Fra: 15-04-2019 til: 22-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om evaluering af den kommunale indsats i forhold til nye rettigheder på stofmisbrugsområdet12-04-20191610732887412
PatienterstatningenAnmodning om bidrag fra Patienterstatningen vedr. erstatningspligten17-04-20191701784890110
SundhedsdatastyrelsenRevideret kommissorium for juridisk netværk for rådgivning om sundhedsdata12-04-20191707998887943
Psykiatrisk Center KøbenhavnVedr. ansøgning til Shared Care-projektet 201912-04-20191803846887997
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for redegørelse for ændringer i projektet "palliative familiestuer med mulighed for frirum for hele familien under et barns hospitalsdød"17-04-20191804619890029
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om budgetter for 2019 for Center for seksuelle overgreb og Center for seksuelt misbrugte børn samt opfølgende spørgsmål til antal henvendelser10-04-20191804785885299
Region SyddanmarkKvittering for modtagelse af bemærkninger vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på centre for voldtægtsofre11-04-20191805629886441
1 Bedre LivVedr. henvendelser om klimabehandling17-04-20191807862890063
 Sundheds- og Ældreministeriets svar til borger på spørgsmål om samtykke fra forældre12-04-20191808762886853
Fondet til bekæmpelse af AIDSForeløbigt svar på invitation til PrEP-debat på Folkemødet16-04-20191809460889441
Leo Innovation LabForeløbigt svar på invitation til deltagelse i folkemødedebatten "Er ny teknologi løsningen på fremtidens lægemangel?"12-04-20191809460887525
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOversendelse af Redegørelse om ældreområdet i 201912-04-20191810128887331
Børne- og SocialministerietRykker BSM for bidrag til svar på spørgsmål om sundhedspersoners underretningspligt15-04-20191810163888555
 Svar på henvendelse vedr. medicinpriser15-04-20191810255888527
Iceland's Ministry of HealthSvar på invitation til underskrift af tillægsaftale om lægemiddelindkøb17-04-20191900081889952
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)Foreløbigt svar på invitation: Debat på Danske Kræftforskningsdage15-04-20191900082888705
 Svar på henvendelse vedr. førstegangsfødendes ret til ophold på hospital efter fødslen15-04-20191900806888622
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af regionsrådene17-04-20191900808889996
Danske RegionerBrev til formand for Danske Regioner vedr. udstedelse af bekendtgørelser om Nationalt Genom Center12-04-20191901110887576
SundhedsdatastyrelsenBestilling fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. handleplan for ISO 27001-modenhedsmåling11-04-20191901543886082
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af regionsrådene16-04-20191901576889396
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om empati12-04-20191901645886906
SundhedsdatastyrelsenOversigt over medlemmer til udvalget for samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet11-04-20191901653885672
 Mail til borger vedr. oplysninger om postadresse16-04-20191902041889667
Danmarks Faste Mission ved FN i Geneve
Udenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægeforeningen
Danske Regioner
Dansk Sygeplejeråd
Danske Bioanalytikere
Danske Tandplejere
Ergoterapeutforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Danske Patienter
IMCC
Danish NCD Alliance
Sex og Samfund
Læger Uden Grænser
Dansk Røde Kors
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dagsorden for møde i WHO Forum d. 2. maj15-04-20191902281888571
 Svar på henvendeles vedr. sygehusbehandling15-04-20191902383888584
LægemiddelstyrelsenVedr. bestillingen "Forslag til projekt om forbedring af information om medicinsk udstyr til patienter"12-04-20191902439887452
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65115-04-20191902617889085
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65015-04-20191902617889075
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65215-04-20191902617889124
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65315-04-20191902617889134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 67315-04-20191902617889291
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 67515-04-20191902617889301
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65515-04-20191902617889150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 66015-04-20191902617889194
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65815-04-20191902617889170
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 67115-04-20191902617889228
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65615-04-20191902617889157
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65715-04-20191902617889165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 66215-04-20191902617889211
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 64915-04-20191902617889072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65415-04-20191902617889142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 67415-04-20191902617889296
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 67215-04-20191902617889237
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 66315-04-20191902617889219
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 66115-04-20191902617889203
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 65915-04-20191902617889187
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsvæsenet15-04-20191902622888523
 Svar på henvendelse vedr. digital adgang til børns journaloplysninger16-04-20191902636889179
Børne- og SocialministerietVedr. svar på henvendelse om familieambulatorierne12-04-20191902745887249
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 68415-04-20191902816888253
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 68515-04-20191902816888256
 Svar på henvendelse vedr. lægedækning15-04-20191902836888662
 Svar på henvendelse vedr. rekruttering i den offentlige sektor15-04-20191902849888641
 Svar på henvendelse vedr. sygdomsforløb16-04-20191902855889358
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen15-04-20191902857888707
 Svar på henvendelse vedr. travlhed på sygehusene15-04-20191902897888440
Odsherred KommuneVedr. oversigt over indkomne ansøgninger til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201912-04-20191903019887074
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUStatus til SUU for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier pr. 1. kvartal 201916-04-20191903192889434
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 73415-04-20191903232889069
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. - svar på spm. 74812-04-20191903312886954
StatsministerietTil STM: Bemærkninger til vejledninger om Færøerne og Grønland17-04-20191903470889867
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 74016-04-20191903477888979
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del - svar på spm. 78011-04-20191903557886775
Videreuddannelsesregion Øst
Videreuddannelsesregion Nord
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Overlægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring over bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen)11-04-20191903608886998
Børne- og SocialministerietTil BSM: Koordinering af svar på borgerhenvendelse om sundhedsreformen16-04-20191903622889781
 Svar på henvendelse vedr. bekymring om 5G i Danmark12-04-20191903693887013
 Svar på henvendelse vedr. røgfri fremtid15-04-20191903752888703
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 76816-04-20191903770889082
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 71204-04-20191903826887042
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 79216-04-20191903830889401
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. udredning af kvinder i speciallægeregi med henblik på barn nr. 2 efter § 1a i lov om assisteret reproduktion11-04-20191903838886865
Miljø- og FødevareministerietRegarding the Danish report in accordance with article 10.3 of Mercury Regulation 201712-04-20191903849886927
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. plejehjem med velfærdsteknologi12-04-20191903858887016
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75316-04-20191903888888935
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75116-04-20191903888888931
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 79516-04-20191903888888937
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75216-04-20191903888888933
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75016-04-20191903888888929