Skip navigation


Publikationer

191-200 af 247 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Nøgletal for kræft - august 2008

  Se nøgletallene for kræftområdet: Fortsat stigenden aktivitet på kræftområdet. Forbedret 1-års kræftoverlevelse. Lavere kræftdødelighed. Udviklingen i nye kræfttilfælde.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  28-08-2008
 • ForsideHenvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien

  Rapporten indeholder 9 anbefalinger til styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med psykiske problemer. Under hver af de 9 anbefalinger foreslås ialt 24 konkrete tiltag

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  27-06-2008
 • ForsideRapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

  Formålet med rapporten er, at give kommunerne et bedre grundlag for den forebyggende indsats, herunder bidrage til kommunernes videre arbejde med styring af de kommunale sundhedsudgifter, bl.a. ved at undgå at kommunernes borgere unødigt indlægges på sygehus.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  13-06-2008
 • Forside til publikation (hovedrapport)Dansk sundhedsforskning - status og perspektiv

  Hovedrapport og sammenfatning

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebygelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  01-06-2008
 • ForsideRapport om monitorering af genoptræningsområdet - maj 2008

  Rapporten beskriver aktivitetsudviklingen fra 2004 til 2007 samt udgifter og brug af frit valg i 2007 på genoptræningsområdet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand). Baggrunden for rapporten er monitoreringsaftalen, som parterne indgik i december 2006.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-05-2008
 • ForsideRapport om incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet - maj 2008

  Rapporten analyserer incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet, særligt inden for det specialiserede ambulante genoptræningsområde. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og er en opfølgning på økonomiaftalen for 2008

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-05-2008
 • ForsideVejledning om EF-regler m.m. om social sikring - sygehjælp, sygesikring og sygehusbehandling (revideret april 2008)

  Vejledning om reglerne i EF-forordning 1408/71 og den nordiske sikringskonvention om koordinering af offentlige sundhedsordninger for borgere, der rejser mellem EU- /EØS-landene. - På grund af forlængelsen af EU-sygesikringskortets gyldighedsperiode er der pr. april 2008 sket ændringer i Bilag 1, Blanketvejledning vedrørende EU-sygesikringskortet, blanket E104, blanket E 109 og blanket E121.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-04-2008
 • ForsideRapport fra arbejdsgruppen om hurtigere visiterende undersøgelse af patienter til de særlige behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge

  I rapporten fremsættes en række anbefalinger til, hvordan der inden for de nuværende ressourcemæssige rammer kan sikres hurtigere visiterende undersøgelser med henblik på at udpege det rigtige behandlingstilbud til den enkelte.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  03-03-2008
 • ForsideLøbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Tredje delrapport

  En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har gennemført den tredje systematiske måling af produktiviteten i sygehussektoren.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  11-01-2008
 • ForsideNanoteknologi og sundhed - december 2007

  En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Fødevareinstituttet (DTU) og Dansk Standard har udarbejdet rapporten Nanoteknologi og Sundhed.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  21-12-2007


191-200 af 247 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |