Fra: 07-02-2019 til: 07-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 526 (Æ)06-02-2019SJ-STD-DEPSSK824367
 Borgerhenvendelse - fremsender spørgsmål om akutfunktionen på Amager efter den nye sundhedsreform04-02-2019SJ-STD-SUMLLU823855
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 489 til mdtl. besvarelse 20. februar (S)06-02-2019SJ-STD-SUMMPE824286
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 529 (S)06-02-2019SJ-STD-SUMMPE824371
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 488 til mdtl. besvarelse 20. februar (S)06-02-2019SJ-STD-SUMMPE824285
Aarhus UniversitetVil du mærke, høre og lugte fremtidens sundhedsvæsen?28-01-2019SJ-STD-SUMMPE825096
Dansk Selskab for PatientsikkerhedYderligere spørgsmål vedr. revideret budget og afrapportering om projektet "I sikre hænder"01-02-20191600950823659
Høje-Taastrup KommuneSvar på spørgsmål om regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje 201706-02-20191601706823025
SundhedsstyrelsenENDELIGT referat fra ekstraordinært møde i det koordinerende udvalg for Sundhedsprofilen 12121807-02-20191602462824906
Favrskov KommuneFavrskov Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65267 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.06-02-20191605443824961
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: spørgsmål til slutrapportskema til projektnr. 68408 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191607985825094
Allerød KommuneAllerød Kommune: regnskab og slutrapport til projektnr. 68419 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191607996825358
UdenrigsministerietTwinning pipeline 2019 and information update 2018 - EU's Twinning programmer06-02-20191609726823494
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 485 til skr. besvarelse (Æ)06-02-2019SJ-STD-DEPLGR824284
SundhedsstyrelsenHenvendelse om opfølgning på nye rettigheder05-02-20191610732825751
SundhedsstyrelsenHenvendelse om opfølgning på nye rettigheder05-02-20191610732825764
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra Finland: question on biological material to be considered anonymous06-02-20191703246824136
KLNy liste fra KL om indstillinger til Ankenævnet for Patienterstatning14-01-20191703721825311
MedComKvartalsrapport for Cyber- og Informationssikkerhedsindsatser15-01-20191800750824228
Brøndby KommuneAcceptskrivelse fra Brøndby Kommune vedr. tilskud til en bedre bemanding 201906-02-20191800767822861
Haderslev KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding 2019 - Haderslev Kommune06-02-20191800794823175
Varde KommuneAcceptskrivelse fra Varde Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding 201905-02-20191800862821572
Vesthimmerlands KommuneAcceptskrivelse fra Vesthimmerlands Kommune vedr. tilskud til en bedre bemanding 201906-02-20191800865822761
UdenrigsministerietHøring: input til CEDAW-rapport til godkendelse (FRIST onsdag 20. februar 2019)06-02-20191800947823332
 Borgerhenvendelse: Sender madopskrifter til ældreministeren02-02-2019SJ-STD-DEPEMLM820083
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar fra Apotekerforeningen - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet04-02-20191801599820656
Danske RegionerDUT-høringssvar fra Danske Regioner - Lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet06-02-20191801599824121
 Borgerhenvendelse - Fremsender udspil til Det psykiatriske Ankenævn10-01-2019SJ-STD-DEPNFF797192
Silkeborg KommuneFrikommuneforsøg i Silkeborg: stillingsopslag som leder08-01-20191805328823311
Aalborg KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til livskvalitet31-01-20191805520823053
JustitsministerietKopi af høring i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde vedr. forslag til ændring af Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)24-09-20181806702705425
AnkestyrelsenHøringssvar - Ankestyrelsen - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner07-02-20191807168824947
PositivgruppenPositivgruppens ansøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler 201818-01-20191807360823644
RigsrevisionenBemærkninger vedr. materiale om Nyt Herlev Hospital06-02-20191807775823667
RigsrevisionenAnmodning om materiale om 1. udbetalingsanmodning fra Nyt Herlev Hospital06-02-20191807775822904
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage vedr. afslag på ansøgning om dispensation for sprogkrav29-10-20181809186733675
 Fremsender bemærkninger til udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. behandling af klage om dispensationsansøgning28-11-20181809186765085
Region MidtjyllandOverblik over puljemodtagere af pulje til løft af digitale kompetencer07-02-20191809490825364
DigitaliseringsstyrelsenVedr. statusrapport for LEOPARD for 2. halvår til Statens It-råd06-02-20191810017823290
DigitaliseringsstyrelsenVedr. statusrapport for Landspatientregisteret 3 (LPR3) for 2. halvår 2018 til Statens It-råd06-02-20191810017823142
Børne- og SocialministerietBSM oplyser, at de ikke kan cleare svar på henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt06-02-20191810163824859
 Henvendelse om muligheden for at få slette diagnose "funktionel lidelse" fra journal05-02-20191810330821448
DeloitteVedr. SharePoint til analyse af regionernes it-drift04-02-20191810345823023
Bellevue TeatretÆldreministeren inviteres til premiere på "Den Evige Ild", Bellevue 1. marts 201906-02-20191900031823272
 Henvendelse til sundhedsministeren med betragninger fra læge om sundhedsreformen samt invitation til besøg i lægehus07-02-20191900053825059
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af borgerhenvendelse vedr. løn til pårørende07-02-20191900078824861
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om bofællesskab07-02-20191900078824470
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om deltagelse i Djøf arrangement i Aarhus06-02-20191900082824154
LægemiddelstyrelsenInvitation til sundhedsministeren til Fagligt Forum06-02-20191900082824239
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 527 (S)06-02-20191900089824369
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 528 (S)06-02-20191900089824370
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningen: Anmodning om beskrivelse af ordning for meddelelser om falske recepter06-02-20191900158824277
KulturministerietKvittering for modtagelse af bidrag til "Denmark’s fifth report under the Council og Europe ´s Framework06-02-20191900733822914
Danske RegionerBidrag til svar på alm. del spørgsmål 488 vedr. patienterstatning01-02-20191900869824111
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender spørgsmål til sundhedsloven (L132) og anmodning om et eventuelt møde30-01-20191901163817012
SundhedsdatastyrelsenRegarding further material on Tanium05-02-20191901246822823
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. HPV-vaccine til drenge26-01-20191901310813298
Bækkensmerter.dkBækkensmerter.dk søger rådighedspuljen 2019 - udlodningsmidler28-01-20191901340814785
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Foreningen FAKS søger Rådighedspuljen 2019 - udlodningsmidler27-01-20191901340823522
Netværk for yngre KræftramteNetværk for yngre kræftramte søger Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer - udlodningsmidler06-02-20191901340823917
Dansk Skoliose ForeningAnsøgning om udlodningsmidler 201930-01-20191901382822541
Migræne og HovedpineforeningenMigræne og Hovedpineforeningen søger Aktivitetspuljen for 2019 med bilag - udlodningsmidler30-01-20191901415823404
LeverforeningenLeverforeningen søger udlodningsmidler - Aktivitetspuljen 201928-01-20191901417823482
Landsforeningen for Marfan SyndromLandsforeningen for Marfan Syndrom søger udlodningsmidler25-01-20191901422823534
Landsforeningen SpædbarnsdødLandsforeningen Spædbarnsdød søger udlodningsmidler21-01-20191901427823568
JP VagtTilbud om møde med ministeriet omkring vagtordning05-02-20191901434822716
 Fremsender kommentarer vedr. patientjournaler m.m.03-01-20191901450791767
 Søger autorisation som læge09-01-20191901451796042
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over fars forløb på Aabenrå Sygehus28-01-20191901457814820
 Borgerhenvendelse - vedr. patientsikkerhed og rettigheder m.m.01-02-20191901458820185
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forældet ansøgning om erstatning for fejloperation10-01-20191901463807165
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. efterbehandling af kræftpatienter02-02-20191901467820115
Sønderborg KommuneHenvendelse fra Sønderborg kommune vedr. egenbetaling på akutpladser - specialiseret rehabilitering04-02-20191901472821422
 Borgerhenvendelse - savner at ældreministeren er mere synlig i befolkningen06-02-20191901474822985
Danmarks FondeSpørgsmål om, hvorvidt minsteriet uddeler priser06-02-20191901481823702
MotivationsFremsender diverse spørgsmål vedr. hjælpemidler06-02-20191901483823295
Danmarks Faste Repræsentation ved EuroparådetAnmodning fra Belarus om tiltrædelse af ”Convention on the Counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health" (CETS 211)06-02-20191901485823267
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 525 (Æ)05-02-20191901486823050
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 531 (S)07-02-20191901488824860
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 533 (S)07-02-20191901488824863
Patent- og VaremærkestyrelsenHøring: Ændringer af regel 126 (postal service) under den Europæiske Patentkonvention05-02-20191901491822145