Skip navigation


Hjælp fra oven

01-06-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fik en prøvetur, da han var med til at indvie den nye lægehelikopter i Karup i dag. Pengene kommer fra akutpuljen. Billede fra helikopterindvielsen
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder til helikopterindvielsen.


Fra i dag vil borgerne i Midt- og Nordjylland kunne modtage akut lægehjælp fra oven, når den nye lægehelikopter i Karup går i luften. Lægehelikopteren er finansieret af den såkaldte akutpulje på 600 mio. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat til styrke akutindsatsen og sikre tryghed.

Den nye lægehelikopter kan flyve døgnet rundt, når der er behov for akut lægehjælp i de to regioner. Den skal især bidrage til at styrke akutberedskabet i yderområder som Nordvestjylland, hvor der er langt til nærmeste akutsygehus. Helikopteren, som er en forsøgsordning, skal supplere det kørende akutberedskab med ambulancer, akutbiler og lægebiler m.v. og har til formål at bringe lægen hurtigt ud til patienten og patient hurtigt til det specialiserede sygehus.

Regeringen og Dansk Folkeparti har bevilget knap 60 mio. kr. til forsøgsordningen fra den såkaldte akutpulje på 600 mio. kr.


Billede fra helikopterindvielsen
Bertel Haarder fik en prøvetur i lægehelikopteren.


En lignende forsøgsordning er allerede i gang i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Den sjællandske forsøgsordning er finansieret af TrygFonden og flyver alene i de lyse timer.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fik en prøvetur i helikopteren, da han var med til indvielsen i dag.

”Det er afgørende for regeringen, at alle kan være trygge ved, at hvis uheldet er ude, så er hjælpen ikke mange minutter væk. Derfor er jeg rigtig glad for, at borgerne i Midt- og Nordjylland nu får en lægehelikopter, der kan flyve både dag og nat - som supplement til de kørende akutberedskaber. Ordningen skal følges nøje, så vi lærer af erfaringerne med dagflyvning på Sjælland og dag- og natflyvning i Jylland,” siger han.


Den nye lægehelikopter er en forsøgsordning, som vil løbe i 13 måneder frem til udgangen af juni 2012.

En evaluering af begge forsøgsordninger skal danne baggrund for anbefalinger om den fremtidige lægehelikopterordning i Danmark.Billede fra helikopterindvielsen
Den nye lægehelikopter kan flyve døgnet rundt.Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 600 mio. k. til en styrket akutindsats i yderområder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, herunder lægehelikopterordning, jf. akutaftalen af 8. juni 2010 .


I løbet af 1. kvartal 2011 har regeringen og Dansk Folkeparti bevilget i alt 570,7 mio. kr. til 38 konkrete projekter landet over, herunder knap 60 mio. kr. til etablering af en forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller har i Aftale om sundhed styrket akutområdet yderligere. Parterne er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 50 mio. kr. til finansiering af døgnbemandede akut- og lægebiler målrettet de områder af landet, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende.

Aftaleparterne er også enige om at etablere en særlig lånepulje m.v. på 100 mio. kr., som kommuner og regioner kan søge i forbindelse med etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse, hvortil der er bevilget støtte fra akutpuljen.Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Lene Brøndum Jensen, tlf. 72 26 94 63


Sidst opdateret 26-10-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |