Fra: 05-04-2019 til: 07-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 782 (S)05-04-2019SJ-STD-SUMMPE879996
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 781 (S)05-04-2019SJ-STD-SUMMPE879995
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: regnskab for 2018 til projektnr. 46101 vedrørende genoptræningsindsats på Rigshospitalet til fysisk sårede veteraner03-04-20191601282878087
UdenrigsministerietAlbanien, frist 31/5-19: Circulation of twinning fiche AL 15 IPA FI 01 19 "Enhancing Bank of Albania’s alignment with EU Acquis"- IPA 201505-04-20191609726880634
Dansk Farmacihistorisk FondYdeligere bilag til bestyrelsesmødet i Dansk Farmacihistorisk Fond onsdag den 10. april 201905-04-20191609941880149
Furesø KommuneRegnskabsaflæggelse for 2018 for en bedre bemanding i ældreplejen fra Furesø Kommune04-04-20191800784878139
Herning KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler vedr. en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen fra Herning Kommune04-04-20191800801879755
Hvidovre KommuneOverførselsanmodning restbeløb 2018-tilskud fra Hvidovre Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv.04-04-20191800808879842
Ringsted KommuneOverførselsanmodning på hhv. værdighedspuljemidlerne og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra 2018 til 201904-04-20191800842879982
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - er utilfreds med koordination i hjemmeplejen02-04-2019SJ-STD-DEPEMLM875734
Køge KommuneUdbetaling af tilskud livskvalitetspuljen31-03-20191805548880115
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 8-12, svarfrist 8. april (S)04-04-20191806472879370
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - spm. 4 (S)05-04-20191809034880210
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - spm. 5 (S)05-04-20191809034880212
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - spm. 1 (S)04-04-20191809034879381
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - spm. 2 (S)04-04-20191809034879382
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - spm. 3 (S)04-04-20191809034879383
RambøllInvitation til følgegruppe vedr. nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet04-04-20191809437878864
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. orientering om praksisændring04-04-20191810021879027
Sparta Atletik og MotionSundhedsministeren inviteres til VIP-champagnebrunch05-04-20191900080879959
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til "Ballet og bobler"05-04-20191900080879560
Rud Pedersen Public Affairs CompanySundhedsministeren inviteres til konferencen "Sikker forebyggelse gennem vacciner"05-04-20191900081879963
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-155/19 og C-156/19, FIGC et Consorzio Ge.Se.Av. m.fl.03-04-20191900147880604
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-182/19, Pfizer Consumer Healthcare03-04-20191900147880610
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-192/19, Rensen Shipbuilding03-04-20191900147880616
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-194/19, État belge03-04-20191900147880640
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse samt forkyndelse af Domstolens kendelse om slettelse i sag C-118/19, PVA Landesstelle Salzburg03-04-20191900147880643
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-83/19, C-127/19 og C-195/19, Asociatia “Forumul Judecatorilor din România” m.fl.03-04-20191900147880592
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-81/19, Banca Transilvania03-04-20191900147880595
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-146/19, SCT03-04-20191900147880601
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-181/19, Jobcenter Krefeld03-04-20191900147880607
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-186/19, Supreme Site Services e.a.03-04-20191900147880613
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-184/19, Hecta Viticol04-04-20191900147880622
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-199/19, RL04-04-20191900147880625
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-154/19, Kypriaki Kentriki Archi (udsættelse af sagen)04-04-20191900147880628
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri03-04-20191900147880598
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anmoder om en personlig hilsen18-03-20191900528859710
LIQUIDMINDSEngelsk version af strategi for cyber- og informationssikkerhed til godkendelse04-04-20191901494878077
Danske RegionerMøde med DR om Find behandler på sundhed.dk21-03-20191901708878249
Danmarks Jurist- og Økonomforbund - DJØFHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformens betydning for ansatte i regionerne24-01-20191902492812238
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. søns tvangsindlæggelser i forbindelse med behandling for skizofreni08-03-20191902789851450
 Svar på anmodning om aktindsigt i rapport om personlig medicin26-03-20191902865880293
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren - klager over behandling i forbindelse med egen og datters sygdomsforløb13-03-20191902893858390
SundhedsdatastyrelsenMødemateriale til møde i styregruppen for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren den 10. april04-04-20191903130878988
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 3. kvartal 201820-12-20181903268880509
Styrelsen for PatientklagerBidrag fra STPK vedr. oplysninger til brug for "Det Offentlige Danmark"04-04-20191903315878923
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om præcisering af bestilling vedr. oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder04-04-20191903480878206
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 778 (S)03-04-20191903604877898
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 776 (S)03-04-20191903604877896
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 777 (S)03-04-20191903604877897
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål BL (BL)04-04-20191903612879384
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 759 til mdtl. besvarelse den 10. april (S)05-04-20191903615879920
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 757 til mdtl. bevarelse d. 10. april (Æ)05-04-20191903616879886
Dansk ErhvervHenvendelse til sundhedsministeren vedr. kommentarer til dialogmøde om sundhedsreformen den 30. januar 201912-02-20191903621829318
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 760 til mundtlig besvarelse 10. april (S)05-04-20191903636879986
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 779 (S)03-04-20191903637877899