Skip navigation


Kontakt ministeriet

- sikker digital kommunikation med Sundheds- og Ældreministeriet.

Her følger information i hvordan du nemt og sikkert kan kommunikere med Sundheds- og Ældreministeriet.

Du kan sende sikre elektroniske meddelelser til Sundheds- og Ældreministeriet ved at sende enten Digital Post eller sikker e-mail fra egen postkasse.

 

Digital Post
Med NemID og Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Sundheds- og Ældreministeriet. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

1. Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk
(med virksomhedssignatur - læs mere)

2. Som borger kan du bruge digital post på borger.dk  eller e-Boks.dk  

3. Udfyld formularen nedenfor og der bliver automatisk sendt besked til sum@sum.dk

 

Forskellen på Digital Post og e-Boks
Digital Post og e-Boks er ikke det samme. Du har ikke automatisk Digital Post, fordi du måske har en e-Boks. Men fra din e-Boks kan du også se posten fra din digitale postkasse, så snart du er tilmeldt denne. Har du både Digital Post og e-Boks, får du samme post i begge postkasser. Du behøver altså kun se post ét sted.

I e-Boks kan du få post fra private virksomheder, for eksempel din bank eller dit pensionsselskab. Med Digital Post kan du få post fra alle offentlige myndigheder, for eksempel ministerier og styrelser. Og du kan både skrive til og besvare brevene fra dem digitalt. 

Sikker e-mail fra egen postkasse
Der kan sendes sikre e-mails (digitalt signerede og krypterede e-mails) til hovedpostkassen i Sundheds- og Ældreministeriet. Er den sikre e-post stilet til en bestemt medarbejder, bedes du angive medarbejderens navn i e-postens emnefelt. Send mail til
sum@sum.dk  

Bemærk, at dit e-mail-program skal være sat op til sikker e-mail, og du skal bruge modtagerens certifikat til at kryptere e-mailen.

På hjemmesiden Nets.dk kan du få ministeriets offentlige nøgle, der giver dig adgang til at sende krypteret e-mail til os. Du får vores offentlige nøgel ved at taste sum@sum.dk i søgefeltet.  

Her kan du læse mere

Sikre postkasser på Sundheds- og Ældreministeriets ministerområde
Sundhedsstyrelsen

sst@sst.dk  -  til Sundhedsstyrelsen (SST) eller til en medarbejder i SST

sis@sis.dk  - til Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) eller til en medarbejder i SIS

pl@sis.dk - til Persondosimetrilaboratoriet på Statens Institut for Strålebeskyttelse  

instituttet@dkma.dk til Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

Sikre mailadresser for enheder i Sundhedsstyrelsen:
efua@sst.dk - til enheden Uddannelse & Autorisation.

Sikre mailadresser for embedslægeinstitutionerne i Sundhedsstyrelsen: 
senord@sst.dk  - til Embedslægeinstitutionen Nord
sesyd@sst.dk - til Embedslægeinstitutionen Syd 
seost@sst.dk - til Embedslægeinstitutioenen Øst 

Seruminstituttet 
serum@ssi.dk -til Seruminstituttet
ssidiagnostica@ssi.dk - til SSI Diagnostica

Sekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

dketik@dketik.dk - til Den Nationale Videnskabsetiske Komité eller Etisk Råd

Patientombuddet

pob@patientombuddet.dk - til Patientombuddet  

 

Kontaktoplysninger på medarbejderne i departementet.  

Du kan også benytte kontaktformularen nedenfor - udfyld og klik på send:


Felter med* skal udfyldes
Sidst opdateret 03-03-2016
Digital postkasse:

1. november 2014 blev det lovpligtigt at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Denne dato sket der derfor en automatisk tilmelding af alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer, som ikke inden den 1. novembner 2014 selv havde tilmeldt sig eller var blevet fritagert fra Digital Post.

Læs mere om Digital Post


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055