Fra: 04-04-2019 til: 04-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Takker sundhedsministeren for sidst på Nationalmuseet og fremsender kommentarer vedr. sundhedsreformen27-03-2019SJ-STD-SUMAI869963
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 768-775 (S)03-04-2019SJ-STD-SUMMPE877895
Dansk Børne Astma CenterAfrapportering 2018 vedr. Dansk Børne Astma Center31-03-20191601148877585
Dansk Børne Astma CenterPlan for 2019 vedr. Dansk Børne Astma Center31-03-20191601148877587
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68474 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.02-04-20191607342878054
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68402 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.03-04-20191607820878031
Ringsted KommuneRingsted Kommune: regnskab til projektnr. 68438 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-04-20191608017878458
Region HovedstadenAfrapportering og budget vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren01-04-20191608956877715
AnkestyrelsenFremsender kopi af tidligere afgørelser i sag om følger af vaccination05-03-20191704842850146
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for 4. kvartal 2018 for Kolding Sygehus28-03-20191708903876916
Komiteen for SundhedsoplysningAccept og udbetalingsanmodning vedr. projekt "Lær at tackle hverdagen som pårørende" 201902-04-20191800097877297
Lolland KommuneRegnskab og erklæring for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Lolland Kommune03-04-20191800822877484
Lolland KommuneRegnskab og erklæring for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Lolland Kommune J. nr. 180082204-04-20191800822878136
Tårnby KommuneSvar vedr. revisionspåtegnet regnskab vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Tårnby Kommune02-04-20191800860875305
Aalborg KommuneRevideret regnskab vedrørende en værdig ældrepleje (1601573) og bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre og friplejehjem (1800870) fra Aalborg Kommune02-04-20191800870875628
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker hjælp til kroniske smerter31-03-2019SJ-STD-DEPEMLM876599
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. visitatorer25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839341
 Borgerhenvendelse til ældreministeren om ældre i Okinava26-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839767
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. en officiel undskyldning til patienter med Cerebral parese03-04-2019SJ-STD-DEPEMLM876999
Ishøj KommuneAfrapportering vedr. projekt om etablering af læge- og sundhedshus01-04-20191802089877360
Jammerbugt KommunePulje til etablering af læge og sundhedshuse: Investeringsprofil for projekt01-04-20191802133877329
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 759 (S)02-04-2019SJ-STD-DEPNFF876488
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 760 (S)02-04-2019SJ-STD-DEPNFF876489
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 761 (S)02-04-2019SJ-STD-DEPNFF876490
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 762-767 (S)02-04-2019SJ-STD-DEPNFF876491
Fredericia KommuneRegnskab vedr. pulje til livskvalitet01-04-20191805458877740
OK-Centret Prinsesse BenedikteAfrapportering vedr. pulje til livskvalitet29-03-20191805485877573
Silkeborg KommuneFremsender afrapportering vedr. projekt "Sejltur til Himmelbjerget"01-04-20191805488874907
Aalborg KommuneRapport og regnskab vedrørende pulje til livskvalitet29-03-20191805499877568
Silkeborg KommuneFremsender afrapportering vedr. projekt "Musikterapi på plejecentre"01-04-20191805514874910
Børne- og SocialministerietBSM: Initiativ 3.3 - analyseforslag (sundheds-it)25-03-20191806242870318
RambøllWorkshop 10. april - Undersøgelse af muligheder for nærvær til nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet.03-04-20191809437877419
Trial NationIndkaldelse til ordinær generalforsamling for Trial Nation13-03-20191809640878265
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. ændring af underretning til lægemiddelproducenter03-04-20191810021876643
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. udveksling af oplysninger med lægemiddelproducenter28-02-20191810021869458
Region SyddanmarkAnmodning om ændring i proces for fremtidig rapportering vedr. Nyt OUH (Odense Universitetshospital)03-04-20191810166877050
Region SyddanmarkRegionens bemærkninger til referat af møde mellem ministeriet, Region Syddanmark og Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital) d. 7. marts 201902-04-20191810166876765
DeloitteMateriale til arbejdsgruppemøde om analyse af regionernes it-drift02-04-20191810345876600
Kosmedic ApsBorgerhenvendelse: afløbsforsikring efter klage- og erstatningsloven vedr. laserklinik12-12-20181810411778281
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. afgørelser af anker over erstatningsafgørelser03-04-20191810531877269
Styrelsen for PatientklagerSvar på spørgsmål om sagsbehandlingstid ifm anker over erstatningsafgørelser03-04-20191810531877270
Region HovedstadenRH's svar på opmærksomhedspunkter vedr. udbetaling af kvalitetsmidler - Ny Retspsykiatri Sct. Hans04-04-20191810533878473
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til hvordan man kan spare 2 %.30-03-20191900066873680
Forsikring & PensionHenvendelse til sundhedsministeren vedr. deltagelse i aktøranalyse03-04-20191900066877826
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling i Danmark m.m.04-04-20191900078877853
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til repremiere på Kameliadamen04-04-20191900080878554
 Anmoder om sundhedsministerens autograf03-04-20191900083877849
Behandlingscenter TjeleAcceptskrivelse vedr. midler til behandling af ludomani03-04-20191900233876799
Sundhed.dkReferat fra styregruppemøde den 8. marts vedr. Sundhed.dk03-04-20191900562876973
Region HovedstadenRegionens bemærkninger til referat af kvartalsmøde d. 25. marts 2019 vedr. Det Nye Rigshospital03-04-20191900606876692
 Søger aktindsigt i dokumenter og korrespondance omhandlende sundhedsplatformen i forbindelse med regeringens sundhedsreform16-01-20191900794803097
Folketinget ChristiansborgKvittering for modtagelse af SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 473 (1901160)04-02-20191901160820231
Folketinget ChristiansborgKvittering for modtagelse af SUU alm. del - svar på spm. 473 (1901160)06-03-20191901160848056
A-vision Group ApSBorgerhenvendelse om dansk lovgivning omkring brugen af CBD24-01-20191901228812241
 Borgerhenvendelse vedr. retssikkerhed m.m. og klage17-02-20191901324831729
Odense KommuneSpørgsmål om kommunens hjemmel til at yde hjælp til egenbetalingen af palliativ fysioterapi til borgere, der bor i plejebolig01-03-20191901475844485
 Rykker for svar på henvendelse vedr. reglerne for behandling af syge mennesker01-04-20191901583874714
Danmarks StatistikUdpegning af medlemmer: Udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet03-04-20191901653876496
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Datakilder til Find behandler på sundhed.dk26-03-20191901708878244
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Datakilder til Find behandler på sundhed.dk28-03-20191901708878241
Radiograf RådetOrientering om møde med sundhedsministeren vedr. udfordringer og problematikker ved sundhedsloven ifm. radiografuddannelsens kliniske undervisning06-02-20191901894824373
Albertslund KommuneOpfølgning vedr. praktisk hjælp i plejebolig02-04-20191902112877590
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat fra 11. møde i Den nationale styregruppe for PRO03-04-20191902319877396
 Henvendelse vedr. evt. interessekonflikt med Dansk Kiropraktor Forening03-02-20191902445820271
 Anmodning om kopi af ministeriets habilitetsregler30-03-20191902445876694
 Rykker for svar på henvendelse vedr. interessekonflikt med Dansk Kiropraktor Forening15-03-20191902445856658
 Rykker for svar på henvendelse af 3. februar 2019 vedr. evt. interessekonflikt med Dansk Kiropraktor Forening23-02-20191902445837950
Center for CybersikkerhedReferat af workshop om identifikation af operatører af væsentlige tjenester 19/3-2019 i Bruxelles03-04-20191902595877507
 Borgerens bemærkninger til ministeriets svar vedr. radiografens historie fra 1965 til 197903-04-20191902621877380
 Postadresse til brug for svar på henvendelse om sygt barn03-04-20191903094876920
Statens Serum InstitutBidrag fra SSI vedr. oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019"03-04-20191903315878338
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag fra STPS vedr. oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019"03-04-20191903315878336
StatsministerietBemærkninger vedr. bestilling af oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder03-04-20191903480876909
FinansministerietFremdriftsrapport 2019 på implementering af verdensmål03-04-20191903526877444
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. kost i forbindelse med graviditet01-04-20191903532876605
 Borgerhenvendelse - vil gerne mødes med sundhedsministeren omkring sin psykiatriske diagnose03-04-20191903533876480
 Borgerhenvendelse vedr. pension og skattemæssig godtgørelse03-04-20191903551876898
 Borgerhenvendelse vedr. beregning af pension på ny måde fra marts 201901-04-20191903552877021
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 780, svarfrist 11. april (S)03-04-20191903557877886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 752 (S)03-04-20191903566877560
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 749 (S)03-04-20191903566877543
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 750 (S)03-04-20191903566877552
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ritalin04-04-20191903580878345
ThemaChange CE certificate - medical device regulation in Denmark25-03-20191903594867509