Fra: 12-04-2019 til: 14-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 801-806 (S)12-04-2019SJ-STD-SUMMPE887954
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.22.2019: Entry into force of an amendment to the International Health Regulations (2005), and publication of the Third Edition of International Health Regulations (2005) booklet10-04-20191605966884951
Region MidtjyllandStatus vedrørende fremdrift og forventet ibrugtagelse af systemet ”Ankomst, kø og kalde” - pulje til udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse08-04-20191609921884796
Region HovedstadenBemærkninger vedr. udbetaling af midler til erfaringsopsamling med medicinsk cannabis pulje 210-04-20191708012885520
Aalborg KommuneSvar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra Aalborg Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen09-04-20191800870886570
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. evt. højere priser på cigaretter09-04-2019SJ-STD-DEPEMLM883144
 Borgerhenvendelse vedr. 5G10-04-2019SJ-STD-DEPEMLM885540
 Borgerhenvendelse vedr. luftforurening11-04-2019SJ-STD-DEPEMLM886282
Leo Innovation LabFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i debat: Er ny teknologi løsningen på fremtidens lægemangel?12-04-20191809460887027
FinansministerietBeslutninger fra styregruppemøde om analyse af regionernes it-drift10-04-20191810345885688
DeloitteMateriale til arbejdsgruppemøde om analyse af regionernes it-drift10-04-20191810345885690
 Anmoder om genoptagelse af sag vedr. dansk autorisation10-04-20191900001885530
Det Sønderjyske FællesdyrskueInvitation til sundhedsministeren til dyrskue og frokost09-04-20191900080887030
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-103/19, Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT (udsættelse af sagen)03-04-20191900147885936
Sundhed.dkSvar fra Sundhed.dk. vedr. rettelse i referat fra styregruppemøde i november 201811-04-20191901708886253
World Health Organization (WHO)WHO: Agenda for the Thirtieth meeting of the Programme, Budget and Administration Committee of the Execcutive Board (PBAC)08-04-20191901813881799
Radiograf RådetGenfremsendelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. udfordringer og problematikker i forbindelse med radiografuddannelsens kliniske undervisning22-03-20191901894865266
 Takker for svar på henvendelse vedr. sundhedskortet10-04-20191902459885603
Københavns KommuneKvittering for modtagelse af svar på henvendelse vedr. rammerne for kommunernes styring af ambulant alkoholbehandling10-04-20191903063885602
SundhedsdatastyrelsenOpgørelse af beslutninger om tvangsbehandling af varigt inhabile over 15 år12-04-20191903433887067
 Anmoder om bekræftelse på modtagelse af mail vedr. påkrævede svar på åbne stillede spørgsmål til Statens Serum Institut02-04-20191903690875400
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. læserbrev om at behandlingen af psykisk syge skal prioriteres langt højere05-04-20191903762880733
Region NordjyllandAnmoder om en fortolkning af sundhedslovens § 45 vedr. pårørendes adgang til aktindsigt i afdøds patientjournal09-04-20191903818883358
ErhvervsministerietAnmodning om bidrag til samlesag vedr. de fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet lovgivning08-04-20191903846882858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sclerosebehandlingen10-04-20191903864885511
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 777 (S)12-04-20191903889887583
 Borgerhenvendelse vedr. Copyright Direktivet11-04-20191903890885949
 Borgerhenvendelse vedr. Copyright Direktivet10-04-20191903891885532
 Henvendelse vedr. hjælp til patienter med synkeproblemer og dokumentationen herfor05-04-20191903903879977