Fra: 30-04-2019 til: 30-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - samrådsspørgsmål BZ30-04-2019SJ-STD-SUMMPE898348
Morsø KommuneRegnskab for 2018 vedr. Værdighedspuljen fra Morsø Kommune Sagsnr. 180607829-03-20191601895898503
Vejle KommuneRegnskab for 2018 for Værdighedsmilliarden fra Vejle Kommune29-03-20191601937898474
JulemærkefondenPlan og budget for 2019 vedr. driftstilskud til Julemærkehjemmene29-04-20191603979895918
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde 7. maj i Følgegruppen for Inspektorordningen og videokonferencelink30-04-20191604904897775
 Opfølgning på henvendelse om køb af varer ved indlæggelse24-03-20191607376868254
 Opfølgning på sagen om udlevering af bestilte varer i psykiatrien24-03-20191607376868255
Region SyddanmarkEvalueringsrapport for Kolding Sygehus30-04-20191708903898329
Mariagerfjord KommuneAnmodning om overførsel af midler fra 2018 til 2019 vedr. "En værdig ældrepleje" mv. fra Mariagerfjord Kommune30-04-20191800825898082
Vordingborg KommuneOverførsel af bevilling fra 2018 til 2019 fra Vordingborg Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen29-04-20191800867896649
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. rygning i eget hjem25-04-2019SJ-STD-DEPEMLM894758
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. bekymring omkring udrulningen af 5 G25-04-2019SJ-STD-DEPEMLM893893
 Borgerhenvendelse - lov om røgfri miljøer26-04-2019SJ-STD-DEPEMLM895110
 Borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse fra Bornholm26-04-2019SJ-STD-DEPEMLM894798
 Borgerhenvendelse vedr. tobaksrygning28-04-2019SJ-STD-DEPEMLM896303
LEAD AgencyFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat29-04-20191809460897511
DGI
DIF
Folkemødeinvitation til sundhedsministeren: Invitation til reception26-04-20191809460895788
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
FRA SUNDHEDSMINISTEREN: Orientering om nedsættelse af panel om fødselsdepressioner28-04-20191810188895945
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren: Klage over sagsbehandling i kommunen23-04-20191900078891902
SundhedsdatastyrelsenBekræftelse: videresendelse af henvendelse fra Kuwait om dataudtræk til SDS07-03-20191901044896421
 Vedr. svar på henvendelse om hvilket sygehus, man hører til17-04-20191901602898578
Region NordjyllandStatus på Partnerskabsaftalen fra Psykiatrien i Region Nordjylland26-04-20191901912894580
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabAdvokat sender høringssvar vedr. autorisationssag30-04-20191902026897502
DigitaliseringsstyrelsenReferat af det 12. møde i porteføljestyregruppen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-202029-04-20191902138896265
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Apotekerforeningen - Ingen bemærkninger29-04-20191902151896375
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender klage over akut-modtagelsen på Herlev Hospital21-02-20191902311836580
 Rykker for svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerhed05-04-20191902375880666
NextpuzzleIt-review af Apotekersektoren: Ændringsanmodning til styregruppe 09-04-201926-04-20191902470896248
 Opfølgning på aktindsigt om medicinsk cannabis26-04-20191903116896060
Folketingets Finansudvalg FIUAktstykke 123 om udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer er tiltrådt af Finansudvalget den 25. april 201925-04-20191903206893946
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandling i psykiatrien26-03-20191903273869481
Nakskov SundhedscenterKvittering på modtagelse af svar fra ministeriet på henvendelse om lægevalgsbekendtgørelsen26-04-20191903359895138
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar vedr. gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme - Apotekerforeningen29-04-20191903432896139
Center for CybersikkerhedVedr. deltagelse i analysestyregruppe for initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191903460896182
SundhedsdatastyrelsenOplæg vedr. SOC/SAC-løsning (Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren)26-04-20191903460896074
Heilsu- og InnlendismálaráðiðSpørgsmål til materiale vedr. praktiserende læger – fra enkeltmandspraksis til sundhedshus29-04-20191903706896697
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering for svar vedr. fordeling af ludomanipuljen30-04-20191903761898261
SundhedsdatastyrelsenSvar på bestilling af statusrapportering på initiativ 3.1b i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) forud for 5. styregruppemøde29-04-20191903814896558
SundhedsstyrelsenOpdateret dagsorden for 1. møde i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi d. 2/5-19 kl. 11-1430-04-20191904138898153
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 837 (S)26-04-20191904193895446
 Borgerhenvendelse - vedr. afvaskningsbestemmelser i svømmehaller24-04-20191904199893598
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. hepatitisbehandling og ventetid i psykiatrien25-04-20191904200894744