Fra: 02-04-2019 til: 02-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 755 (S)02-04-2019SJ-STD-SUMMPE875428
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 756 (S)02-04-2019SJ-STD-SUMMPE875430
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 750 (S)01-04-2019SJ-STD-SUMMPE875269
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 752 (S)01-04-2019SJ-STD-SUMMPE875272
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 751 (S)01-04-2019SJ-STD-SUMMPE875271
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 753 (S)01-04-2019SJ-STD-SUMMPE875277
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 754 (S)02-04-2019SJ-STD-SUMMPE875427
SundhedsstyrelsenHenvendelse om tidspunkt for evaluering af satspuljeprojekt26-03-20191602663874445
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 6. december 2018 på Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH) Roskilde.01-04-20191604904874865
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udpegning af et nyt dansk medlem med umiddelbar virkning af CMDh (Koordinationsgruppen for gensidig anerkendelse og decentraliserede procedure (lægemidler til mennesker))19-03-20191606587872445
Hedensted KommuneHedensted Kommune: regnskab til projektnr. 68485 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-04-20191608060874644
Hedensted KommuneHedensted Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68485 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.02-04-20191608060875256
Dansk Farmacihistorisk FondMateriale til bestyrelsesmødet i Dansk Farmacihistorisk Fond onsdag den 10. april 201901-04-20191609941875530
Børne- og SocialministerietBSM fremsender revideret udkast til rapport om omorganisering af tolkeomådet28-03-20191708666874089
Børne- og SocialministerietBSM fremsender anonym henvendelse om tolkeområdet20-02-20191708666874517
Ballerup KommuneRegnskab for 2018-midlerne fra Ballerup Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800763875113
Herning KommuneRegnskab for 2018-midler fra Herning Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800801875449
Hjørring KommuneRegnskab vedr. 2018-midlerne fra Hjørring Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800803875191
Københavns KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud vedr. en bedre bemanding - Københavns Kommune28-03-20191800817873927
Læsø KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Læsø kommune02-04-20191800824875571
Rebild KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Rebild Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800840875286
Ringkøbing-Skjern KommuneRegnskab for 2018-midlerne fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen01-04-20191800841874253
Ringsted KommuneRegnskab for 2018-midlerne vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Ringsted Kommune (sag 1800842)02-04-20191800842875885
Skive KommuneSvar vedr. regnskaber for værdighedsmidler og bedre bemanding for 2018 fra Skive Kommune02-04-20191800849875424
Skive KommuneRegnskaber for værdighedsmidler og bedre bemanding for 2018 fra Skive Kommune01-04-20191800849876035
Svendborg KommuneRegnskabsmateriale for 2018 fra Svendborg Kommune vedr. puljen til bedre bemanding på ældreområdet01-04-20191800855875346
Thisted KommuneSvar vedr. ny udmøntningsplan for værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen i Thisted Kommune for 201901-04-20191800858875066
Tønder KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Tønder Kommunes sags nr. 180085902-04-20191800859875556
Tønder KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Tønder Kommune sags nr. 180085902-04-20191800859875872
Ærø KommuneAnmodning om overførsel af midler fra puljerne til en bedre bemanding og en værdig ældrepleje fra Ærø Kommune01-04-20191800868875212
Aalborg KommuneOverførsel af uforbrugte midler vedr. en bedre bemanding fra Aalborg Kommune01-04-20191800870875173
 Bemærkninger vedr. evidens for behandling af stofskiftepatienter31-03-20191800912874094
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. bekymring om 5G i Danmark01-04-2019SJ-STD-DEPEMLM874878
 Borgerhenvendelse vedr. borgernes adgang til praktiserende læge30-03-2019SJ-STD-DEPEMLM873673
 Rykker for svar på henvendelse vedr. rygning01-04-2019SJ-STD-DEPEMLM874559
 Borgerhenvendelse - Ø-løsning til 5G flygtninge01-04-2019SJ-STD-DEPEMLM874900
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfordring til at gøre noget ved danskernes sundhedstilstand01-04-2019SJ-STD-DEPEMLM874896
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. utilfredshed med udrulningen af 5G i Danmark02-04-2019SJ-STD-DEPEMLM875735
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. utilfredshed med udrulningen af 5G i Danmark02-04-2019SJ-STD-DEPEMLM875733
World Health Organization (WHO)Henvendelse til sundhedsministeren - Proposal for a new WHO Collaborating Centre15-03-20191801981857762
DigitaliseringsstyrelsenVedr. møde om review ved Statens It-råd02-04-20191806579876105
Københavns KommuneVedr. seniorbofællesskaber i Københavns Kommune29-11-20181808254874380
RambøllSkabeloner til samtykkeerklæringer vedr. undersøgelse af mulighederne for nærvær til nærtstående til døende22-03-20191809437873844
RambøllOpsamling på statusmøde om undersøgelse af mulighederne for nærvær26-03-20191809437874464
Foreningen Als-Fyn BroenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i en dialog om Als-Fyn Broen01-04-20191809460874256
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 05.03.1912-03-20191809707876156
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 12.03.1919-03-20191809707876153
Region MidtjyllandAnsøgning om ændringer til budget for satspuljen "BED og SALA" 2018-2021 - udvidelsen af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser01-04-20191809989874856
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Forespørgsel om møde tirsdag den 2. april vedr. kvartalsrapporteringer vedr. sygehusbyggerier29-03-2019SJ-STD-DEPCRS873041
AltidenInvitation til ældreministeren til reception i Altiden den 30. april 201902-04-20191900031875562
Det Kongelige TeaterInvitation: Nordiske klange i Det Kongelige Kapels hjerte 3. maj i Operaen02-04-20191900031875895
Børne- og SocialministerietAfviser at overtage borgerhenvendelse om hjælpemidler til unge02-04-20191900078875604
 Henvendelse til sundhedsministeren med spørgsmål til semesterprojekt om nudging vedr. røgfri fremtid i 203002-04-20191900079875569
Danes WorldwideInvitation til reception den 30. april 201901-04-20191900080875228
Changsha Municipal Government of ChinaSundhedsministeren inviteres til CEICEE2019 (The Changsha International Construction Equipment Exhibition 2019)30-03-20191900082873682
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 122 af 1. april 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten01-04-20191900147874522
KontinensforeningenAccept af tilskudsbetingelser vedr. tilsagn til projekt "påvirker Inkontinens sygefravær og arbejdsevne" j.nr. 190022422-03-20191900224873284
EnergistyrelsenInformation om LockerGoga - Cyberangreb på Norsk Hydro21-03-20191901489874706
SundhedsdatastyrelsenKvittering for information om LockerGoga - Cyberangreb på Norsk Hydro21-03-20191901489874718
SøfartsstyrelsenKvittering for information om LockerGoga - Cyberangreb på Norsk Hydro21-03-20191901489874713
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.17.2019 - 72nd World Health Assembly - registration25-03-20191901813868010
Embassy of the Republic of KoreaLetter concerning the request for the Ministry's co-sponsorship and participation in a side event at the upcoming 72nd World Health Assembly (WhA)25-03-20191901813867203
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO: C.L.15.2019 - invitation to the second edition of Walk the Talk25-03-20191901813867543
SundhedsdatastyrelsenVedr. tidspunkt for workshop om Malware Information Sharing Platform (MISP)28-03-20191902088876151
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til forslag til ændringer i it-reviewet af apoterkersektoren02-04-20191902470876193
Norsk HelsenettVedr. besøg hos HelseCERT27-03-20191902721874690
Børne- og SocialministerietVedr. henvendelse om familieambulatorierne21-03-20191902745876328
DigitaliseringsstyrelsenGodkendelsesproces for dagsordenspunkt 3 og 5 på 4. styregruppemøde for den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi20-03-20191902810874311
DigitaliseringsstyrelsenUdkast til referat fra 4. møde i styregruppen for den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi til kommentering22-03-20191902810874309
Langelinie PavillonenLangelinie konference lokation - tilbud29-03-20191902826872654
 Takker for svar på henvendelse om sammenlægning af sundhedskort01-04-20191902869874543
Øfeldt Centrene ApSAktindsigtsanmodning af 1. april 2019 vedr. Øfeldt Centrene01-04-20191903016874648
Region HovedstadenFra RH: kvartalsrapportering for NRSH (Ny Retspsykiatri Sct. Hans) - 4. kvt. 201829-03-20191903388873694
Børne- og SocialministerietVedr. frist for bidrag til SOU spørgsmål 42401-04-20191903390873783
Børne- og SocialministerietVedr. bidrag til SOU spørgsmål 42429-03-20191903390873781
Region NordjyllandKvartalsrapport 4 for 2018 vedr. NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital)28-03-20191903418874372
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kritisabelt behandlingsforløb i sundhedsvæsenet29-03-20191903448873528
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 733 (S)29-03-20191903449873895
 Fremsender afgørelse truffet i Speciallægelandssamarbejdsudvalget 8. marts 201929-03-20191903456873629
SundhedsdatastyrelsenVedr. tidsplan for analyse af fælles overvågnings- og analysefunktioner i sundhedssektoren01-04-20191903460875326
DevoteamVedr. interview i forbindelse med analyse af fælles overvågnings- og analysefunktioner i sundhedssektoren02-04-20191903460875357
DevoteamForespørgsel om interview i forbindelse med analyse af fælles overvågnings- og analysefunktioner i sundhedssektoren02-04-20191903460875330
FinansministerietDeltagelse og tilmelding af side events under High Level Political Forum (HLPF) i New York, juli 201929-03-20191903473875878
StatsministerietSTM beder om oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder (Frist 12-04)29-03-20191903480873167
 Borgerhenvendelse vedr. pension og medicintillæg i forbindelse med flytning til England29-03-20191903484873607
SundhedsdatastyrelsenStatusrapport vedrørende informationssikkerhed 3. og 4. kvartal 2018, departementet19-03-20191903494861204