Skip navigation


Ludomani i Danmark

Strategi til forebyggelse af ludomani i Danmark.

Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet
Publiceret: 05-02-2018

Hvorfor skal vi forebygge ludomani?
Når et menneske lider af ludomani, er det ofte hele familien, der rammes af opbrud og økonomisk kaos. Derfor styrker Sundheds- og Ældreministeriet indsatsen overfor det stigende antal mennesker med spilleproblemer i Danmark.

Færre danskere spiller om penge i dag end i 2005. Alligevel er antallet af spilafhængige desværre steget, og der skønnes i dag at være omkring 10.000 personer, der er afhæn­gige af at spille om penge. I samme periode er nye spil kommet til, og især online­markedet for pengespil tiltrækker mange, også af dem, der har svært ved at kontrollere deres spil.

Med en ny strategi til forebyggelse af ludomani vil Sundheds­ og Ældreministeriet opprioritere indsatsen, og med finansloven for 2018 er der afsat flere penge til området. Vi vil i højere grad målrette forebyggelsesindsatsen mod de mennesker, der er i risiko­gruppen, og indrette nye tiltag efter de spilmønstre, der gør sig gældende i dag.

Læs mere i "Ludomani i Danmark - Strategi til forebyggelse"  (PDF)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |