Fra: 24-04-2019 til: 24-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Bedre PsykiatriSpørger til tal i publikationen "Indblik i psykiatrien på tværs af regioner og kommuner" publiceret den 12. marts 201810-04-2019SJ-STD-SUMAI885042
 Borgerhenvendelse vedr. behandling af kræftramt veninde23-04-2019SJ-STD-SUMLLU890973
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 822-825 (S)24-04-2019SJ-STD-SUMMPE892535
Næstved KommuneKommunikation vedr. værdighedspolitikken i Næstved Kommune15-04-20191601899890373
TandlægeforeningenIndstilling fra Tandlægeforeningen til Det Rådgivende Praksisudvalg11-04-20191602906893025
UdenrigsministerietHøring I: Anmodning om bidrag til Kongerigets Arktiske Strategi24-04-20191603444892961
Dansk Center for MindfulnessStatus på økonomi ifm. projektet "stressfri hverdag for børn og unge"17-04-20191800332891240
Dansk Center for MindfulnessStatusrapport vedr. projektet ’Stressfri hverdag for børn og unge’16-04-20191800332891244
Assens KommuneRegnskab for 2018 samt overførsel af midler til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Assens Kommune11-04-20191800762892484
Bornholms RegionskommuneRegnskab fra Bornholms Regionskommune vedr. projektet til en bedre bemanding i ældreplejen for 201814-04-20191800765890862
Egedal KommuneÆndringer ifm. regnskab for 2018 vedr. puljen til en bedre bemanding fra Egedal Kommune23-04-20191800770891267
Egedal KommuneRegnskab for 2018 vedr. puljen til en bedre bemanding fra Egedal Kommune12-04-20191800770890815
Esbjerg KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Esbjerg Kommune vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen24-04-20191800772892532
Fanø KommuneRegnskab for 2018-midler fra Fanø Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen12-04-20191800773890749
Ikast-Brande KommuneOverførselsanmodning af restbeløb for 2018-tilskud fra Ikast-Brande Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800811892411
Langeland KommuneRedegørelse og anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra Værdighedspuljen fra 2018 til 2019 fra Langeland Kommune23-04-20191800819891356
Middelfart KommuneRegnskaber vedr. værdighedspuljen for 2018, 2017 og 2016 og puljen vedr. en bedre bemanding samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler15-04-20191800827891075
Nordfyns KommuneRegnskab for 2018-midler fra Nordfyns Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen12-04-20191800830890787
Nordfyns KommuneRegnskab for 2018-midler fra Nordfyns Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800830891206
Nyborg KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Nyborg Kommune fra Værdighedspuljen og en bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800831891192
Næstved KommuneKommunikation vedr. uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen, som anmodes overført til 201915-04-20191800832890409
Odder KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Odder Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800833892256
Randers KommuneRegnskaber vedr. værdighedsmidler samt bedre bemanding i ældreplejen for 201815-04-20191800839892506
Varde KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen fra Varde Kommune23-04-20191800862892403
Varde KommuneRegnskab for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Varde Kommune15-04-20191800862891092
Vejle KommuneRegnskab for 2018-midler fra Vejle Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800864891235
Center for Digital PædagogikKvittering for svar vedr. forlængelse af projekt12-04-20191801015893048
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tobakspriser16-04-2019SJ-STD-DEPEMLM889787
 Borgerhenvendelse vedr. den kommunale madservice12-04-2019SJ-STD-DEPEMLM887263
Odder KommuneOversigt over forbrug fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse inkl. 1. kvartal 201911-04-20191802125889746
BørneulykkesfondenUddybende beskrivelse af projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom (Legeheltene)23-04-20191804620892025
Børne- og SocialministerietSvar på yderligere bemærkninger til udkast til pjece om børn i overgange24-04-20191806162892684
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDraft summary record of the 24th Session of the Health Committee that took place on 5-6th of December 201816-04-20191809721890232
OUH Odense universitetshospitalRykker for svar på henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt23-04-20191810163891805
SundhedsstyrelsenKorrespondance vedr. kommissorium for fagligt panel til udvikling af en national strategi for forældre med fødselsdepressioner12-04-20191810188891180
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til deltagelse i Folkemødedebat om fremtidens sundhedsvæsen11-04-20191900062892454
 Anmoder om et interview omkring ministeriets brug af åremålsansættelser23-04-20191900062890662
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til Teknologiens Årsdag i IDA fredag den 10. maj 201915-04-20191900062888921
Statens Museum for Kunst - SMKInvitation til SMK Fridays i anledning af åbningen af 'Der har jeg hjemme. Hammershøi by Elmgreen & Dragset'12-04-20191900080888215
Center for Politiske Studier CEPOSPersonlig invitation til CEPOS Onsdagsnetværk12-04-20191900080888387
OxymoronInvitation til Housewarming i Pakhus 1112-04-20191900080888169
UdenrigsministerietFristliste over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager af 16. april 201916-04-20191900147890278
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation to nominate candidates for the WHO Summer School on Refugee and Migrant Health in Cesme, Turkey, 15-19th of July 201916-04-20191900192890196
WHO´s Regionalkontor for EuropaRequest for nomination for Meeting of the European Tuberculosis (TB) Surveillance Network (13–14th of May 2019) and 1st joint meeting of tuberculosis and HIV national programme managers (15th of May 2019)17-04-20191900192890223
Forskningsklinikken for LudomaniAnmodning om udsættelse af indlevering af budget for 2019 og 202023-04-20191900279893032
 Ønsker yderligere svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. HPV-vaccinen23-04-20191900955891537
UdenrigsministerietReferat fra Senior Arctic Official møde den 11.-13. april 2019 samt status forud for Arktisk Råds ministermøde23-04-20191901698891064
SundhedsdatastyrelsenInvitation til 2. arbejdsgruppemøde for initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren16-04-20191902088890510
Ontario Ministry of Health and Long-Term CareHenvendelse fra Ontario Ministry of Health and Long-Term Care vedr. sundhedsreform08-02-20191902332845772
CivilstyrelsenKommunikation vedr. opdateret uddrag af sundhedsloven på Offentlighedsportalen16-04-20191902376890841
LægemiddelstyrelsenVedrørende bestillingen: Forslag til projekt om forbedring af information om medicinsk udstyr til patienter23-04-20191902439890745
NextpuzzleBemærkninger til opdateret rapportering vedr. it-review af apotekersektoren12-04-20191902470890824
Danmarks ApotekerforeningKommunikation vedr. en opdateret ændringsanmodning og rapportering ifm. it-review af apotekersektoren10-04-20191902470890830
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 821 (S)23-04-20191902588891753
 Borgerhenvendelse vedr. screening for brystkræft09-04-20191902657884163
SundhedsdatastyrelsenRejseplan i forbindelse med besøg hos HelseCERT22-04-20191902721890878
SundhedsdatastyrelsenBegrebsafklaring ift. initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren17-04-20191902787890577
MarriotInformation vedr. tilbud på konference fra Copenhagen Marriot Hotel05-03-20191902826889751
TivoliInformation vedr. tilbud på konference fra Tivoli06-03-20191902826889755
Carlsberg A/SInformation vedr. tilbud på konference fra Carlsberg28-02-20191902826889739
Dansk Arkitektur CenterInformation vedr. tilbud på konference fra Dansk Arkitektur Center26-02-20191902826889745
DantickFremsender kommentarer og korrektioner til Sundhedsstyrelsens bemærkninger til spørgsmål fra Dantick (spørgsmål 730)17-04-20191903280890071
 Takker for svar fra sundhedsministeren vedr. sundhedsreform og diabetes16-04-20191903350890479
ReAct EuropeReply to the answer from the Danish Minister of Health regarding antibiotic resistance18-04-20191903363890398
Sundhed.dkUdkast til referat fra sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 11-04-201923-04-20191903431891897
Styrelsen for PatientklagerKorrespondance om antallet af klager over lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile24-04-20191903433892751
DubexOmkostningsestimater vedr. SAC/SOC-kapabiliteter (fælles håndtering af overvågnings- og analysefunktioner)23-04-20191903460891440
Tønder KommuneProgram for besøg ved motionshold på Rømø24-04-20191903692891832
 Borger ønsker forklaring vedr. aftale om telefonkonsultation med Hvidovre Hospital14-04-20191903926888494
StatsministerietFolketingsåret 18/19: Bestilling vedr. høringsperioder for lovforslag11-04-20191903952885951
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om justeringer af it-projektmodellen vedr. tidspunkt for risikovurdering og aktstykkeproces12-04-20191903973890847
 Åbent brev til sundhedsministeren vedr. voldsomme sparekrav på Aarhus Universitetshospital15-04-20191903976888960
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende krisehjælp efter fødsel af et dødfødt barn22-04-20191903978890633
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 818 (S)15-04-20191903985890342
 Aktindsigt vedr. ny model for tandplejen16-04-20191903998891533
 Borgerhenvendelse vedr. indberetning af receptpligtig medicin23-04-20191904005891253
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 820 (S)23-04-20191904007891752
FinansministerietHenvendelse om baggrundsinformation om Min forløbsassistent og Nordic Health Lab11-04-20191904019892089
FinansministerietHenvendelse om information om Min Forløbsassistent og Nordic Health Lab09-04-20191904019892110
Region HovedstadenFørste svar for dato for besøg på Nyt Hospital Hvidovre24-04-20191904030892392
Ed Medical Travel and Assistance LimitedØnsker at indgå et samarbejde omkring behandling af patienter på danske hospitaler18-04-20191904045890359