Fra: 10-04-2019 til: 10-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FOA - SundhedspolitikPåmindelse vedr. indstilling af medlem til Det Rådgivende Praksisudvalg - FOA10-04-20191602906885077
TandlægeforeningenPåmindelse vedr. indstilling af medlem til Det Rådgivende Praksisudvalg - Tandlægeforeningen10-04-20191602906885081
Cheminova A/SSvar på henvendelse om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201110-04-20191605733884901
SundhedsstyrelsenHenvendelse om indsats ift. nye rettigheder01-03-20191610732885141
Middelfart KommuneSpørgsmål vedr. afrapportering for projekt under puljen: Bedre mad til ældre08-04-20191704877882128
Egedal KommuneSvar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen fra Egedal Kommune08-04-20191800770882034
Kolding KommuneSvar vedr. anmodning om overførsel af midler fra 2018 til 2019 fra Kolding Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen08-04-20191800816881593
Københavns KommuneSvar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra Københavns Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen08-04-20191800817881621
Lyngby-Taarbæk KommuneSvar vedr. overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen08-04-20191800823881960
Center for Digital PædagogikGodkendelse af justering i projektperiode i projekt om ludomani09-04-20191801015884040
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 193 - svar på spm. 309-04-20191803331884150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 193 - svar på spm. 209-04-20191803331884145
BørneulykkesfondenOpklarende spørgsmål ifm. afsluttende afrapportering for projekt under frirumspuljen08-04-20191804620881546
H. C. Andersen BørnehospitalOpklarende spørgsmål i forbindelse med afsluttende afrapportering for projekt under frirumspuljen08-04-20191804621881500
Bornholms RegionskommuneBemærkninger vedr. projekt under pulje til livskvalitet08-04-20191805533881214
Region SyddanmarkForespørgsel til Region Syddanmark vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling10-04-20191805629885110
Region HovedstadenForespørgsel til Region Hovedstaden vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling10-04-20191805629885123
Region SjællandForespørgsel til Region Sjælland vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling10-04-20191805629885132
DigitaliseringsstyrelsenForespørgsel om deltagere i møde om ministeriets review den 29/509-04-20191806579883718
ErhvervsministerietBidrag til følgegruppemøde for vækstplanen for life science.08-04-20191806867881889
Østjyllands PolitiSundheds- og Ældreministeriets svar på mail fra Østjyllands politi om videregivelse af oplysninger om afdøde patienter til politiet09-04-20191807287883731
Region SyddanmarkBesvarelse af spørgsmål vedr. sundhedslovens § 42 d09-04-20191808044883849
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar fra ministeriet vedr. behov for ny udpegning til APU-fonden08-04-20191808566882106
Geelmuyden KiesenForeløbigt svar på invitation til folkemødedebat09-04-20191809460883108
Dansk IndustriForeløbigt svar på invitation til sundhedsministeren til en debat på Folkemødet10-04-20191809460885196
Forum for Mænds SundhedBekræfter aflysning af invitation til folkemøde08-04-20191809460881687
Danske RegionerForeløbigt svar på invitation til styringsdebat på folkemødet08-04-20191809460882172
Region HovedstadenStatus på effektiviseringsrapporter for Herlev og Nordsjælland Hospital08-04-2019SJ-STD-DEPCRS882023
Region SyddanmarkKvittering for svar vedr. vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital) for 3. kvartal 201808-04-20191810602881985
Danske ÆldrerådSvar på invitation til ældreministeren til at holde tale den 29. april til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde10-04-20191900030884530
Forsikring & PensionSvar på deltagelse i aktøranalyse10-04-20191900066884890
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om stress og nedslidning10-04-20191900078885057
BeskæftigelsesministerietOversendelse af henvendelse om opholdskrav10-04-20191900078885060
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversendelse af henvendelse om forholdene i Danmark10-04-20191900078885012
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om prisstigninger på tobak10-04-20191900078884736
Sparta Atletik og MotionSvar på invitation til VIP-champagnebrunch ved Telenor CPH Marathon10-04-20191900080884934
Dansk SkoleidrætForeløbigt svar på invitation til besøg10-04-20191900081884811
SundhedsdatastyrelsenSupplerende materiale som opfølgning på tilsynsbesøg den 29/3 om informationssikkerhed09-04-20191900412883866
SundhedsdatastyrelsenSupplerende materiale som opfølgning på tilsynsbesøg den 29/3 vedr. informationssikkerhed09-04-20191900412883698
SundhedsdatastyrelsenDokumenter som opfølgning på tilsynsbesøget i departementet den 29/3 om informationssikkerhed09-04-20191900412883681
UdenrigsministerietMeddeler at ministeriet ikke har bemærkninger til høring: Udkast til Kongeriget Danmarks besvarelse af List of Issues til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder09-04-20191900605883767
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. stigning i tilfælde af tuberkulose09-04-20191900639882975
 Svar vedr. prisen på antibiotika10-04-20191900671884225
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om indlæggelse08-04-20191900818881442
 Svar vedr. destruktion af produkt10-04-20191901048884305
 Svar på henvendelse vedr. radiografernes kompetencer10-04-20191901104885306
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis10-04-20191901307884604
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelser på sygehus og faste læger på plejehjem10-04-20191901444884645
LiquidmindsGodkendelse af engelsk version af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren10-04-20191901494885401
 Svar vedr. lægemidler købt på nettet10-04-20191901633884336
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicinsk cannabis10-04-20191901860884558
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabKvittering for anmodning om aktindsigt vedr. klagesag om autorisation og rettelse af fristudsættelse af partshøring09-04-20191902026883446
 Forespørgsel på borgerens postadresse grundet kryptering04-04-20191902449884375
 Indhentning af postadresse til brug for svar på henvendelse om sygdommen ME09-04-20191902522883117
 Indhentning af oplysninger til besvarelse af henvendelse om sygdommen ME09-04-20191902559883124
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring over lovforslag om oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser10-04-20191902692884872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 67609-04-20191902784884155
 Svar på spørgsmål i afgørelse i aktindsigt om medicinsk cannabis08-04-20191903116881992
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69609-04-20191903124884140
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 70908-04-20191903171885472
Danske Regioner
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsministeriet
Bemærkninger vedr. referat fra møde den 26/3 vedr. medicinsk udstyr og Brexit08-04-20191903342881514
Folketinget ChristiansborgSvar på spm nr. S 72808-04-20191903396882804
 About permanent make-up license of Denmark10-04-20191903521884547
 Svar på henvendelse vedr. autorisationsprocedure for permanent make-up i Danmark10-04-20191903521878052
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 5G08-04-20191903544881573
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 5G08-04-20191903544880878
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 5G08-04-20191903548880935
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 5G08-04-20191903558880974
Informationscenter for alternativ kræftbehandlingVedr. finanslovsbevilling for perioden 2019-2022 (sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet)05-04-20191903583880305
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del - foreløbigt svar på spm. 76110-04-20191903631884341
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75910-04-20191903631884361
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 76010-04-20191903631884331
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 77310-04-20191903635884219
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 77510-04-20191903635884250
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 77410-04-20191903635884247
GlaxoSmithKline (GSK)Svar på spørgsmål om nærhedspuljen08-04-20191903658880952
 Reply from The Ministry of Health regarding 5G08-04-20191903685882118
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 5G08-04-20191903690882287
Heilsu- og InnlendismálaráðiðSvar på henvendelse om overdragelse af helsedata til bevaring i nationalarkivet08-04-20191903706882490
TV2 FYNKvittering for anmodning om aktindsigt i dialog mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Region Syddanmark/Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital)09-04-20191903729883279
Region SyddanmarkOrientering om anmodning om aktindsigt i dialogen mellem ministeriet og Region Syddanmark/Nyt OUH (Nyt Odense Universitetshospital)09-04-20191903729883774
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabKvittering for anmodning om aktindsigt i autorisationssag og rettelse af fristudsættelse af partshøring09-04-20191903746883550