Fra: 08-02-2019 til: 10-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
AlzheimerforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. rapporten "Ældres Sundhed og Trivsel"07-02-2019SJ-STD-DEPLCT825386
HK KommunalHenvendelse til sundhedsministeren - beskrivelse af lægesekretærernes kompetencer og muligheder for at bidrage til sundhedsreformen07-02-2019SJ-STD-SUMAI825139
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 534 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMLFI826102
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 547 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPE826687
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 546 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPE826686
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 501 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPE826341
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUForespørgsel F 38 til sundhedsministeren08-02-2019SJ-STD-SUMMPE826709
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - spm. 14-17 (S)08-02-2019SJ-STD-SUMMPE826388
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65232 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-02-20191605212826170
Faxe KommuneFaxe Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65236 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-02-20191605261826181
Haderslev KommuneHaderslev Kommune: budget for alle årerne til projektnr. 65239 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede08-02-20191605297826659
Aarhus KommuneAarhus Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-02-20191605301826475
Tårnby KommuneTårnby Kommune: forespørgsel angående brug af behandlingssted til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-02-20191605449826264
Dragør KommuneDragør Kommune: revideret budget for 2019 til projektnr. 68405 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191607982825251
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesNordisk Folkesundhedsarena 28-29 maj 2019 - påmindelse om dato04-02-20191609054824274
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOpfølgning fra PLO - Vedr. "samboende" i lægevalgsbekendtgørelsens § 3, nr. 208-02-20191701571826210
KLMail fra KL om fejl i udpegningsbreve vedr. Ankenævnet for Patienterstatning09-01-20191703721825151
NemConnectHøringssvar fra NemConnect - Udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet07-02-20191801599825086
MedComOpkobling af sundhedsmappen til Fælles Medicinkort (FMK)24-01-20191802054824215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 2 (S)08-02-20191802690826154
Frederikssund KommuneRedegørelse 2018 - pulje til livskvalitet07-02-20191805465824224
 Ny henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsfremmende aktører i Sønderborg Kommune09-01-20191805986796367
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS anmoder om fristudsættelse i klagesag om autorisation07-02-20191806226825048
DigitaliseringsstyrelsenVedr. tidspunkt for materialemøde i forbindelse med review ved Statens It-råd08-02-20191806579826086
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar - FOA - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner08-02-20191807168826065
HjernesagenHøringssvar - Hjernesagen - udkast til bekendtgørelse om kommunale akutfunktioner05-02-20191807168822710
Institut for MenneskerettighederHøringssvar - Institut for Menneskerettigheder - bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)04-02-20191807168821296
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender notat om tandlægeproblematik08-02-20191809007826418
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om status for udtalelse i klagesag om ansøgning om dispensation fra sprogkrav07-02-20191809186825046
 Klager vil gerne høre, hvornår der kan forventes svar på dispensationsansøgning for de udvidede sprogkrav04-02-20191809186820742
AskovfondenFra Askovfonden + ministeriets anmodning: Specificering af udgifter til andet - pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser05-02-20191809986821328
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 40, svarfrist 22-2 (S)08-02-20191810035826837
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 41, svarfrist 22-2 (S)08-02-20191810035826840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 42, svarfrist 22-2 (S)08-02-20191810035826845
DeloitteAnalyse af regionernes it-drift: WORKSHOP 8/2 - Praktisk info06-02-20191810345824302
LEAD AgencyAng. landspolitisk konference om kræft i oktober 201907-02-20191900062826828
Novo Nordisk FondenInvitation - Prize Celebration 201908-02-20191900062826835
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - "Petition to Denmark" - bedes videresendt til statsministeren02-02-20191900078820078
Deutsches GeneralsekretariatHenvendelse til sundhedsministeren - genfremsender skrivelse samt bilag omkring Grenzgenial08-02-20191900078826230
 Borgerhenvendelse vedr. blødgøringsanlæg08-02-20191900078826064
Kræftens BekæmpelseHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Kræftpolitisk Forum - fremsender endeligt program08-02-20191900078826484
 Skoleelever anmoder om en samtale med sundhedsministeren om cannabis08-02-20191900079826417
Danske PatienterFremsender model for bruger- og borgerinddragelse i fremtidens sundhedsvæsen07-02-20191900081825792
Embassy of the Czech RepublicOpfølgning på tidligere fremsendt mail om at møde sundhedsministeren under besøg i Danmark07-02-20191900081825789
Deutsches GeneralsekretariatHenvendelse til sundhedsministeren vedr. evt. deltagelse/oplæg på Slesvigsk Partis Årsmøde08-02-20191900081826233
Nationalt Videnscenter for DemensHenvendelse til sundhedsministeren - anmoder om et møde om sundhedsreformen07-02-20191900081825785
Embassy of the Czech RepublicAnmoder om møde med sundhedsministeren i forbindelse med besøg i Danmark07-02-20191900081825305
MF Magnus HeunickeÅbent brev til sundhedsministeren med invitation til at besøge Næstved07-02-20191900081825459
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-804/18, WABE07-02-20191900147826964
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-791/18, Stichting Schoonzicht08-02-20191900147826985
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-796/18, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung08-02-20191900147826982
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-829/18, Crédit Logement08-02-20191900147826990
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-806/18, JZ06-02-20191900147826955
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-561/18, Solvay Chemicals06-02-20191900147826958
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-814/18, Ursa Major Services06-02-20191900147826961
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-833/18, Brompton Bicycle08-02-20191900147826993
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-815/18, Federatie Nederlandse Vakbeweging07-02-20191900147826967
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-779/18, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety w Warszawie07-02-20191900147826970
Danske RegionerBidrag til svar på SUU alm. del spm. 342 vedr. patienterstatning01-02-20191900186824353
Danske RegionerDanske Regioners bidrag fra 01-02-19 til SUU alm. del - spm. 34201-02-20191900186824352
World Health Organization (WHO)High level technical meeting and ministerial consultation in Istanbul, Turkey, 12- 14 February 2019- Draft Outcome Summary04-02-20191900192821310
LiquidmindsVedr. valg af tilbud på awareness-plakater08-02-20191900536826790
Region HovedstadenTilsynsmateriale for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet07-02-20191900606825168
Region HovedstadenOpfølgende notat om Nyt Hospital Hvidovres (NHHs) udbetalingsanmodning 13.12.201701-02-20191901125824202
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFortroligt bilag til SUU alm. del - spm. 51030-01-20191901153816577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 522, svarfrist 7-2 (S)04-02-20191901385821340
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.1.2019 (estimates for pregnancies and abortions)28-01-20191901397814789
KLVedr. planlægning af præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for kommunerne07-02-20191901400825104
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAnsøgning til aktivitetspuljen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - Udlodningsmidler29-01-20191901416823465
PositivgruppenPositivgruppen søger udlodningsmidler 2019 - Ansøgning til aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer - Positivgruppen22-01-20191901425823550
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH-databasen)17-01-20191901438824226
MedComBemærkninger vedr. driftsbevillinger til MedCom28-01-20191901438824211
MedComTilsagnsbrev vedr. midler til drift af KIH-databasen21-01-20191901438824220
SundhedsdatastyrelsenForståelsespapir til finansierings- og styringsmodel for Fælles Medicinkort (FMK), og National Serviceplatform (NSP) - Økonomiaftale 1921-01-20191901438824218
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH-databasen)09-01-20191901438824232
MedComForståelsespapir til finansierings- og styringsmodel - Fælles Medicinkort (FMK) og National Serviceplatform (NSP) - Økonomiaftale 1906-02-20191901438824159
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sagforløb og efterfølgende svar fra det offentlige18-01-20191901454816078
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om stewardesse med en sygeplejerskeuddannelse i bagagen skal træde til i nødsituation21-01-20191901455806604
Danske RegionerBemærkninger vedr. status på implementeringsplaner for samlet patientoverblik07-02-20191901478824725
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietUndersøger hvilke niveauer, der benyttes i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af chefer og medarbejdere30-01-20191901484817010
SundhedsdatastyrelsenVedr. oversættelse af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren plus opdateret deltagerliste for styregruppen08-02-20191901487826192
LiquidmindsDansk pdf af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren - opmærket til webtilgængelig08-02-20191901490826127
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sine oplevelser ved operation på Herlev Hospital30-01-20191901516823838
OUH Odense universitetshospitalHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Akkutteam Odense04-02-20191901517823861
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. utilfredsstillende udrednings-/sygdomsforløb04-02-20191901518823863
Ikast-Brande KommuneSpørgsmål vedr. de særlige pladser28-01-20191901523826119
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår mammografi fra 30 års alderen04-02-20191901533821442
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 496 (S)07-02-20191901534826062
 Borgerhenvendelse vedr. udtalelse fra læger om behandling af knoglemarvskræft06-02-20191901535823834
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 537 (S)08-02-20191901556826591
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 544 (S)08-02-20191901556826614
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 543 (S)08-02-20191901556826612
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 542 (S)08-02-20191901556826611
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 541 (S)08-02-20191901556826610
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 540 (S)08-02-20191901556826609
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 535 (S)08-02-20191901556826582
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 536 (S)08-02-20191901556826587
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 538 (S)08-02-20191901556826606
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 539 (S)08-02-20191901556826607
Ungdomens Nordiska RådForespørger om de kan besøge Sundheds- og Ældreministeriet den 5. april 2019 vedr. grænsehindringer m.m.10-12-20181901561775929