Fra: 04-02-2019 til: 04-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk Generalsekretariat
SSW's Landssekretariat
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. det dansk-tyske samarbejde, sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne22-01-2019SJ-STD-SUMAI807665
SamfundsblikHenvendelse til ældreministeren vedr. evt. oplæg omkring "Centralisering vs. Decentralisering" den 19. april 201903-02-2019SJ-STD-SUMLLU820300
Hjørring KommuneUnderskrevet acceptskrivelse for 2017-tilskud vedr. en værdig ældrepleje fra Hjørring Kommune01-02-20191601690819265
Mariagerfjord KommuneUnderskrevne regnskaber for 2017-midlerne vedr. en værdig ældrepleje - Mariagerfjord Kommune01-02-20191601893819251
Skive KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab og revisionserklæringer vedr. værdighedsmidler 201701-02-20191601915818926
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 6/2018 fra Rigsombudsmanden på Færøerne21-12-20181606239788761
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr 1/2019 fra Rigsombudsmanden på Færøerne31-01-20191606239817295
UdenrigsministerietEU's Twinning Programmer: Strengthening the Institutional Capacity of the Intellectual Property Agency to Manage and Protect Intellectual Property Rights in Digital Networks01-02-20191609726819897
Region MidtjyllandStatus vedrørende fremdrift og forventet ibrugtagelse af systemet ”Ankomst, kø og kalde”30-01-20191609921821114
Økonomi- og IndenrigsministerietBeskikkelse som bestyrelsesmedlem for VIVE10-01-2019SJ-STD-DEPTRBR818918
 Er regionen habil når de tager beslutninger ? vedr. habilitetserklæringer og diabetesudvalget29-01-20191700328815949
BygningsstyrelsenRykker for regninger fra Jeudan29-01-20191700607815533
Aarhus KommuneSvar på slutrapport fra Aarhus Kommune vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre31-01-20191703152818745
Guldborgsund KommuneÅrsrapport 2018 vedr. projektet "Bord Dæk Dig"01-02-20191704875818819
Middelfart KommunePulje: Bedre mad til ældre - afrapportering04-02-20191704877820899
Odense KommuneStatus på projekt "Samskabende Madservice 2018" - Odense Kommune31-01-20191704881817991
Hedensted KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud for 2019 til bedre bemanding og en værdig ældrepleje i Hedensted Kommune01-02-20191800796819386
Helsingør KommuneAcceptskrivelse fra Helsingør Kommune vedr. en værdig ældrepleje 201901-02-20191800797819183
Ikast-Brande KommuneAcceptskrivelse - Ikast-Brande Kommune - Bedre bemanding 2019 og Værdighedspuljen 201904-02-20191800811820971
Nordfyns KommuneAcceptskrivelse fra Nordfyns Kommune vedr. anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje 201901-02-20191800830819069
Nyborg KommuneAcceptskrivelse - en mere værdig ældrepleje og bedre bemanding 201904-02-20191800831820414
Rudersdal KommuneAcceptskrivelse fra Rudersdal Kommune - værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-02-20191800844819081
Vejle KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 - Vejle Kommune04-02-20191800864820984
UdenrigsministerietForkortet CEDAW-rapport til godkendelse04-02-20191800947820402
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om dato for møde om kortlægning af digital infrastruktur i sundhedssektoren01-02-20191802094819106
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet den 18/12-2018 i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg04-02-20191803523820223
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Henvendelse om E-sundhed01-02-20191804186819882
Ikast-Brande KommuneAccept og udbetalingsanmodning vedr tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019. 180552204-02-20191805522821163
Nyborg KommuneAcceptskrivelse og tilrettet budget vedr. projektet "hverdage er der mest af - musik, dans og fællessang" (Nyborg Kommune - sagsnr. 1805547)04-02-20191805547820443
Institut for MenneskerettighederHøringssvar - Institut for Menneskerettigheder - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)04-02-20191807168820858
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgHøringssvar - kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner29-01-20191807168815482
 Styregrupperapport vedr. koncernfælles AD-projekt31-01-20191807505818645
Folketingets OmbudsmandKvittering - autosvar vedr. klage over afgørelse om aktindsigt01-02-20191808884819903
 Borgers rykker for svar vedrørende klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af indsigtsanmodning23-01-20191809714809740
DeloitteSlides til arbejdsgruppemøde 1. februar - analyse af regionernes it-drift31-01-20191810345818957
Region SjællandRegion Sjælland: Bidrag til spm. 831-01-20191810456821188
UdenrigsministerietIndkaldelse til møde om Danmarks formandskab for Østersørådet i 2019/202017-01-20191810606803755
 Henvendelse til ældreministeren med ønske om et møde vedr. et plejecenter/plejehjem på Christianshavn01-02-20191900030819518
Dansk ByggeriInvitation til Dansk Byggeris årsdag den 15. maj 2019: Tilbage til fremtiden - bygge- og anlægsbranchen i 202901-02-20191900062820255
Venstre RingstedHenvendelse til sundhedsministeren med kommentar til sundhedsreformen01-02-20191900066820032
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om erstatning01-02-20191900078820258
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om skilsmisselovgivning01-02-20191900078820276
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om hjælp til handicappede01-02-20191900078820286
 Borgerhenvendelse vedr. differentieret pensionsalder04-02-20191900078820331
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om kritik af bosted02-02-20191900078820088
Nørrebro TeaterInvitation til premieren på forestillingen "JEG ER SGU MIN EGEN"01-02-20191900080819522
DanwiseHenvendelse til sundhedsministeren vedr. "Danish Women In Science"03-02-20191900080820296
Silkeborg KommuneSundhedsministeren inviteres til besøg i Silkeborg Kommune04-02-20191900081820717
Nordic First AidSundhedsministeren inviteres til Nordic First Aid 201902-02-20191900082820080
Osteoporoseforeningen - Afdeling SønderjyllandSundhedsministeren inviteres til lægefagligt stormøde01-02-20191900082820047
 Rykker for svar på henvendelse vedr. besparelser på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet28-01-20191900381814848
StatsministerietAnmodning om bidrag til Redegørelse om rigsfællesskabet 2019 - frist 8. februar 201916-01-20191900731802446
KulturministerietIndkaldelse af bidrag til "Denmark’s fifth report under the Council og Europe´s Framework Convention for the Protection of National Minorities"11-01-20191900733799015
UdenrigsministerietBestilling med frist 18. februar 2019: Afrapportering om implementering af Beijing Platform for Action on gender equality and empowerment of women19-12-20181900734786914
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen18-01-20191900740805243
 Borgerhenvendelse - har langt til nærmeste sygehus18-01-20191900741805806
World Health Organization (WHO)Information om session 6.3 på WHO Symposium04-02-20191900752821169
Det Sociale NetværkForklaring til ansøgning/budget vedr. headspace - udmøntning af satspuljemidler01-02-20191900816819783
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vil gerne fortælle sine oplevelser omkring indlæggelse på Hvidovre Hospital21-01-20191900818807046
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling for kræft23-01-20191900865808887
SSW's Landssekretariat
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk Generalsekretariat
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. det dansk-tyske samarbejde, sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne22-01-20191900883812150
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen16-01-20191900945802422
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ny sundhedsreform og bedre helhedsbehandling m.m.13-01-20191900945799914
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om bl.a. sundhedsreformen13-01-20191900945799855
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen16-01-20191900945802776
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender spørgsmål vedr. struktur efter nedlæggelse af regionerne25-01-20191900945812526
 Åbent brev til sundhedsministeren - fremsender konstruktive synspunkter fra Silkeborg til brug for det videre reformarbejde24-01-20191900945810145
 Henvendelse til sundhedsministeren med tak for fint møde23-01-20191900945809400
Center for CybersikkerhedHØRING: Dagsorden for næste møde i NIS-samarbejdsgruppen. Frist den 7. februar 2019.31-01-20191901178817856
DigitaliseringsstyrelsenDialogmøde 1. februar om informationsindsats om informationssikkerhed rettet mod offentlige administrative medarbejdere - invitation29-01-20191901181818974
Slankeforeningen FnuggelineFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901182817877
Trigeminus ForeningenSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler20-01-20191901187806138
Landsforeningen for Adrenogenitalt SyndromSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler28-01-20191901189814838
SundhedsstyrelsenHenvendelse om stofindtagelsesrum01-02-20191901191819581
Gigtramte Børns ForældreforeningFremsender ansøgning til aktivitetspuljen til uddeling i 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901195818931
HjernetumorForeningenFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901199818938
Dansk Tourette ForeningFremsender bilag til ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901201818992
Dansk Tourette ForeningFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901201818986
KontinensforeningenSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler29-01-20191901206815288
DepressionsforeningenFremsender ansøgning til Aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901208819476
Dansk Forening for Osteogenesis ImperfectaSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler27-01-20191901211813383
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringBM oversender borgerhenvendelse om "Work permission" - autorisation som tandlæge29-01-20191901235815917
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 519 (S)01-02-20191901239819602
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 520 (S)01-02-20191901239819603
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 518 (S)01-02-20191901239819601
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 521 (S)01-02-20191901239819604
TaniumRegarding further material on Tanium31-01-20191901246817385
TaniumRegarding further material on Tanium30-01-20191901246817301
SundhedsdatastyrelsenRegarding further material on Tanium31-01-20191901246817299
HjerteforeningenFremsender ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - Udlodningsmidler01-02-20191901249819533
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over forholdene på hospitalerne12-01-20191901257799576
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag om investering i nye og hurtigere MR scannere01-02-20191901259819043
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - mener at en udredning i forbindelse med grå stær operation at nok01-02-20191901273818755
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSpørgsmål til ansvarsfordelingen ved behandling af borgere med alkoholmisbrug04-02-20191901285820952
Odense KommuneSpørgsmål om hjemmel til video-/skærmbesøg10-01-20191901288820976
 Opmærksomhedsbrev vedr. Uroklinik og udførelse af aktivitet på klinikken, som man ikke indberetter08-01-20191901291795060
UdenrigsministerietAnmodning om stillingtagen til staters traktatforbehold mhp. drøftelse af evt. dansk indsigelse på EU-retschefsmøde d. 6. februar 201901-02-20191901301819986
UdenrigsministerietFremsender anmodning om information vedr. magtanvendelse over for personer med psykosocial udvikling og/eller intellektuelle handicap01-02-20191901303819469