Fra: 26-04-2019 til: 28-04-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Haderslev KommuneKorrespondance vedr. egenfinansiering ifm. regnskabet for projektet Unge på Sporet03-04-20191601455894380
Region MidtjyllandAnmoder om udbetaling af midler til etablering af akutklinik i Regionshospitalet Lemvig29-03-20191603335872405
UdenrigsministerietKorrespondance ifm. med Udenrigsministeriets anmodning om bidrag til Kongerigets Arktiske Strategi25-04-20191603444893781
Morsø KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud til værdighedspuljen fra Morsø Kommune25-04-20191800828893941
Svendborg KommuneOverførselsanmodning fra 2018 til 2019 fra Svendborg Kommune vedr. værdighedsmidlerne26-04-20191800855894734
Vejen KommuneRegnskab for 2018 fra Vejen Kommune vedr. værdighedspuljen og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800863893874
Aabenraa KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800869894584
 Henvendelse til ældreministeren vedr. ønske om snak om hvorfor plejehjemsassistententer ikke bruges længere17-04-2019SJ-STD-DEPEMLM890111
Region MidtjyllandFremsender status vedr. midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse for 201811-04-20191802134886788
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekt for sundhedshus i Skanderborg25-04-20191802149895753
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekt for sundhedshus i Psykiatriens Hus25-04-20191802151895762
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger fra SDS til klage over afgørelse om aktindsigt i evalueringer vedrørende visse udbud09-04-20191802396893384
Soroptimist International SønderborgInvitation til sundhedsministeren til at tale ved grundlovsarrangement ved Kvindernes Eg i Sønderborg25-04-20191803807893871
Aarø BeboerforeningVedr. sundhedsministerens grundlovstale på Aarø24-04-20191803807893597
Fredericia KommuneRegnskab vedr. puljen til værksted og mandehygge25-04-20191805455894009
Fredericia KommuneSlutregnskab for puljen til livskvalitet 2018: biograftur03-04-20191805479894387
Region HovedstadenRevideret budget og projektbeskrivelse fra Region Hovedstaden vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling25-04-20191805629893452
Nyborg KommuneVedr. seniorbofællesskab i Nyborg Kommune18-12-20181808254894279
Finans DanmarkKontaktpersoner vedrørende finansiering af seniorbofællesskaber06-12-20181808254894354
Finans DanmarkKorrespondance vedr. drøftelse af seniorbofællesskaber26-11-20181808254894352
Finans DanmarkForslag til mødedato omkring erfaringer med seniorbofællesskaber05-12-20181808254894353
Abbott Diabetes CareSvar på henvendelse af 7. februar vedrørende salg af FreeStyle Libre i Danmark25-04-20191808472893083
Praktiserende Lægers Organisation - PLODagsorden til årsregnskabsmøde i APU-Fonden den 30. april 201926-04-20191808566895100
ScleroseforeningenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i sejlads25-04-20191809460894664
Dansk SygeplejerådFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat26-04-20191809460894860
DeloitteMateriale til arbejdsgruppemøde om analyse af regionernes it-drift25-04-20191810345894285
 Specialestuderende søger valgkampsfoldere26-04-20191900066895087
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forbud mod gaspatroner til flødeskum25-04-20191900078894748
Galleri Bo BjerggaardInvitation til sundhedsministeren til udstilling25-04-20191900080894686
Europa-HusetInvitation til sundhedsministeren til Democracy Table25-04-20191900081894728
Den hollandske ambassade i DanmarkInvitation for the Second Ministerial Conference on AMR25-04-20191900082893869
PLO EfteruddannelseInvitation til sundhedsministeren til åbningen af Lægedage 201926-04-20191900082895157
Center for LudomaniAccept og udbetalingsanmodning vedr. puljen til forebyggelsesindsatser for ludomani17-04-20191900234894452
Region MidtjyllandAccept af tilskudsbetingelser og udbetalingsparadigmetilskud til puljen til behandling af ludomani for 2019-202025-04-20191900279894460
Region MidtjyllandAccept af tilskudsbetingelser og udbetalingsparadigmetilskud til puljen til forebyggelse af ludomani for 2019-202025-04-20191900280894455
Region HovedstadenKommentarer til referat af møde med SUM, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Herlev d. 28. marts25-04-20191901270894815
UdenrigsministerietKvittering for engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894988
Region MidtjyllandRegion Midtjyllands status for partnerskabsaftalen om tvang i psykiatrien 201825-04-20191901912893631
Region SyddanmarkStatus på Region Syddanmarks partnerskabsaftale om tvang i 201826-04-20191901912894563
Region HovedstadenRegion Hovedstadens status på partnerskabsaftale om tvang i psykiatrien24-04-20191901912894598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 835 (Æ)25-04-20191902185894591
StatsministerietStatus over arbejdet med grænsehindringer samt fastsættelse af høringsfrist fredag den 26. april kl. 12.0025-04-20191902186893397
SundhedsdatastyrelsenMateriale til arbejdsgruppemøde om initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren24-04-20191902787894218
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens udtalelse i klagesag vedr. afgørelse om en tandlæges tilknytning til et dentaldepot12-04-20191903092894225
UdenrigsministerietUdskydelse af deadline til skriftlige kommentarer til elementer af resolutioner til vedtagelse under den 33. Internationale Røde Kors Konference25-04-20191903184894161
 Borgerhenvendelse med kommentarer til ministerens svar på henvendelse vedr. diabetes og sundhedsreformen23-04-20191903351891022
Danske RegionerKorrespondance vedr. høring over bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger, herunder afskaffelse af 6-årsfristen25-04-20191903608893222
Danske RegionerHøringsvar fra Danske Regioner vedr. bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger, herunder afskaffelse af 6-årsfristen25-04-20191903608893690
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberHøringssvar fra LVS over bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger, herunder afskaffelse af 6-årsfristen25-04-20191903608894061
Region HovedstadenEffektiviseringsrapporter for Herlev og Nordsjælland Hospitaler12-04-20191903655891911
JustitsministerietAnmodning om bidrag til Danmarks 8. rapport til FN's Torturkomité24-04-20191903914893599
Uddannelses- og ForskningsministerietOK fra UFM til sundhedsreform-faktaark om sygeplejersker25-03-20191903946889993
FinansministerietMateriale til sundhedsministerens deltagelse i debat om verdensmålene på Festival for Verdensmålene i Sønderborg25-04-20191904025894379
UdenrigsministerietKorrespondance vedr. materiale til sundhedsministerens deltagelse i debat om verdensmålene på Festival for Verdensmålene i Sønderborg25-04-20191904025894321
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp til udredning af psykisk syg datter15-04-20191904031889020
Skanderborg KommuneMateriale 'Værdighed i ældreplejen - en hjertesag' efterlyses25-04-20191904043894246
Danske RegionerBidrag til svar på spm. 645, 646 og supplerende til spm. 44813-03-20191904051893994
 Takker sundhedsministeren for et fantastisk stykke arbejde i forbindelse med ME16-04-20191904059889886
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G og straffelovgivning20-04-20191904063890473
JustitsministerietOversendelse af borgerhenvendelse om kroniske smerter24-04-20191904065892700
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. psykiatriens opbygning og system23-04-20191904067890776
 Orientering om anmodning om udlevering af oplysninger fra Statens Serum Institut24-04-20191904099893288
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 836 (S)25-04-20191904124894613
 Borger spørger til muligheden for aktindsigt i afdød fars journal16-04-20191904134889716
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmoder om bidrag til UUI alm. del - spm 57310-04-20191904135885508
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Thyroid medicin24-04-20191904143893221