Fra: 23-04-2019 til: 23-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientklagerAnmodning om bidrag fra STPK vedr. erstatningspligten i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet17-04-20191701784890116
Region HovedstadenJustering af projektet "Erfaringsopsamling med medicinsk cannabis pulje 2"12-04-20191708012887727
Aalborg Kommune
Roskilde Kommune
Roskilde Kommune
KL
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Aalborg Kommune
Roskilde Kommune
Opsamling på møde vedr. følgegruppe til PRO (Patientrapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing12-04-20191708244887708
Danske RegionerBrev til formand for Danske Regioner vedr. udstedelse af bekendtgørelser om Nationalt Genom Center12-04-2019SJ-STD-DEPBBE887556
Aarhus UniversitetIndkaldelse af statusrapport for satspuljeprojektet "Uddannelse i stressfri hverdag for børn og unge"12-04-20191800332887587
Region SyddanmarkUddybende om evaluering og besøg på Kolding Sygehus23-04-20191800399890974
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - ændringsforslag16-04-20191802690889381
UdenrigsministerietVedr. sundhedsministerens deltagelse i Universal Health Coverage i New York den 23. sept. 201916-04-20191806203889430
 Svar på henvendelse om biologisk medicin og klimabehandling17-04-20191808139829945
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - foreløbigt svar på spm. 2323-04-20191808316890401
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 206 - Ændringsforslag vedr. ikrafttrædelsesdato23-04-20191809034890670
Foreningen Als-Fyn BroenTilsagn om deltagelse i en folkemødedialog14-04-20191809460888157
Forum for Elderly CareSvar på invitation til Dementia Forum X 201923-04-20191900030890657
Haderslev KaserneForeløbigt svar på invitation til Lysfest den 4. maj 201915-04-20191900080888713
 Svar på invitation til 5G Konference den 4. maj 201916-04-20191900082889147
 Svar på henvendelse vedr. eksperimentel behandling (ALS)16-04-20191900730889426
 Svar på henvendelse vedr. sygdomsforløb15-04-20191900945888520
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen15-04-20191900945888521
Dansk Selskab for Palliativ MedicinSvar på henvendelse vedr. national uddannelse i palliativ medicin15-04-20191901102888714
LægeforeningenSvar på henvendelse vedr. national uddannelse i palliativ medicin16-04-20191901102889173
 Anmodning om oplysninger til brug for afsendelse af svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjælp til terapi16-04-20191901458889231
Region HovedstadenEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren23-04-20191901494890696
Sundhedsdatastyrelsen
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Center for Cybersikkerhed
Digitaliseringsstyrelsen
KL
MedCom
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren23-04-20191901494890686
SundhedsdatastyrelsenEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren23-04-20191901494890654
LiquidmindsKvittering for webtilgængelig engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren23-04-20191901494890585
 Vedr. henvendelse om, hvilket sygehus man hører til17-04-20191901602890170
 Svar på henvendelse vedr. receptfornyelse af medicinsk cannabis12-04-20191901676887435
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivningsnotat vedr. udbetaling til Nyt Hospital Bispebjerg, 2. kvartal 2019 (kvartalsrapport for 3. kvartal 2018)23-04-20191901717890913
 Svar på henvendelse vedr. dobbeltstuer15-04-20191901828888550
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen17-04-20191901919889968
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsforløb16-04-20191902029889399
 Svar på henvendelse vedr. erstatning16-04-20191902041889783
 Svar på henvendelse vedr. brystkræftscreeningsundersøgelserne16-04-20191902177889344
 Svar på henvendelse om brystkræftscreeningsprogrammet16-04-20191902177889342
 Svar på henvendelse vedr. behandling af brystkræft16-04-20191902177889360
Landsforeningen af Forældre til Blinde og SvagsynedeSvar på henvendelse vedr. sundhedsreformen17-04-20191902266890040
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 63315-04-20191902438888689
 Svar på henvendelse vedr. ME17-04-20191902522890062
IT-BranchenSvar på henvendelse vedr. sundhedsreformen17-04-20191902712890086
GigtforeningenSvar på henvendelser vedr. rehabilitering og sundhedsreformen15-04-20191902888888565
 Svar på henvendelse vedr. rygning16-04-20191902996889017
Uddannelses- og ForskningsministerietAnbefalinger vedr. den fremtidige produktion af personale i tandplejen23-04-20191903143891388
 Svar på henvendelse vedr. psykisk sygdom12-04-20191903147887396
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jens Henrik Thulesen Dahl
SUU alm. del - svar på spm. 70815-04-20191903171888418
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier pr. 1. kvartal 201916-04-20191903192889432
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFølgebrev til SUU - Status for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier pr. 1. kvartal 201916-04-20191903192889433
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for fremsendelse af afgørelse vedr. autorisation15-04-20191903226888657
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 72415-04-20191903245888236
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 72515-04-20191903245888241
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 72315-04-20191903245888225
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 72115-04-20191903247888435
 Genfremsendelse af svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen17-04-20191903259890017
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen17-04-20191903259890009
 Sundheds- og Ældreministeriet har brug for din postadresse23-04-20191903352890478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 73815-04-20191903395888262
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 73915-04-20191903395888265
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 73715-04-20191903395888260
 Svar på henvendelse vedr. lægesvigt17-04-20191903427890114
 Svar på henvendelse vedr. kritisabelt behandlingsforløb16-04-20191903448889794
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 74423-04-20191903458891027
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 74523-04-20191903458891032
SundhedsdatastyrelsenVedr. deltagelse i analysestyregruppe for initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren23-04-20191903460890836
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 74923-04-20191903502891366
 Svar på henvendelse vedr. behandling af brækket kraveben16-04-20191903647889806
 Svar på henvendelse vedr. behandlingstestamenter23-04-20191903648891363
TV2 FYNSvar på aktindsigtsanmodning om Sundheds- og Ældreministeriets tættere opfølgning med Nyt OUH16-04-20191903729889657
Region SyddanmarkOrientering om afgørelse af anmodning om aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets tættere opfølgning med Nyt OUH16-04-20191903729889670
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om Notat til Folketingets Europa-Udvalg om forslag til kommissionsbeslutning om tilladelse til markedsføring af veterinærlægemidlet ”HorStem – ekvine mesenkymale navlestrengsstamceller”17-04-20191903748890135
 Svar på henvendelse vedr. sygdomsforløb16-04-20191903763889813
 Svar på henvendelse vedr. 5G23-04-20191903894890630
 Svar på henvendelse vedr. indførelse af 5G-netværket i Danmark16-04-20191903895888986