Skip navigation


Organisationsdiagram for departementet og ministerområdet

Organisationdiagrammer - departementet og ministerområdet. Departementets kontorer og opgavefordelingen.

I departementet er der 120 ansatte.

Her følger organiseringen:

Sundheds- og ældreminister
Sophie Løhde

Departementschef:
Per Okkels

Afdelingschefer:
Dorthe Eberhardt Søndergaard 
Annemarie Lauritsen

Departementets enheder:
Sygehuspolitik
Sundhedsøkonomi
Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura
Psykiatri og Lægemiddelpolitik
Minister- og Ledelsessekretariat
 

Organisationsdiagram for Departementet

 

 

Organisationsdiagram for ministerområdet   
Læs pressemeddelelse om ny organisation og se organisationsdiagram (10. august 2015)
Læs pressemeddelelse om 3 besatte direktørstillinger (8. oktober 2015)
Se kontaktoplysninger på de tre nye styrelser: Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Link til institutionernes hjemmeside:
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Det Etiske Råd
Den Nationale Videnskabsetiske Komité

 


Sidst opdateret 25-01-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055