Skip navigation


Astrid Krag: Kommuner, borgergrupper og eksperter skal inddrages

26-09-2013
NYHED – ”Det er vigtigt, at vi inddrager både kommuner, borgergrupper og eksperter udefra i den proces, der skal lede frem til en Folketingsbeslutning om, hvor det radioaktive affald fra Risø skal opbevares”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Borgmestrene fra Struer, Lolland, Kerteminde, Skive og Roskilde Kommuner, der er involveret i processen med at finde et opbevaringssted til det radioaktive affald fra Risø, og Torben Rønne-Larsen fra Bornholms Regionskommune mødtes i dag med sundhedsminister Astrid Krag.
 
På mødet gav ministeren en status på arbejdet med de tre løsningsmuligheder, som dels følger af Folketingets beslutning fra 2003 om afviklingen af de nukleare anlæg på Risø, dels et ønske fra partier, som repræsenterer et betydeligt flertal i Folketinget:  

 • Et slutdepot, hvor affaldet kan opbevares forsvarligt og permanent
 • Muligheden for deponering af alt affaldet i udlandet
 • Et mellemlager, hvor Risø-affaldet kan opbevares i ca. 100 år

Op til mødet har borgmestrene foreslået, at der bliver nedsat en kommission bestående af blandt andre eksperter med international erfaring til at vurdere, hvilken løsning der er den mest optimale.
 
Det er Astrid Krag ikke umiddelbart indstillet på, men hun deler kommunernes ønske om at inddrage eksperter udefra, inden der træffes endelige afgørelser om et slutdepot eller mellemlager:

”Vi skal være helt sikre på, at den løsning, som Folketinget siger ja til engang i fremtiden, er miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig. Derfor er jeg fuldstændig enig med borgmestrene i, at vi skal tage os den fornødne tid til at undersøge alle relevante løsningsmuligheder og inddrage uafhængige eksperter, men det mener jeg også sagtens kan lade sig gøre uden at nedsætte en kommission. Det helt afgørende for regeringen er, at den løsning, Folketinget ender med at vælge, er helt fuldstændigt betryggende for både mennesker og miljø ”, siger sundhedsministeren.
 
Fakta: Hvor i processen er vi nu?

 • Strategisk miljøvurdering tidligst færdig i 2014
  Siden borgmestrenes sidste møde med ministeren i februar har Sundhedsministeriet afholdt et udbud på opgaven med at udarbejde en strategisk miljøvurdering af de seks lokaliteter, hvor der potentielt kan etableres et slutdepot. Af udbuddet fremgår det blandt andet, at kommuner og borgere i de berørte områder skal inddrages i miljøvurderingen – også ud over hvad lovgivningen kræver.
 • Eksportmuligheden undersøges fortsat
  Sundhedsministeriet har desuden i maj bedt Udenrigsministeriet i samarbejde med Dansk Dekommissionering om at undersøge mulighederne for at eksportere alt affaldet fra Risø til udlandet. Undersøgelsen vil fortsætte, indtil anlægsfasen af et evt. dansk depot påbegyndes, hvilket tidligst bliver ved udgangen af 2016. 
 • Beslutningsgrundlag for et mellemlager
  Dansk Dekommissionering og GEUS er med assistance fra Statens Institut for Strålebeskyttelse ved at udarbejde et beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt man skal arbejde videre med tankerne om et mellemlager.  
  Beslutningsgrundlaget vil forholde sig til fordele og ulemper ved et sådant lager og bl.a. beskrive, hvilke jordbundsforhold mv. et potentielt område skal have for evt. at kunne huse et mellemlager, men vil ikke pege på bestemte områder i Danmark.

Sidst opdateret 26-09-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055