Fra: 26-04-2019 til: 28-04-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Serum InstitutAnmodning om fremsendelse af oprindelig anmodning om aktindsigt som sendt til SSI13-02-20191707538892245
 Svar på henvendelse vedr. ressourceforløb25-04-20191707592893556
 Svar på henvendelse vedr. stofskiftebehandling25-04-20191709097893662
Aarhus UniversitetKvittering for fremsendte statusrapporter for satspuljeprojektet 'Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge'25-04-20191800332894332
Albertslund KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Albertslund Kommune - Værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800759893297
Assens KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Assens Kommune - Værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800762893287
Esbjerg KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Esbjerg Kommune - Værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800772893291
Hedensted KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Hedensted Kommune - Værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800796893268
Ikast-Brande KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Ikast-Brande Kommune - Puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800811893258
Langeland KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Langeland Kommune - Værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800819893215
Odense KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Odense Kommune - Puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800834893308
Silkeborg KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Silkeborg Kommune - Værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen23-04-20191800847891547
Varde KommuneSvar på overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Varde Kommune - Værdighedsmidlerne og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-04-20191800862893223
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af revideret budget og projektbeskrivelse fra Region Hovedstaden vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling25-04-20191805629893465
DigitaliseringsstyrelsenVedr. CareNets afholdelse af velfærdsteknologisk konference den 3. september 201925-04-20191806242894197
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SIndberetningsskemaer for L164 A, L164 B og L164 C til brug for Retsinformation25-04-20191806472893831
Nyborg KommuneYderligere spørgsmål vedr. seniorbofællesskaber - Nyborg Kommune18-12-20181808254894281
 Svar på henvendelse vedr. stofskiftepatienter25-04-20191808355893509
ScleroseforeningenForeløbigt svar på folkemødeinvitation til sejlads26-04-20191809460894963
 Svar på henvendelse vedr. stofskiftesygdom25-04-20191810047893527
SundhedsdatastyrelsenOpgave- og procesoverblik for National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet25-04-20191810437893745
Haderslev KaserneSvar på invitation til mindegudstjeneste26-04-20191900080894607
Det Sociale NetværkSundheds- og Ældreministeriets svar til Det Sociale Netværk vedr. headspace i Nuuk25-04-20191900816893419
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46926-04-20191900906894829
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47026-04-20191900906894831
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47126-04-20191900906894834
UdenrigsministerietEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894995
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentStrategy for cyber and information security in the Danish healthcare sector26-04-20191901494894997
Healthcare DenmarkEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894993
UdenrigsministerietEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894755
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Center for Cybersikkerhed
Digitaliseringsstyrelsen
MedCom
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsstyrelsen
Trykte eksemplarer af den engelske oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894639
PwCEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-04-20191901494894999
 Svar på henvendelse vedr. empati25-04-20191901645893876
 Svar på henvendelse vedr. forskningsmidler til stofskiftepatienter25-04-20191901809893540
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 59926-04-20191901933894781
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 60326-04-20191902054894880
StatsministerietKvittering for svar på status for arbejdet med grænsehindringer25-04-20191902186893769
 Svar på henvendelse vedr. digitalt sundhedskort26-04-20191902459894687
 Svar på henvendelse vedr. underernæring af syge og ældre26-04-20191902472894762
 Svar på henvendelse vedr. afvisning af plejehjemsplads til borger25-04-20191902510893574
 Svar på henvendelse vedr. afvisning af plejehjemsplads til borger25-04-20191902511893558
Børn, Unge og SorgTil Det Nationale Sorgcenter: Tilsagn til projekt "Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner"25-04-20191902584894403
UdenrigsministerietSvar på Udenrigsministeriets anmodning om skriftlige kommentarer til elementer af resolutioner til vedtagelse under den 33. Internationale Røde Kors Konference25-04-20191903184893678
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Farmakonomforeningen
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Yngre Læger
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Høreforeningen
Patientforeningen
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Høring over udkast til tilknytningsbekendtgørelse og vejledninger med frist for bemærkninger senest d. 23.05.201925-04-20191903278894045
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Farmakonomforeningen
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Yngre Læger
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Høreforeningen
Patientforeningen
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Høring over udkast til tilknytningsbekendtgørelse og vejledninger - Frist for bemærkninger senest den 23. maj 201925-04-20191903278893761
Danske RegionerForespørgsel vedr. høring over bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen)25-04-20191903608893151
Region SjællandKvittering for svar på høring over bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen)24-04-20191903608892754
Danske RegionerDUT-høring over bekendtgørelser om speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen) til drøftelse fredag den 26. april 201924-04-20191903608893004
SundhedsstyrelsenVideresendelse af Danske Regioners svar på høring over bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen)25-04-20191903608893697
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 77226-04-20191903630895070
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 76326-04-20191903630895068
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kosmetiske behandlinger25-04-20191903713894254
 Svar på henvendelse vedr. e-Boks ved delt forældremyndighed25-04-20191903823893904
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. nr. S 78125-04-20191903907894401
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg UUIUUI alm. del - svar på spm. 56426-04-20191903965894683
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsforløb26-04-20191904031894923
Aalborg Universitetshospital Klinisk Implementeringsenhed, Hæmatologisk afd.
Rigshospitalet - Blegdamsvej
Kommentering af informationsmateriale om samtykke til omfattende genetisk analyse12-04-20191904127895005