Skip navigation


Ny national strategi for sundheds-it

12-12-2007
Bedre behandling og effektiv service er målet for den nationale strategi for digitalisering i sundhedsvæsenet 2008-2012, som offentliggøres i dag.

Bedre behandling og effektiv service er målet for den nationale strategi for digitalisering i sundhedsvæsenet 2008-2012, som offentliggøres i dag. Den nye strategi er udarbejdet af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD), som er en fælles organisation dannet af staten, Danske Regioner og KL.

Strategien omfatter hele sundhedsvæsenet – både offentlige og private sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, hjemmepleje mv. Ambitionen er, at læger og andre behandlere får adgang til de nødvendige helbredsoplysninger, uanset hvor i sundhedsvæsenet borgeren søger behandling eller råd om forebyggelse. Et andet mål er at give borgerne de bedste muligheder for at søge informationer om deres egen sundhed.

Jeg er meget tilfreds med, at hele sundhedsvæsenet er omfattet af den nye strategi, som skal understøtte et sammenhængende patientforløb. Det vil sikre de bedst mulige betingelser for at give patienten en effektiv behandling og vil samtidig mindske risikoen for fejl,” siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.

Den nye strategi lægger op til en trinvis videreudvikling af it i sundhedsvæsenet. Den vil basere sig på overskuelige projekter, og lokale og regionale erfaringer får en afgørende rolle for udviklingen.

Samtidig lægger strategien vægt på et stærkere samarbejde mellem alle aktører i sundhedsvæsenet.

Strategien er ambitiøs i sin målsætning om at digitalisere sundhedsvæsenet og det signal er jeg glad for, at vi er enige om at sende. Samtidig er der et fornuftigt fokus på trinvis udvikling i stedet for store ”big bang” projekter. Der er også lagt op til, at vi kan afprøve nye ideer i mindre skala og få værdifulde erfaringer der gør, at vi kan satse på de bedste systemer og være på forkant med den teknologiske udvikling”, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det er vigtigt, at de relevante oplysninger er tilgængelige for de forskellige medarbejdere, der er involveret i et patientforløb – uanset om de arbejder på fx et sygehus, i praksissektoren eller i en kommune. Strategien understøtter for mig at se det sammenhængende patientforløb og peger derfor i den rigtige retning” siger Tove Larsen, formand for KL´s Social- og Sundhedsudvalg.

Se hele den nye strategi på www.sdsd.dk

Kontakt:
Formand for bestyrelsen for SDSD, afdelingschef Ib Valsborg, Finansministeriet, telefon 25159766
Afdelingschef Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, telefon 72269491
Kontorchef Lisbeth Nielsen, Danske Regioner, telefon 2134 1202
Pressekonsulent Trine Søndergaard, Kommunernes Landsforening, telefon 33703564

Sammenhængende digital sundhed i Danmark (SDSD) består af medarbejdere fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. SDSD's bestyrelse består af tre medlemmer fra staten samt to medlemmer fra Danske Regioner og et medlem fra KL. 
 


Sidst opdateret 30-11-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |