Fra: 06-02-2019 til: 06-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Forebyggelses- og Patientrådet
Oplysningsforbundet May Day
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. fritstilling af leder af Nordisk Cochrane Center31-01-2019SJ-STD-SUMAI818778
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAnsøgning om godkendelse af revideret budget - I sikre hænder18-12-20181600950823649
Guldborgsund KommuneSvar på revideret regnskab for værdighedsmillionerne 201704-02-20191601678820824
Hørsholm KommuneOpdateret værdighedspolitik for Hørsholm Kommune - pulje til en værdig ældrepleje05-02-20191601708822386
Ærø KommuneSvar på revideret regnskab for værdighedspuljen 2017 og overførte midler fra 201605-02-20191601942822085
SundhedsstyrelsenHenvendelse om tidspunkt for evaluering af satspuljeprojekt om Naloxon01-02-20191602663821876
Region MidtjyllandStatus vedr. midler til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis og tidsplan05-02-20191610893822602
 Vedr. sammenhæng mellem mælk og diabetes05-02-20191700328821841
Mariagerfjord KommuneSlutrapportering fra Køkkenpuljen - Mariagerfjord Kommune05-02-20191703210821540
Frederikssund KommuneAcceptskrivelse vedr. en bedre bemanding og en værdig ældrepleje 201929-01-20191800782815614
Helsingør KommuneSvar på redegørelse fra Helsingør Kommune om en værdig ældrepleje 201905-02-20191800797822466
Hvidovre KommuneAcceptskrivelse vedr. 2019-midler til en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen05-02-20191800808821966
Morsø KommuneAcceptskrivelser vedr. bedre bemanding og værdighed 201905-02-20191800828821503
Thisted KommuneAcceptskrivelse vedr. 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og en bedre bemanding i Thisted Kommune05-02-20191800858821533
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over ventetid på høreapparat05-02-2019SJ-STD-DEPEMLM822723
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren - input fra tandplejerstuderende til kommende sundhedsreform31-01-2019SJ-STD-DEPEMLM818711
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender opskrift på Thai suppe04-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820330
Folketingets OmbudsmandOpfølgning på temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien19-01-2019SJ-STD-DEPNFF805816
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 148 (1804676)31-01-20191804676822047
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSpørgsmål fra PLO vedrørende kompetenceløft i almen praksis (initiativ 11 i "En Læge tæt på dig")01-02-20191804931821890
Grønlands SelvstyreForslag trukket: Høring over forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien15-06-20181805282639552
Grønlands SelvstyreHøring over forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien12-06-20181805282636028
Frederikssund KommuneAccept og udbetalingsanmodning vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201905-02-20191805519821616
Herning KommuneUdbetalingsanmodning vedr. omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets 2 skærmede afdelinger04-02-20191805539821160
Børne- og SocialministerietYderligere bestilling på udkast til eksempler til vejledning om børn i overgange05-02-20191806162823426
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker møde med ministeren vedr. misbrugeres behandling i det offentlige og i det private regi13-12-20181807160780307
 Beklager de mange slåfejl i sin henvendelse til sundhedsministeren vedr. misbrugeres behandling i det offentlige og i det private regi13-12-20181807160780308
Region NordjyllandForespørger til svar på henvendelse af 5. september 2018 vedr. psykiatriloven12-10-20181807192720889
Folketingets OmbudsmandAnmoder om udtalelse i forbindelse med anvendelse af kropsscannere - Frist 13-1014-09-20181807430694759
Folketingets OmbudsmandKvittering for modtagelse af udtalelse vedr. anvendelse af kropsscannere m.v. på Sikringsafdelingen23-10-20181807430728587
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkVedr. fejl i bekendtgørelse nr. 1338 af 2/12 2010 (PSYK)11-06-20181807482633092
Region MidtjyllandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om midler fra pulje vedr. aflastningstilbud til livstruende syge børn og deres familier23-01-20191807521822025
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse om donation til Bispebjerg Hospital på 200.000 kr. i 201505-02-20191807731822107
Ministry of Health, Labour and WelfareHenvendelse til sundhedsministeren fra Japan med tak for godt samarbejde30-11-20181808369776593
UdenrigsministerietKopi af anmodning om oversendelse af meddelelse om udpegning af nyt dansk bestyrelsesmedlem og ny suppleant til ECDC01-02-20191809028821555
 Henvendelse til sundhedsministeren fra Phd-studerende vedr. fritagelse af direktøren for Nordic Cochrane Center20-11-20181809254756238
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren11-11-20181809443747254
Ministère de la Santé (Ministry of Health)Henvendelse til sundhedsministeren med tak for godt samarbejde04-12-20181809779776425
 Henvendelse til sundhedsministeren angående diagnosen "funktionelle lidelser"22-01-20191810330813428
 Borgerhenvendelse vedr. evidens og HPV-vaccine01-02-20191810330820002
 Vedr. HPV-bivirkninger og funktionelle lidelser04-02-20191810330821451
BerlingskeSundhedsmininsteren inviteres til at blive en del af Berlingskes kandidattest til det kommende folketingsvalg05-02-20191900066822712
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kørekort06-02-20191900078823539
 Skoleelev fremsender spørgsmål til sundhedsministeren omkring kræft06-02-20191900079823146
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til premiere på Halfdans Hokus Pokus05-02-20191900080822706
KVINFOSundhedsministeren inviteres til KVINFOs 8. marts fejring05-02-20191900080822717
World Healthcare Congress EuropeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. "The World Healthcare Congress Europe"06-02-20191900082823474
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 44 af 4. februar 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten04-02-20191900147822647
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-828/18, Trendsetteuse05-02-20191900147822699
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-82/19 (PPU), Minister for Justice and Equality06-02-20191900147823434
 Henvendelse til ældreministeren - tak for et rigtig godt møde - og for gode input03-02-20191900251820159
 Borgerhenvendelse om visning af læge- og hospitalsaftaler13-11-20181900356749532
UdenrigsministerietEuroparådets ekspertkomité om tortur's (CPT) periodiske besøg i Danmark i 2019 - Anmodning om information31-01-20191900583821175
 Regarding slides for WHO Digital Summit06-02-20191900752822808
Varde KommuneTakker for svar vedr. midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord04-02-20191901122821870
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forslag til ændringer i sundhedsvæsenet04-01-20191901255792740
Region HovedstadenMøde mellem ministeriet og Region Hovedstaden om Nyt Hospital Nordsjælland - indkaldelse04-02-20191901269820836
Dansk MPN ForeningAnsøgning til aktivitetspuljen 2019-2020 - udlodningsmidler01-02-20191901279822387
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetFremsender bilag til ansøgning - Aktivitetspuljen - udlodningsmidler04-02-20191901280821434
Social and Health ServicesHenvendelse om besøg fra Finland04-02-20191901287821004
UdenrigsministerietUM-HØRING: Anmodning om stillingtagen til staters traktatforbehold mhp. drøftelse af evt. dansk indsigelse på EU-retschefsmøde d. 6. februar 2019 - FRIST: 4. februar 2019 COB01-02-20191901301822420
 Borgerhenvendelse: Pillepas til hunde01-02-20191901309821519
Landsforeningen Downs SyndromSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901321820025
OligofreniforeningenSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901327820018
Foreningen MediBeeSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901338820014
Patientforeningen ModermærkekræftAnsøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901339820051
Patientforeningen ModermærkekræftAnsøgning til aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler01-02-20191901339820057
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Aktivitetspulje 2019 - ansøgning om udlodningsmidler03-02-20191901343822095
Dansk Dystoni ForeningAnsøgning om udlodningsmidler01-02-20191901344822111
Dansk Cøliaki ForeningAnsøgning til aktivitetspuljen fra dansk Cøliaki forening - Udlodningsmidler01-02-20191901345822141
Rådet for bedre hygiejneAnsøgning om udlodningsmidler fra aktivitetspuljen 201901-02-20191901346822153
Immun Defekt ForeningenAnsøgning om midler fra udlodningspuljen - Immun Defekt Foreningen01-02-20191901349822179
Endometriose ForeningenAnsøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler - Endometriose foreningen01-02-20191901358822285
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender artikel om ledelse af sundhedsklynger/sundhedsfællesskaber05-01-20191901362793114
Colitis-Crohn ForeningenAnsøgning om udlodningsmidler01-02-20191901367822371
PROPA ProstatakræftforeningenAnsøgning aktivitetspuljen - udlodningsmidler - Prostatakræftforeningen, PROPA01-02-20191901368822407
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. patienter med nervesygdommen CRPS05-11-20181901369741870
 Borgerhenvendelse til sundhedsministren vedr. patienter med nervesygdommen CRPS05-11-20181901369741893
Foreningen MisbrugsportalenAnsøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler01-02-20191901370822428
PND Protein Nedbrydnings Defekt ForeningenPND søger udlodningsmidler31-01-20191901371822473
ME ForeningenAnsøgning om udlodningsmidler31-01-20191901380822525
Landsforeningen Rett SyndromAnsøgning om udlodningsmidler30-01-20191901381822539
Ehlers-Danlos Foreningen i DanmarkAnsøgning til aktivitetspuljen 2019/2020 - udlodningsmidler30-01-20191901383822556
Ehlers-Danlos Foreningen i DanmarkBudget 2019-2020 vedr. ansøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler30-01-20191901383822562
 Skoleelever ønsker interview over telefonen vedr. alkoholmisbrug05-02-20191901391821477
KLVedr. præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for kommunerne05-02-20191901400823064
 Borgerhenvendelse vedr. sammensætning af arbejdsgruppe om journalføring01-02-20191901401823086
Alfa-1 DanmarkAlfa-1 Danmark søger aktivitetspuljen. Udlodningsmidler30-01-20191901412823364
Landsforeningen Huntingtons SygdomLandsforeningen Huntingtons Sygdom søger Udlodningsmidler30-01-20191901413823383