Fra: 05-02-2019 til: 05-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender kopi af brev til statsministeren vedr. sine oplevelser og erfaringer som patient03-02-2019SJ-STD-SUMLLU820169
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Nordic Cochrane Center23-01-2019SJ-STD-SUMLLU808952
 Fremsender bidrag til debatten omkring ME/CFS03-02-2019SJ-STD-SUMLLU820168
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i januar 201904-02-20191601560821587
Brønderslev KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab for 2017-midlerne af værdighedsmilliarden i Brønderslev Kommune04-02-20191601588820390
Dragør KommuneSvar på revisorgodkendt regnskab til værdighedsmilliarden - overførte 2016-midler til 2017 - fra Dragør Kommune04-02-20191601589820394
Gribskov KommuneSvar på regnskaber for værdighedspulje 2016 og 201704-02-20191601676820398
Hørsholm KommuneSvar på regnskab for værdighedspuljen 2017 - Hørsholm Kommune04-02-20191601708821118
LivslinienFra Livslinjen: Budget 207-2019 + regnskab for organisationen02-02-20191602022820936
Danske HandicaporganisationerIndstilling fra Danske Handicaporganisationer til Det Rådgivende Praksisudvalg29-01-20191602906822465
Haderslev KommuneHaderslev Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65239 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-02-20191605297822124
Holbæk KommuneHolbæk Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65241 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20191605329822108
Assens KommuneAssens Kommune: revideret budget til projektnr. 68448 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-02-20191608027822297
Jammerbugt KommuneSvar vedr. afrapportering ift. pulje til køkkenrenovering i Jammerbugt Kommune04-02-20191703182820828
Kolding KommuneUddybende eksempler vedr. køkkenrenoveringspuljen - Kolding Kommune04-02-20191703184820392
SundhedsdatastyrelsenMødemateriale til møde den 8/2 i styregruppe for strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-02-20191705769820353
Frederiksberg KommuneAcceptskrivelse vedr. en mere værdig ældrepleje og bedre bemanding 201904-02-20191800780820992
Faaborg-Midtfyn KommuneAcceptskrivelse - en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding - sagsnr. 1601595 og 180078505-02-20191800785821962
Ishøj KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje 2019 og en bedre bemanding 201904-02-20191800812820268
Lejre KommuneAcceptskrivelse fra Lejre Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201904-02-20191800820820968
Ærø KommuneAcceptskrivelse: En værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - Ærø Kommune04-02-20191800868820212
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender kronik fra Kristeligt Dagblad01-02-2019SJ-STD-DEPEMLM819038
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår gratis tandbehandling30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM817156
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. betaling for tandbehandling m.m.30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM817235
 Borgerhenvendelse til ældreministeren om "Abigail"01-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820030
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med hjemmeplejen30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM817187
 Borgerhenvendelse - fremsender madopskrifter til ældreministeren31-01-2019SJ-STD-DEPEMLM817820
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. betaling for ophold på plejehjem02-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820114
 Borgerhenvendelse - Assens Kommune har fravalgt gulvvask hos svage ældre borgere i hjemmeplejen02-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820113
 Borgerhenvendelse - blev nægtet adgang til at komme i lægehus01-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820050
 Borgerhenvendelse - fremsender spørgsmål vedr. bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver01-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820043
Folketinget ChristiansborgFra FT: Lovtekniske rettelser til L 109 - Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet31-01-20191801599820385
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802137821458
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802149821452
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse (Marselisborgcentret) i Region Midtjylland05-02-20191802151821461
Region MidtjyllandKvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse (Psykiatriens hus i Aarhus) i Region Midtjylland05-02-20191802151821456
 Klager svarer på udsendelse af afgørelse - klager over afgørelsens manglende behandling af påstand om regnefejl og sjusk05-02-20191803425821977
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 111 - spm. 58, svarfrist FT 12-0204-02-20191803701821375
Styrelsen for PatientsikkerhedFaglige vejledninger om behandingstestamente-ordningen - tilbagemelding10-12-20181804022820345
Region SyddanmarkBudget og projektbeskrivelse - Region Syddanmark - udmøntning af regionale akutte udrykningsteams31-01-20191804041820650
Kalundborg KommuneAcceptskrivelser vedr. projektet "Ud i det blå" 201904-02-20191805538821157
Forenede KoncernenAccept vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019. 180554205-02-20191805542822608
Region MidtjyllandRegion Midtjylland vedr. godkendelse af midler til regionale voldtægtscentre31-01-20191805629820429
ForhandlingsfællesskabetHøringssvar - Forhandlingsfællesskabet - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje28-01-20191807168814817
 Takker for svar fra ministeriet og fremsender bemærkninger vedr. kontorfaciliteter på Ny Psykiatri Bispebjerg08-11-20181807807745162
 Fremsender bemærkninger vedr. klage over aktindsigt02-02-20191808884820367
StatsministerietOversender spørgsmål vedr. det nationale stresspanel13-11-20181809506749519
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens oversendelse af klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse af 11. juli 2018 om indsigt21-12-20181809714788949
Danmarks ApotekerforeningAnmoder om aktindsigt i udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i sag om Gazelle Online Apotek20-11-20181809756756794
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFremsendelse af 1. korrektur på lovbekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile05-02-20191809979822335
Det Kongelige TeaterInvitation til premiere på "Halfdans Hokus Pokus", Det Kongelige Teater - Skuespilhuset 9. februar05-02-20191900031822247
SamuelsenInvitation til departementschefen til at holde oplæg for netværk31-01-20191900062820246
 Forespørgsel om evt. bidrag til bog om strategisk ledelse i det offentlige ved at deltage i et interview om udøvelse af stategisk ledelse på øverste ledelsesniveau25-01-20191900062812976
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter serviceloven05-02-20191900078822204
Ældre Sagen i StenløseHenvendelse til ældreministeren - fremsender forslag om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter serviceloven29-01-20191900078815326
Esbjerg HavnInvitation til reception den 6. marts 2019 - Vagtskifte på Esbjerg Havn04-02-20191900080821299
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til reception04-02-20191900080821294
Altinget
Mandag Morgen
Invitation til sundhedsministeren til Arena Summit 201901-02-20191900080820811
CPH:DOXCPH:DOX 2019 Åbningsgalla - orientering om dato04-02-20191900080820757
Warner BrosInvitation til sundhedsministeren til Hjertegalla 2019 - callcenter05-02-20191900082822023
DIGITALEUROPEInvitation til sundhedsministeren til deltagelse som Key Note taler ved "Masters of Digital 2019"05-02-20191900082822016
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-373/18, Prosa05-02-20191900147822693
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-787/18, Sögård Fastigheter05-02-20191900147822696
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-2/19, Riigiprokuratuur05-02-20191900147822702
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-803/18, BALTA04-02-20191900147822651
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-810/18, DHL Logistics (Slovakia)04-02-20191900147822654
Det Centrale PersonregisterAnmoder om en udtalelse vedr. ansøgning fra en borger, der ønsker at få tildelt et nyt personnummer i forbindelse med identitetsmisbrug10-12-20181900158775878
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Ungepanelets 9 gode råd om, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel blandt unge20-12-20181900449788134
Læge Peter FrølichSpørgsmål vedr. en formulering i den nye folder om tilskud til medicin15-01-20191900618801559
 Borgerhenvendelse vedr. ny hjemmevejleder25-01-20191900642812528
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - medicinsk behandling skal være for alle02-02-20191900673820082
RetsinformationKundgørelse på Færøerne af bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne11-01-20191900735798758
 Borgerhenvendelse vedr. forslaget om nedlæggelse af regionerne02-02-20191900945820087
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfordrer til at ændringer i sundhedssektoren bliver ordentligt gennemarbejdet inden de træder i kraft m.m.12-01-20191900945799577
JustitsministerietJM: kvittering for bidrag vedr. arrestanttransporter01-02-20191901049821137
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AB, omtryk til besvarelse af sundhedsministeren alene04-02-20191901081821383
Foreningen Cancerramte BørnSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler31-01-20191901186817302
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren: Søger om økonomisk hjælp til operation i udlandet14-12-20181901236781504
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål AW (S)01-02-20191901237819564
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af klage samt afgørelse vedr. autorisation31-01-20191901238817813
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling07-01-20191901241794797
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling20-12-20181901241788343
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling12-01-20191901241799841
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling13-12-20181901241781011
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling14-12-20181901241782513
Danmarks DomstoleOrientering om nyt i retssag om fejlbehandling15-12-20181901241784162
OasisAnsøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler01-02-20191901243820038
Øjenforeningen Værn om Synet (VOS)Fremsender ansøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901248819524
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til ændringer i sundhedssektoren23-01-20191901255809738
 Rykker for svar på henvendelse vedr. forslag til ændringer i sundhedsvæsenet18-01-20191901255805549
Healthcare DenmarkGerman Delegation visit 5th of February 2019 - program31-01-20191901262820697
OCD ForeningenSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901268820059
Region HovedstadenHenvendelse om besøg på Herlev Hospital31-01-20191901270820838
Dansk Spielmeyer-Vogt ForeningSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler04-02-20191901272820334
StofskifteforeningenAnsøgning aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler04-02-20191901274820732
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Søger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler27-01-20191901277813321
Dansk MPN ForeningSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901279819979
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetSøger aktivitetspuljen 2019- udlodningsmidler01-02-20191901280820066
TV2 ØstjyllandAnmodning om aktindsigt i referat mellem ministeriet og Danske Regioner om intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem04-02-20191901294821046
FinansministerietBestilling: Fair og lige konkurrence - klageadgang vedr. statslig erhvervsaktivitet01-02-20191901296821076
UdenrigsministerietRequest for information regarding use of force by law enforcement and other state oficials against persons with psychosocial developmental and/or intellectual disabilities, including on places of detention.01-02-20191901303821181
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. cannabisolie28-01-20191901307814847
 Fremsendelse af spørgsmål til sundhedsloven § 42a - § 42d01-02-20191901312820187
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 523, svarfrist 7-2 (S)04-02-20191901318821343
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om psykiatrien27-01-20191901324814233
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - hvorfor skal menneskeliv gøres op i penge?03-02-20191901325820151
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOrientering til ældreministeren - PLO Analyse: Højeste antal praksishandler i ti år30-01-20191901329816369
Hørsholm KommuneHenvendelse fra Hørsholm kommune vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning04-02-20191901330821874
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om Danmarks sundhedsvæsen sammenlignet med andre landes23-01-20191901365809128
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. nervesygdommen CRPS05-11-20181901369741859
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om muligheden for aktiv dødshjælp03-02-20191901375820167