Skip navigation


Rapport: Gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end deres jævnaldrende

03-04-2019
PRESSEMEDDELELSE – En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end gymnasiepiger uden diabetes. Det skal vi tage alvorligt, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Flere gymnasiepiger med diabetes trives ikke i skolen, har problemer med at sove og er utilfredse med deres spejlbillede sammenlignet med gymnasiepiger uden diabetes.

Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) på Syddansk Universitet, der sætter fokus på livskvaliteten blandt børn og unge med diabetes.

”Et stigende antal børn og unge får diabetes – de skal ligesom deres jævnaldrende have en barndom og ungdom, hvor lyst til livet og mod på fremtiden er i fokus. Desværre bekræfter rapporten vores formodning om, at sygdommen kan blive en så stor byrde, at det går ud over børnenes livskvalitet,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Rapporten viser dog også, at børn og unge med diabetes spiser sundere og drikker mindre alkohol end deres jævnaldrende. Og på en række parametre, som er undersøgt i rapporten, ligner børn og unge med diabetes også deres jævnaldrende.

Børn og unge med diabetes skal have bedre hjælp
Rapporten er blevet til på bestilling fra Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med den nationale diabeteshandlingsplan, som indgik i satspuljeaftalen for 2017-2020.

”Vi skal generelt støtte børn og unge med diabetes langt mere og bedre, end vi gør i dag. Derfor har vi som mål i vores diabeteshandlingsplan, at børn og unge skal have et bedre liv med deres sygdom – og vi har allerede sat de første initiativer i gang, som skal sikre dette. Nu har vi også en rapport med nogle data, som vi fremover kan bruge, når vi skal måle på, om vores initiativer virker,” siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen har generelt fokus på børn og unges trivsel
Desværre er det ikke kun børn og unge med diabetes, der ikke trives psykisk. Generelt er der et stigende antal unge, som bliver ramt af psykisk mistrivsel og stress samt psykiske lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser. 

”Derfor skal vi også se på psykisk mistrivsel bredt set, og det er også derfor, jeg sidste år nedsatte et ungepanel, som kom med rigtig mange gode råd til, hvad vi kan gøre for at knække den triste trivselskurve,” siger Ellen Trane Nørby.

Ungepanelet kom i alt med ni gode råd til sundhedsministeren. Find dem her.

Pressekontakt: Freja Kierstein Johansen, presse- og kommunikationsrådgiver, tlf. 22 15 26 37 eller fkj@sum.dk


Sidst opdateret 03-04-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |