Fra: 12-02-2019 til: 12-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Design CenterInvitation til seminar 11. marts 2019 (reminder) om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen11-02-2019SJ-STD-DEPGRB828233
Foreningen Als-Fyn BroenSundhedsministeren inviteres til borgermøde den 28. februar i Nordborg12-02-2019SJ-STD-SUMLLU828334
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 563 (S)11-02-2019SJ-STD-SUMMHA827835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 507 til mdtl. besvarelse den 20-02 (S)12-02-2019SJ-STD-SUMMPE828538
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 569 (S)12-02-2019SJ-STD-SUMMPE828834
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 568 (S)12-02-2019SJ-STD-SUMMPE828831
Albertslund KommuneAlbertslund kommune: Regnskabsskema 2017 vedr. puljen til en værdig ældrepleje11-02-20191601577827890
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag ifm. dagsorden og bilag til mødet den 7/2-2019 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget05-02-20191604067827198
SundhedsstyrelsenOrientering om næste møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget08-02-20191604067827250
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 20/12-201807-02-20191604067827201
 Beskikkelse til lægeligt medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn - ønsker fornyelse når beskikkelse ophører08-02-20191604318827051
SundhedsstyrelsenEndeligt referat af 11. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri - afholdt 22. oktober 201804-02-20191700669827168
Vesthimmerlands KommuneAfrapportering vedr. køkkenpuljen fra Vesthimmerlands Kommune11-02-20191703156827931
Helsingør KommuneSvar på slutrapport vedr. projekt på Plejehjemmet Strandhøj "ombygning og udvidelse af eksisterende køkken"11-02-20191703170827387
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetHenvendelse til sundhedsministeren - vedr. manglende godkendelse af lægemidlet niraparib til kvinder med æggestokkræft09-02-2019SJ-STD-DEPRHH828150
Silkeborg KommuneSvar på afrapportering vedr. køkkenpuljen: Støtte til projektet ”Det gode hverdagsliv – Fårvang Ældrecenter” i Silkeborg Kommune08-02-20191704175827313
Albertslund KommuneAcceptskrivelse vedr. Albertslund Kommunes midler til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201911-02-20191800759827575
Egedal KommuneAcceptskrivelse vedr. anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding 2019 - Egedal Kommune11-02-20191800770827425
Greve KommuneRegnskab og revisorerklæring vedr. midler til bedre bemanding i ældreplejen i Greve Kommune12-02-20191800789828988
Guldborgsund KommuneAcceptskrivelse vedr. puljen til en bedre bemanding og en værdig ældrepleje 2019 - Guldborgsund Kommune11-02-20191800792827985
Kalundborg KommuneAcceptskrivelse fra Kalundborg Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201907-02-20191800814827147
Morsø KommuneRedegørelse vedr. bedre bemanding og midler til værdighed 2019 - Morsø Kommune07-02-20191800828827142
Roskilde KommuneAcceptskrivelse vedr. værdighedsmidler og midler til en bedre bemanding 2019 - Roskilde Kommune07-02-20191800843827103
Solrød KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding 2019 - Solrød Kommune08-02-20191800851827159
Solrød KommuneSvar på acceptskrivelse vedr. tilskud 2019 til bedre bemanding i ældreplejen11-02-20191800851827382
Struer KommuneAcceptskrivelse fra Struer Kommune vedr. en mere værdig ældrepleje og bedre bemanding 201908-02-20191800854827368
Syddjurs KommuneAcceptskrivelse vedr. værdighedspulje og bedre bemanding 201911-02-20191800856827746
Vallensbæk KommuneSvar vedr. en mere værdig ældrepleje 2019 - Vallensbæk Kommune08-02-20191800861827373
Vallensbæk KommuneAcceptskrivelse vedr. en mere værdig ældrepleje 2019 - Vallensbæk Kommune08-02-20191800861827320
Viborg KommuneAcceptskrivelse fra Viborg Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201911-02-20191800866827569
Aarhus KommuneAcceptskrivelse vedr. Aarhus Kommunes andel af værdighedsmilliarden og bedre bemandingsmidler 201908-02-20191800871827358
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 3-12 (S)12-02-20191802690828850
Region SjællandRevideret projektbeskrivelse fra Region Sjælland vedr. midler til regionale voldtægtscentre08-02-20191805629828143
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks svar på opklarende spørgsmål vedr. midler til regionale voldtægtscentre30-01-20191805629826812
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 6 - spm. 3 (S)12-02-20191808415828461
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 6 - spm. 2 (S)12-02-20191808415828459
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 6 - spm. 4 (S)12-02-20191808415828462
Folketingets OmbudsmandFOB fremsender kopi af brev vedr. egenbetaling for tolkebistand14-12-20181809976781388
 Ansøger rykker for svar i aktindsigtssag og klager over sagsbehandlingstid08-02-20191810055827128
MetronomeHenvendelse til ældreministeren - forespørgsel om medvirken i tv-program.11-02-20191900031828237
Brugernes AkademiHenvendelse til sundhedsministeren - ønsker at blive involveret og hørt ift. de nye planer for hele sundhedsområdet11-02-20191900053828220
Københavns UniversitetInvitation to inauguration of the LEO Foundation Skin Immunology Research Center 25 February 2019 – reminder11-02-20191900062828701
RæsonOrientering om interview søndag den 10. februar 2019 i RÆSON: Jeg har for ofte vendt den anden kind til over for kritiske journalister og kommentatorer10-02-20191900066827453
 Henvendelse til sundhedsministeren - anmoder om et interview omkring psykologhjælp og selvmordsrater11-02-20191900079828214
LandboSydInvitation til generalforsamling LandboSyd 201911-02-20191900080828336
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 7, 8 og 9) ved EU-Domstolen08-02-20191900147826988
Region MidtjyllandBidrag fra Region Midtjylland til SUU alm. del spm. 36211-02-20191900506828381
PatienterstatningenBidrag fra Patienterstatningen vedr. patienterstatning i Grønland08-02-20191900510827471
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK med bidrag vedr. klage- og erstatningsmuligheder i Grønland12-02-20191900510828583
Sammenslutningen af danske fodplejereHenvendelse til ældreministeren vedr. uhensigtsmæssigt monopol på udvidet helbredstillæg til fodbehandling08-02-20191900528827065
 Takker ældreministeren for møde vedr. beskrivelse af nyt koncept - hjælp til selvhjælp09-02-20191900528827091
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse samt sagens akter til brug for behandling af klage over autorisation12-02-20191900914828785
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om deres besvarelse af borgerhenvendelse om hjemflytning til Danmark08-02-20191901077826498
Styrelsen for PatientsikkerhedBorger orienterer om, at denne ikke behøver svar på henvendelse vedr. hjemflytning til Danmark11-02-20191901077827243
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikHenvendelse om lovgivningen om euforiserende stoffer i Grønland11-02-20191901093828681
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. venteliste for indlæggelse på børnepsykiatrisk afdeling28-01-20191901350814760
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 516 (Æ)01-02-20191901608827456
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp til overvægt09-02-20191901611827141
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - spørgsmål vedr. sygehusbyggeri og lang transport06-02-20191901613824138
 Borgerhenvendelse - vedr. behandling på privathospitaler m.m.11-02-20191901616827469
Radio 24/7Ansøgning om aktindsigt i konkrete dokumenter12-02-20191901618828315
 Borgerhenvendelse - mener prisen på cannabis-te er for høj06-02-20191901632823149
 Borgerhenvendelse vedr. politianmeldelse pga. medicin købt online08-02-20191901633826565
ACT.GlobalHenvendelse til sundhedsministeren vedr. det kommende internationale videns- og forskningscenter for antibiotika-resistens i Danmark28-01-20191901639814243