Fra: 09-04-2019 til: 09-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Herlev Kommune Erklæring og beretning vedr. regnskab for 2018-midlerne fra Herlev Kommune vedr. en mere værdig ældrepleje 2018 fra Herlev Kommune 09-04-2019 1601686 883383
Fredericia Kommune Fredericia Kommune: statusrapport for 2018 samt revideret budget til projektnr. 65233 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. 09-04-2019 1605213 882934
Lægemiddelstyrelsen Indstilling af medlem til Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler - CHMP 21-02-2019 1606588 836605
Favrskov Kommune Favrskov Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68476 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning. 09-04-2019 1608052 883548
Sundhedsstyrelsen Henvendelse om indsats ift. nye rettigheder 09-04-2019 1610732 883918
Furesø Kommune Faglig rapportering vedr. køkkenprojekt i Furesø Kommune 08-04-2019 1703150 881341
Danmarks Apotekerforening Kvittering fra DA: Præhøring vedr. bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek mv. 04-04-2019 1703737 880817
Farmakonomforeningen Henvendelse vedr. farmakonomuddannelsens fremtid 03-10-2018 1708077 711821
Styrelsen for Patientsikkerhed STPS orienterer om endnu en afgørelse om tandlæger uddannet inden 2007 09-04-2019 1709257 883402
Egedal Kommune Overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen fra Egedal Kommune 08-04-2019 1800770 882032
Egedal Kommune Overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Egedal Kommune vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen 05-04-2019 1800770 881195
Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2018-midler fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen 05-04-2019 1800823 880365
Lyngby-Taarbæk Kommune Overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. værdighedsmilliarden og midler til en bedre bemanding i ældreplejen 08-04-2019 1800823 881291
Lyngby-Taarbæk Kommune Revisorerklæring vedr. værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen for 2018 05-04-2019 1800823 879693
Thisted Kommune Projektregnskab vedr. "bedre bemanding i ældreplejen" 2018 fra Thisted Kommune 08-04-2019 1800858 882150
Randers Kommune Justering af projekt ifm. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 1805473 05-04-2019 1805473 882875
Skive Kommune Bemærkninger vedr projekt under pulje til livskvalitet 05-04-2019 1805541 881289
Plejecenter Gulkrog Fremsender rapport vedr. samtalecykler 09-04-2019 1805544 883173
Digitaliseringsstyrelsen Slides fra mødet ang. it-handlingsplan og review ved Statens It-råd 09-04-2019 1806579 883834
Styrelsen for Patientsikkerhed Vedr. status på review ved Statens It-råd inden mødet om it-handlingsplan 08-04-2019 1806579 881727
Praktiserende Lægers Organisation - PLO Behov for ny udpegning - APU-fonden - anmodning om indstilling af medlem fra sundhedsministeren 08-04-2019 1808566 882102
Statens Arkiver - Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse med tidsplaner for aflevering af data fra statslige myndigheders it-systemer 21-12-2018 1809087 789196
Statens Arkiver - Rigsarkivet Tidsplaner for arkivering af data fra myndighedernes it-systemer 31-10-2018 1809087 737143
Geelmuyden Kiesen Folkemødeinvitation til sundhedsministeren til paneldebatten 08-04-2019 1809460 883005
Rambøll Mail fra Rambøll vedr. tidsplan for projektet Headspace 08-04-2019 1810161 882000
Region Syddanmark Svar vedr. vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital) for 3. kvartal 2018 08-04-2019 1810602 881984
Udenrigsministeriet HØRING: Eventuelle bemærkninger til CBSS budgetudkast for 2020 05-04-2019 1810606 880653
FOA - Fag og Arbejde Opfølgning vedr. Landsmøde 2019 for faglige seniorer i FOA 08-04-2019 1900030 881990
Det Kongelige Teater Invitation fra Det Kongelige Teater til premieren på Kong Arthur på Moesgaard Museum 22. maj i Aarhus 08-04-2019 1900031 881479
Det Kongelige Teater Invitation til sundhedsministeren til premieren på udendørs action-eventyr "Kong Arthur" 08-04-2019 1900080 881779
Udenrigsministeriet Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 15, 16 og 17) ved EU-Domstolen 05-04-2019 1900147 882295
Region Hovedstaden Slides til mødet vedr. Nyt Hospital Nordsjælland 05-04-2019 1901269 882652
Dansk Cøliaki Forening Bemærkninger vedr. ansøgning om udlodningsmidler - Aktivitetspuljen 08-04-2019 1901345 882108
Styrelsen for Patientsikkerhed STPS sender afgørelse vedr. ansøgning som social- sundhedsassistent 29-03-2019 1902352 883323
  Bemærkninger vedr. ministeriets habilitetsregler 07-04-2019 1902445 881412
Danmarks Apotekerforening Bemærkninger til beslutningsreferat fra styregruppemøde for it-review af apotekersektoren den 4. april 2019 05-04-2019 1902470 881517
  Spørgsmål til afgørelse i aktindsigt om medicinsk cannabis 08-04-2019 1903116 881996
Lægemiddelstyrelsen Bidrag fra LMST vedr. oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019" 04-04-2019 1903315 883914
Sundhedsdatastyrelsen Bidrag fra SDS vedr. oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019" 08-04-2019 1903315 883901
Danske Regioner Bemærkninger vedr. referat fra møde den 26/3 vedr. medicinsk udstyr og Brexit 08-04-2019 1903342 881756
  Takker for svar på henvendelse vedr. sundhedskortet 05-04-2019 1903457 880749
  Takker for svar på henvendelse vedr. sundhedskortet 05-04-2019 1903457 880757
  Takker for svar på henvendelse vedr. sundhedskortet 05-04-2019 1903457 880741
Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerheds bidrag til oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder 09-04-2019 1903480 883164
DKETIK Bidrag vedr. bestilling fra STM - oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder 07-04-2019 1903480 880670
Sundhedsstyrelsen Bidrag vedr. bestilling fra STM - oversigt over samarbejdsrelationer med de færøske og grønlandske myndigheder 08-04-2019 1903480 882531
  Borgerhenvendelse - Energiministeren undsiges af Sundhedsstyrelsen/ Menneskerettigheder overtrædes 08-04-2019 1903544 881530
Erhvervsministeriet EM sender bilagstekst til "Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2019" i høring 04-04-2019 1903611 879831
  Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen og nedlæggelse af regionerne 27-03-2019 1903622 869495
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU SUU alm. del - spm. 783, frist 15-04 (S) 08-04-2019 1903715 882124
Uddannelses- og Forskningsministeriet
First-8
Henvendelse til sundhedsministeren om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr 08-04-2019 1903718 881929
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU SUU alm. del - spm. 790 (S) 09-04-2019 1903756 883134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU SUU alm. del - spm. 785 (S) 08-04-2019 1903758 882197