Skip navigation


Folketingets partier: Mellemlagerløsning skal undersøges nærmere

11-03-2015
PRESSEMEDDELELSE - På et møde i Sundhedsministeriet i dag var der blandt Folketingets partier enighed om, at muligheden for at etablere et mellemlager til opbevaring af det lav- og mellemaktive affald fra Risø skal undersøges nærmere.

Sundhedsminister Nick Hækkerup havde i dag indkaldt Folketingets partier til et møde, hvor han bl.a. ville give de fremmødte en status på, hvordan arbejdet med at finde et sikkert opbevaringsstedsted til det lav- og mellemaktive affald, der i øjeblikket opbevares på Risø, skrider frem.
 
På mødet var der enighed om, at man nu skal gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager, hvor affaldet kan opbevares midlertidigt – dvs. i op til 100 år.

Samtidig fortsætter bestræbelserne på at finde deponering i udlandet af det særlige affald. 
 
"Jeg er rigtig tilfreds med, at der i Folketinget er bred enighed om, at vi nu skal undersøge muligheden for at etablere et mellemlager nærmere. For mig at se er det den helt rigtige løsning. Nu lægger vi slutdepotsporet på hylden og koncentrerer os om mellemlagerløsningen", siger Nick Hækkerup.
 
I en rapport, som GEUS og Dansk Dekommissionering har udarbejdet, vurderer man, at etableringen og driften af et mellemlager vil være en 'betragtelig udgift for det danske samfund'. Men det gør ikke indtryk på sundhedsministeren:
 
"Det er fuldstændig uvedkommende, om den her løsning, vi nu i fællesskab er nået frem til at undersøge yderligere, fordyrer eller forlænger processen med at finde en løsning på, hvor og hvordan atomaffaldet skal opbevares. Det er slet ikke det afgørende. Jeg er optaget af, at vi finder en løsning, som danskerne kan være helt trygge ved", siger Nick Hækkerup.
 
Som led i det videre arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager, foreslår GEUS og Dansk Dekommissionering, at der skal foretages yderligere studier for at få mere viden om lokalisering, sikkerhed, drift og økonomi.
 
I den mellemliggende periode, og indtil der træffes en endelig beslutning, indstilles det videre arbejde med slutdepotløsningen.
 
Tidsplanen for projektet er vanskelig at fastsætte, fordi der er en række ukendte parametre, men på nuværende tidspunkt skønnes det, at de yderligere studier vil kunne afsluttes i løbet af 9 til 12 måneder.
 
Partierne har aftalt en fornyet drøftelse af perspektiverne ved et mellemlager inden for ca. 1 års tid.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 11-03-2015
Læs mere:

Læs mere om deponering af radioaktivt affald fra Risø


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055