Skip navigation


Svært at få atomaffald til udlandet

12-03-2015
NYHED - Folketingets partier var i går til møde i Sundhedsministeriet, hvor sundhedsministeren bl.a. gav de fremmødte en status på, hvilke muligheder der er for at få eksporteret atomaffaldet fra Risø til udlandet.

Det bliver svært at få det lav- og mellemaktive affald, der i dag opbevares på Forskningscenter Risø, slutdeponeret i udlandet.   


Det fremgår af et notat, som Folketingets partier fik udleveret i går på et møde i Sundhedsministeriet, hvor der blandt partierne var bred enighed om at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager nærmere og indstille det videre arbejde med slutdepotløsningen. 
 


Udenrigsministeriet har ifølge notatet gennem en årrække sonderet mulighederne for at få affaldet til udlandet. Konkret har man forespurgt 23 OECD-lande, der vurderes at kunne håndtere affaldet forsvarligt, om eksportmuligheden. 
 


Tilbagemeldingerne viser, at en række af de lande, der har været spurgt, har egentlige forbud eller lovgivningsmæssige vilkår, der er til hinder for slutdeponering af udenlandsk affald. Andre lande har ikke egentlige forbud mod import til slutdeponering, men forskellige tekniske, praktiske og/eller politiske forhold gør det reelt umuligt eller meget usandsynligt. 
 


Endelig er der lande, som ikke har lovgivning på området eller i hvert fald ikke noget importforbud, men som heller ikke har noget affaldsdepot eller planer om at etablere et. 
 


På den baggrund konkluderes det, at der ikke kan peges på realistiske muligheder for slutdeponering af det lav- og mellemaktive affald i udlandet.

 

Dog fortsætter bestræbelserne på at finde deponeringsmuligheder i udlandet for 233 kg. særligt affald (bestrålet forsøgsbrændsel).   


Læs ’Notat om mulighederne for slutdeponering af lav- og mellemaktivt affald fra Risø i udlandet’ (PDF)


Sidst opdateret 12-03-2015
Læs mere:

Læs mere om deponering af radioaktivt affald fra Risø


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055