Fra: 01-04-2019 til: 01-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDagsorden for styregruppemøde d. 4. april vedr. projektet "I sikre hænder"28-03-20191600950872064
Region SyddanmarkAfrapportering vedr. "Danmark Redder Liv", som har modtaget støtte på 85.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet26-03-20191603432873408
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 13. december 2018 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus.01-04-20191604904874863
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 11. december 2018 på Nefrologisk Afdeling, Herlev Hospital.01-04-20191604904874864
Dragør KommuneDragør Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68405 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-04-20191607982874053
Lyngby-Taarbæk KommuneLyngby-Taarbæk Kommune: slutrapport til projektnr. 68413 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-04-20191607991874065
Høje-Taastrup KommuneLyngby-Taarbæk Kommune: regnskab til projektnr. 68413 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-04-20191607991873968
Egedal KommuneEgedal Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68425 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.30-03-20191608002873954
Lemvig KommuneLemvig Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68472 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-04-20191608049874084
Odder KommuneOdder Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68477 til puljen til nedbringelse af ventetid genoptræning.01-04-20191608053874628
Region MidtjyllandAfrapportering vedr. projekt "Værd at vide om antibiotika" - regnskab mm.27-03-20191608959873479
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning vedr. PRO-pulje - sagsnummer 160922829-03-20191609228873291
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Supporting and Upgrading the Institutional, technical and raising awareness capabilities of the Egyptian Patent Office (EGYPO) - EUROPAID/162909/DD/ACT/EG26-03-20191609726873325
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Circulation of a Twinning Fiche for Ukraine: UA 18 ENI TE 01 19 Strengthening the Regulatory Capacity of the National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization, EuropeAid/162964/DD/ACT/UA26-03-20191609726873334
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: “Support to the Directorate General of Public Accounting for preparing the implementation of an accrual accounting system” EuropeAid/163638/ID/ACT/DZ27-03-20191609726873344
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: CfP GE 17 ENI OT 02 19 "Improving the Standards of Employment Conditions / Relations as well as Health and Safety at Work in Georgia"27-03-20191609726873349
Aarhus UniversitetshospitalAUH: Afrapportering og regnskab 2018 vedr. AVT-midler28-03-20191703354872807
DecibelDecibel: Regnskab og afrapportering 2018 vedr. AVT-midler28-03-20191703354872813
Gentofte HospitalGentofte Hospital: Regnskab og afrapportering 2018 vedr. AVT-midler29-03-20191703354872821
Aktiv PatientstøtteAktiv Patientstøtte: Referat fra møde i den nationale følgegruppen 26. marts 201929-03-20191704593873909
Cannabis DanmarkInvitation til sundhedsministeren til Cannabis Danmarks årsmøde01-04-20191800024874023
Gladsaxe KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Gladsaxe Kommune30-03-20191800787873675
Halsnæs KommuneRegnskab for 2018-midlerne vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Halsnæs Kommune31-03-20191800795874095
Hjørring KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Hjørring Kommune sags nr. 180080301-04-20191800803874354
Ikast-Brande KommuneOverførselsanmodning fra 2018 til 2019 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Ikast-Brande Kommune29-03-20191800811872724
Jammerbugt KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Jammerbugt Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800813874450
Mariagerfjord KommuneRegnskab vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen for 2018 fra Mariagerfjord Kommune, sagsnr. 180082529-03-20191800825872662
Morsø KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Morsø Kommune29-03-20191800828872918
Ringkøbing-Skjern KommuneRegnskab samt revisorerklæring for 2018 for bedre bemanding i ældreplejen fra Ringkøbing-Skjern Kommune29-03-20191800841872934
Center for VoldtægtsofreÅrsrapport og patientopgørelse vedr. Videnscenter for voldtægtsofre29-03-20191804548872643
BørneulykkesfondenAfsluttende afrapportering for projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom31-03-20191804620873507
Forenede CareAfrapportering og evaluering vedr. tilskud fra pulje til livskvalitet26-03-20191805444873436
Thisted KommuneAfrapportering vedr. pulje til livskvalitet26-03-20191805468873429
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 7 med svarfrist 4. april klokken 12 (S)01-04-20191806472874599
ErhvervsstyrelsenStatus på fælles løsning til indberetning af it-sikkerhedshændelser 2 (FLIIIS2)29-03-20191807644873030
World Health Organization (WHO)WHO - Members of the European Region - Members of the candidates19-03-20191808768863215
World Health Organization (WHO)Henvendelse til sundhedsministeren - WHO - Members of the European Region - Members of the candidates15-03-20191808768863198
Region MidtjyllandDTØ's (Det Nye Hospital i Vest, Gødstrups tredje øjes) vurdering af besparelser på apparatur28-03-20191809161872169
 Henvendelse om omskæring af børn28-03-20191809837872073
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. lang sagsbehandlingstid i statsforvaltningen28-03-20191900078871073
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om tabt arbejdsfortjeneste01-04-20191900078873693
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. befordringstilskud til psykisk handicappede29-03-20191900078873631
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. lang sagsbehandlingstid i statsforvaltningen01-04-20191900078874808
Nørrebro TeaterInvitation til sundhedsministeren til premiere på forestillingen "TIL VERDENS ENDE" på Nørrebro Teater28-03-20191900080872009
ScandiatransplantSundhedsministeren inviteres til 50-års jubilæum den 9. maj 201929-03-20191900081873530
UdenrigsministerietFristliste af 28. marts 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager28-03-20191900147873364
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 14, 15 og 16) ved EU-Domstolen29-03-20191900147873373
UdenrigsministerietSkriftlig procedure i EU-udvalget: Ny beretning om tidlig orientering om EU-sager og lister over verserende sag af større rækkevidde efter nyvalg. Frist 29.03.19 kl. 14.0027-03-20191900148873353
Region HovedstadenSidste svar på spørgsmål vedr. kvartalsrapporten for NHN (Nyt Hospital Nordsjælland) 3. kvartal 201829-03-20191900312872232
Region HovedstadenSvar på 3 spørgsmål vedr. kvartalsrapporten for NHN (Nyt Hospital Nordsjælland) 3. kvartal 201827-03-20191900312870698
Region HovedstadenKvartalsrapportering 3. kvartal vedr. Nyt Hospital Herlev25-03-20191900322873047
Region HovedstadenUnderbilag til kvartalsrapportering 3. kvartal vedr. Nyt Hospital Herlev25-03-20191900322873044
Region HovedstadenSlides fra mødet om Nyt Hospital Herlev samt uddybende oplysninger om 25. etage29-03-20191901270873028
KLForespørgsel om slides fra oplæg for kommunerne om cyber- og informationssikkerhed01-04-20191901400874042
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkninger til ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-03-20191901494874680
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkninger til ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-03-20191901494874678
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for modtagelse af ISO 27001-modenhedsmåling for 1. halvår 201901-04-20191901543874434
LægemiddelstyrelsenVedr. rettelse til ISO 27001-modenhedsmåling01-04-20191901543874039
LægemiddelstyrelsenRettelse til ISO 27001-modenhedsmåling01-04-20191901543873962
Danske RegionerUdpegning fra Danske Regioner til: Udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet29-03-20191901653872974
Region MidtjyllandUdpegning af repræsentanter: Udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet27-03-20191901653872875
KLJusteret referat fra rundbordssamtale om alkohol 4.marts 201931-03-20191902057873632
NextpuzzleForslag til ændringer i it-reviewet af apoterkersektoren29-03-20191902470873520
TivoliAfholdelse af konference - Tivoli Kongresscenter01-04-20191902826874272
Region NordjyllandEndelig politisk godkendelse af ansøgninger fra Region Nordjylland vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-03-20191902966872205
Region NordjyllandEndelig politisk godkendelse af ansøgninger fra Region Nordjylland til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-03-20191902971872202
LægemiddelstyrelsenSpørgsmål til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje27-03-20191903251872216
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST - Spørgsmål til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje28-03-20191903251872162
SundhedsstyrelsenUdkast til svar på spørgsmål til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje til kommentering29-03-20191903251872161
Tandreguleringen I/SBemærkninger vedr. spørgsmål til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje28-03-20191903251872147
Region MidtjyllandÅrlig statusberetning vedr. projekt "Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne" - Region Midtjylland01-04-20191903287874753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 748 (Æ)29-03-20191903312872742
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST til "Det Offentlige Danmark 2019"29-03-20191903315873999
LægemiddelstyrelsenReferat fra møde den 26/3 vedr. medicinsk udstyr og Brexit29-03-20191903342872871
Region SyddanmarkBemærkninger vedr. oversigt over telemedicin på danske sygehuse29-03-20191903346872372
 Borgerhenvendelse - udredning for verbal dyspraksi er ikke muligt i Jylland27-03-20191903373869966
TandlægeforeningenInvitation til sundhedsministeren til Tandfaglige Dage 201907-01-20191903375873106
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 725 (S)29-03-20191903377872486
Folketingets § 71-tilsynEndelig rapport for Folketingets § 71-tilsyns anmeldte tilsynsbesøg ved Psykiatrien Syd i Vordingborg den 3. december 201828-03-20191903379872133
Region SyddanmarkFra RS: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa - 4. kvartal 201828-03-20191903387873697
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 737 (S)29-03-20191903395872832
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 738 (S)29-03-20191903395872835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 739 (S)29-03-20191903395872845
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 731 (S)29-03-20191903396872741
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 728 (S)29-03-20191903396872740
World Health Organization (WHO)Ministerial consultation and high-level technical meeting on the implementation of the Action Plan to Improve Public Health Preparedness and Response13-03-20191903401855055
WHO´s Regionalkontor for EuropaMinisterial consultation and high-level technical meeting on the implementation of the Action Plan to Improve Publich Health Preparedness and Response in the WHO European Region, Istanbul, Turkey, 12-14 February 201905-02-20191903401873981
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 736 (S)29-03-20191903402872737
Sundhed.dkMateriale til formøde i sundhed.dk's bestyrelse den 04-04-201901-04-20191903431874695
SundhedsdatastyrelsenVedr. midler til cyber- og informationssikkerhed01-04-20191903435874777
SundhedsdatastyrelsenVedr. midler til cyber- og informationssikkerhed01-04-20191903435874776