Fra: 18-02-2019 til: 18-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - takker for hjælp og vejledning16-02-2019SJ-STD-DEPKHK831696
Komiteen for SundhedsoplysningAnvendelse af partnerskabet "Sammen om mental sundhed"s ubrugte midler for 201815-02-20191601142830991
Køge KommuneRegnskab over puljen til en mere værdig ældrepleje i 2017 i Køge Kommune13-02-20191601803829974
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65232 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.18-02-20191605212832696
Faxe KommuneFaxe Kommune: revideret budget til projektnr. 65236 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-02-20191605261832230
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65249 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede18-02-20191605357832158
Helsingør KommuneHelsingør Kommune: revideret budget til projektnr. 65256 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede14-02-20191605407831186
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-02-20191605450832330
SøfartsstyrelsenSFS sender endeligt referat fra mødet om den særlige sygesikringsordning for søfarende18-02-20191606204832019
KLFra KL - Spørgsmål til den nye lægevalgsbekendtgørelse (bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren)17-02-20191701571832653
 Orientering om aflysning af pilotafprøvning om dobbeltdiagnosticerede17-10-20181702897832433
Region HovedstadenRegion Hovedstaden fremsender projektbeskrivelse samt budget for 2019 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet13-02-20191706353830347
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: slutrapport for 2018 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.15-02-20191706353831196
Folketingets OmbudsmandKopi af brev til Københavns Retshjælp vedr. identifikation af donorbørn af donornummer 4506-01-20191800288793180
Frederikshavn KommuneRedegørelse over puljen til en bedre bemanding og en mere værdig ældrepleje i 2019 fra Frederikshavn Kommune15-02-20191800781830908
Ishøj KommuneOpdateret redegørelse over puljen til en bedre bemanding og en mere værdig ældrepleje i 2019 fra Ishøj Kommune15-02-20191800812830889
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. opkrævning af brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen14-02-2019SJ-STD-DEPEMLM830543
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. vederlagsfri fysioterapi15-02-2019SJ-STD-DEPEMLM830950
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældres tænder30-01-2019SJ-STD-DEPEMLM818835
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. omsorgssvigt på plejecenter12-02-2019SJ-STD-DEPEMLM828737
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. sundhedsreformen10-02-2019SJ-STD-DEPEMLM827460
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. rengøring hos de ældre11-02-2019SJ-STD-DEPEMLM828359
 Borgerhenvendelse - kan ikke af Aarhus Kommune få oplyst, hvilke tilskud der ligger for et ældreråd08-02-2019SJ-STD-DEPEMLM825801
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. betaling for tandbehandling07-02-2019SJ-STD-DEPEMLM825142
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker linier til bogen "Hvad skal der stå på din gravsted"09-02-2019SJ-STD-DEPEMLM827115
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - håber der snart bliver ryddet op i det kommunale- og regionale regi.08-02-2019SJ-STD-DEPEMLM826044
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. institutionen Lysningen08-02-2019SJ-STD-DEPEMLM826487
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen og egenbetaling for ophold på kommunale pladser04-02-2019SJ-STD-DEPEMLM823858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreform og antallet af sundhedshuse04-02-2019SJ-STD-DEPEMLM823865
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. ventetider på høreapparat07-02-2019SJ-STD-DEPEMLM825063
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om begreberne sundhed og sygdom06-02-2019SJ-STD-DEPEMLM823280
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBorgerhenvendelse - Italiensk dom tvinger ministerier til at fortælle befolkningen om sundhedsrisici ved mobiltelefoner21-01-2019SJ-STD-DEPEMLM823372
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. betaling for akutpladser06-02-2019SJ-STD-DEPEMLM823740
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker at ergoterapeuter anerkendes og får ydrenumre05-02-2019SJ-STD-DEPEMLM821460
 Rykker igen for svar fra sundhedsministeren vedr. ventetider på høreapparat18-02-2019SJ-STD-DEPEMLM832049
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp til at finde en læge i Viborg18-02-2019SJ-STD-DEPEMLM831745
World Health Organization (WHO)C.L.40.2018 regarding the recommended International Proprietary Names for Pharmaceutical Substances21-11-20181801893758074
Thisted KommuneAnsøgning om udsættelse af frist for brug af midler til etablering af læge- og sundhedshuse (pulje fra 2018)07-02-20191802117832412
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg den 05/02-201814-02-20191803523831886
Region HovedstadenRegionens henvendelse vedr. 1. kvartalsrapport for 2018 fra Nyt Hospital Hvidovre17-01-20191805345831459
Holbæk KommuneAcceptskrivelse vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019. 180553114-02-20191805531832087
Rigsombudsmanden på Færøerne
Heilsu- og Innlendismálaráðið
FT 18/19-I: Svar I fra Færøerne vedr. love med anordningshjemmel for Færøerne11-02-20191805553830730
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS oversender sagsakter i klage over afslag på dansk autorisation som læge (mail 2)15-02-20191806226831365
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS oversender sagsakter og udtalelse i klage over afslag på dansk autorisation som læge (mail 1)15-02-20191806226831316
LægeforeningenHøringssvar - Lægeforeningen - udkast til ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner18-02-20191807168832543
Danske FysioterapeuterHøringssvar - Danske Fysioterapeuter - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje på kommunale akutpladser18-02-20191807168832040
Foreningen af Socialchefer i DanmarkHøringssvar - Socialchefforeningen - udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner18-02-20191807168832062
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar - DSAM - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner18-02-20191807168832032
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)Høringssvar - Demenskoordinatorer i Danmark - bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner - Frist 18. februar 201915-02-20191807168831260
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar -Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - udkast til bekendtgørelse om kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen15-02-20191807168831265
Dansk SygeplejerådHøringssvar - DSR - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner12-02-20191807168829247
AlzheimerforeningenHøringssvar - Alzheimerforeningen - bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner12-02-20191807168829131
Danske SeniorerHøringssvar - Danske Seniorer - bekendtgørelse om hjemmesygepleje (egenbetaling på akutpladser)12-02-20191807168828673
Ældre SagenHøringssvar - Ældre Sagen - udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner15-02-20191807168830947
KLHøringssvar - KL - udkast til ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner18-02-20191807168832447
Danske ÆldrerådHøringssvar - Danske Ældreråd - udkast til ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner18-02-20191807168832240
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Høringssvar - Danske Patienter - udkast til ændring af bekendtgørelse vedr. egenbetaling på kommunale akutpladser18-02-20191807168832236
Ældre SagenHøringssvar til udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere29-10-20181807386734113
Ældre SagenOrientering om at høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde var sendt forkert30-10-20181807386735865
Patientgruppen SOS IngenmandslandHenvendelse til sundhedsministeren vedr. stofskiftesagen og behandlingen af lavt stofskifte m.m.31-01-20191807422818996
 Borgerhenvendelse vedr. formular over medicinforbrug ved udlandsbesøg til De Forenede Arabiske Emirater28-10-20181809171732944
Danske RegionerDUT-høring - bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særlige udsatte persongrupper14-02-20191809227831925
 Henvendelse og fremsendelse af CV til departementschefen vedr. interesse for Etisk Råd22-11-20181809804758879
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 49+50, frist FT 20-02 (S)15-02-20191810035831258
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 49 og 50, omtryk, frist 22-02 (S)15-02-20191810035831435
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 43-48, frist FT 20-02 (S)15-02-20191810035831254
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar fra Sundhedsdatastyrelsen - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner08-11-20181810137744585
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner06-12-20181810137772502
Region MidtjyllandHøringssvar fra Region Midtjylland - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner03-12-20181810137768395
Region HovedstadenHøringssvar fra Region Hovedstaden over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner23-11-20181810137760291
PsykolognævnetHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner14-11-20181810137750130
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om årsagen til at man ikke må give befrugtede æg til et andet par, som ikke selv kan få børn03-12-20181810256769186
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. borgermøde i Assens Kommune om ældrepleje16-02-20191900030831694
Dobco Medical SystemsHenvendelse til sundhedsministeren vedr. PACSonWEB platform11-02-20191900053828216
LægeforeningenDepartementschefen inviteres til Lægemøde 201914-02-20191900062830955
JFM RadioHenvendelse til sundhedsministeren vedr. valgspot til Folketingsvalget 201915-02-20191900066830940
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvende vedr. kritik af bosted11-02-20191900078832031
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker forbud mod brugen af private brændeovne/pejse02-02-20191900078822748
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. bofællesskaber05-02-20191900078824306
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Danmark står med integrationssucces06-02-20191900078823336
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Lindholm eller velfærd?09-02-20191900078827116
 Opfølgning på sag vedr. erstatning m.m.11-02-20191900078827833
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatning11-02-20191900078827474
 Forespørger til kvittering for modtagelse af henvendelse vedr. Lindholm eller velfærd12-02-20191900078829133
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning13-02-20191900078830130
Conscience MovementSundhedsministeren inviteres til at deltage i "Conscience Movement" - fremsender: Report-Conscience Convoy16-02-20191900078831688
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. Movias beslutning om at fjene køreplaner fra stoppestederne17-02-20191900078831718
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelev med anmodning om svar på spørgsmål vedr. medicinsk cannabis17-02-20191900079831712
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatInvitation og tilmeldingsblanket i forbindelse med deltagelse i de danske årsmøder i Sydslesvig 24.-26. maj 201915-02-20191900080831083
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til premiere på forestillingen Askepot18-02-20191900080832542
SchultzForeslår rettelse til bekendtgørelse nr. 1692 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab11-01-20191900466798754
LiquidmindsTilrettet oplæg til awareness-plakater18-02-20191900536832552
 Fremsender opskrift til ældreministeren12-02-20191901112829254
Region HovedstadenIndledende henvendelse om mulighed for besøg på Nyt Hospital Herlev30-01-20191901270831190
Børne- og SocialministerietForespørger til svar på borgerhenvendelse vedr. værgemål for dement mor på lukket plejehjem12-02-20191901364828818
SundhedsdatastyrelsenBemærkning til advisering om ISO 27001-modenhedsmåling for første halvår 201911-02-20191901543831865
Bedemand Hans LandryFremsender forslag om at sygeplejersker uddannes til flere opgaver11-02-20191901665828213
 Borgerhenvendelse fra borger, som lider af syringomyeli og ikke får den rette hjælp12-02-20191901686828656
Danske RegionerIndhold i "Find behandler" på sundhed.dk15-02-20191901708830850
Region HovedstadenHenvendelse vedr. egenbetaling for tolkebistand - sondring mellem ambulant besøg og indlæggelse22-01-20191901714830986
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport for 2018 for Nyt Hospital Bispebjerg - opdaterede bilag B og C02-01-20191901717831139
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om vurdering af 3. kvartalsrapport 2018 fra Nyt Hospital Bispebjerg18-12-20181901717831122
 Borgerhenvendelse - vedr. ventetid på operation11-02-20191901724827677
Folketingets Lovsekretariat
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 521 til ældreministeren til mdtl. besvarelse den 20. februar 201915-02-20191901741830907
Folketingets Lovsekretariat
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 522 til ældreministeren til mdtl. besvarelse den 20. februar 201915-02-20191901742830912
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. indikatorer for klinisk kvalitetsdatabase på psykologområdet15-02-20191901745832014
SundhedsdatastyrelsenBemærkning til forespørgsel om målepunkter til evaluering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-02-20191901747832021
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkning til forespørgsel om målepunkter til evaluering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-02-20191901747832023
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om målepunkter til evaluering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-02-20191901747832015
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse ved. klage over Høje Tåstrup kommunes hjemmepleje15-02-20191901750831671
 Borgerhenvendelse vedr. epok, snus og lyft06-02-20191901751823346
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. støjramte boliger08-02-20191901752826482
 Borgerhenvendelse vedr. manglende journal ved ny læge08-02-20191901759829153
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 575-577 (S)14-02-20191901761830596
 Forespørger til svar fra sundhedsministeren vedr. betaling for flytning fra hospital til plejehjem12-02-20191901767828777
SundhedsdatastyrelsenÅrlig gennemgang og høring af informationssikkerhedsretningslinjer15-02-20191901773831132
Gaarden & GadenVedr. booking på Gaarden og Gaden18-02-20191901778832728
Gaarden & GadenVedr. booking på Gaarden og Gaden18-02-20191901778832725