet for de kommende år. Aftalen med apotekerne understreger fokus på deres kerneopgave, nemlig salg af lægemidler og den tilhørende kunderådgivning frem for handel med plastre, lakrids og håndcreme. Og så glæder jeg mig selvfølgelig over, at der er afsat midler til bl.a. uddannelse af flere farmakonomelever. Prisaftalen med Lægemiddelindustriforeningen er på samme måde værd at glæde sig over. Vi har fundet et fornuftigt leje, hvor priserne i 2009 – for tredje år i træk - fastholdes på det nuværende niveau for så at stige en anelse i 2010 og 2011. Det er en ansvarlig aftale, der sikrer ro om priserne på originalmedicinen.

Aftale om apotekernes bruttoavance


Med den nye bruttoavanceaftale har man særligt koncentreret sig om to ting: Fokus på apotekernes kerneopgave og tæt sammenhæng mellem sektorens aktivitet og honorering. 

Med henblik på at styrke sektorens fokus på apotekernes kerneopgave indgår det i aftalen, at der overføres avance fra salg af frihandelsvarer til lægemiddelområdet. Derudover er der afsat midler til finansiering af udannelsen af flere farmakonomelever samt deltagelse i Den Danske Kvalitetsmodel eller et lignende kvalitetssikringssystem. Med aftalen er der desuden etableret en mere tæt sammenhæng mellem sektorens aktivitet og honorering. Det betyder bl.a., at avancerammen ved meraktivtet reguleres i forhold til antal solgte receptpligtige lægemiddelpakninger – således at honoreringen følger aktiviteten.

Den aftalte bruttoanvance for 2009 og 2010 er henholdsvis er henholdsvis 2,40 mia. kr. og 2,56 mia. kr. Bruttoavancen kan som følge af den nye aftale reguleres ved meraktivitet.

Prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif)


Aftalen mellem Lif og ministeriet om loft over lægemiddelpriserne for perioden 2009-2011 indebærer, at der også i den kommende tid vil være sikret

ro om priserne på den patentbeskyttede medicin (originalmedicinen), som produceres af Lifs medlemsvirksomheder. 

Prisaftalen indebærer desuden en forlængelse af prislofterne i aftalen af 15. december 2006. Det vil sige, at prisloftet for de enkelte lægemidler i 2009 som hovedregel er priserne pr. 30. august 2006. Aftalen betyder videre, at fra 2010 justerer man årligt prislofterne med 2 pct. med henblik på delvist at tage højde for konsekvenserne af den almindelige udgiftsudvikling.

Kontakt:
Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 40 82 06 37, mail: mde@sum.dk
 
Se prisaftalen 2009-2011

Se bruttoavanceaftalen - 2009 og 2010
  


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055