Fra: 11-04-2019 til: 11-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om projekt medicingennemgang på apotek (1604497)08-04-20191604497882365
Guldborgsund KommuneOpfølgende spørgsmål vedr. årsrapport for 2018 for projekt "Bord Dæk Dig"08-04-20191704875882174
Danske RegionerOplæg på kick-off seminar for ny governance for data 24. april10-04-20191707998884406
Danske RegionerKopi af mail vedr. oplæg på kick-off seminar for ny governance for data 24. april10-04-20191707998884417
Hvidovre KommuneSvar vedr. overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Hvidovre Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen mv.08-04-20191800808882005
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringUdfyldt spørgeskema vedr. arbejdsskadesag10-04-20191801398884376
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om budgetter 2019 for Center for seksuelle overgreb og Center for seksuelt misbrugte børn samt opfølgende spørgsmål til antal henvendelse10-04-20191804548885298
Region MidtjyllandCenter for voldtægtsofre: Anmodning om budget 2019 og regnskab 201810-04-20191804548885344
Aarhus UniversitetshospitalCenter for voldtægtsofre - Anmodning om budget 2019 og regnskab 201810-04-20191804548885308
Praktiserende Lægers Organisation - PLOAPU-fonden - indstilling af medlem fra sundhedsministeren10-04-20191808566884282
SundhedsstyrelsenSvar til STEP (Scandinavian Transplant Exchange Programme) (cc: SST) om anvendelse af kompensationsreglerne inden for det nordiske nyreudvekslingsprogram10-04-20191808993884902
CyklistforbundetForeløbigt svar på invitation til dialogcykeltur11-04-20191809460886128
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om forholdene på arbejdsmarkedet11-04-20191900078885622
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse af modtagelse af bestilling af handleplan vedr. ISO 27001-modenhedsmåling11-04-20191901543886049
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling: ISO 27001-modenhedsmåling - handleplan11-04-20191901543886130
SundhedsdatastyrelsenVedr. bestilling: ISO 27001-modenhedsmåling - handleplan11-04-20191901543886204
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rygning af hash10-04-20191902449884423
KosmopolKosmopol - forespørgsel vedr. tilbud - konference08-04-20191902826881679
Langelinie PavillonenLangelinie: Bemærkninger vedr. konferencetilbud11-04-20191902826885706
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning af 1. april 2019 vedr. Øfeldt Centrene11-04-20191903016886729
 Svar på henvendelse om velfærdsydelser10-04-20191903064884469
ReAct EuropeReply to your letter to the Danish Minister of Health regarding antimicrobial resistance10-04-20191903363884503
Styrelsen for PatientsikkerhedKvitterer for modtagelse af orientering om ordinationsovervågning11-04-20191903496886526
 Besvarelse af henvendelse om hittebørn10-04-20191903790885138
Jyllands-PostenMateriale vedr. effektiviseringsarbejdet på DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus) og de øvrige kvalitetsfondsbyggerier10-04-20191903799885210
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af bekymringshenvendelse om kiropraktor11-04-20191903821885645