Fra: 21-02-2019 til: 21-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Regionshospitalet RandersAfrapportering og regnskab fra overvægtprojekt Randersklyngen - Under pulje for behandling af svært overvægtige børn19-02-20191602484833763
LægeforeningenIndstilling af stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn20-02-20191604318834491
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune: revideret budget til projektnr. 65232 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.20-02-20191605212835637
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-02-20191605332835925
Helsingør KommuneHelsingør Kommune: del-statusrapport for 2018 til projektnr. 65256 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.20-02-20191605407835678
Forskningsenheden for Almen PraksisOplever en udfordring i forbindelse med den nye apotekerlov31-01-2019SJ-STD-DEPIKR817300
SundhedsdatastyrelsenPRO infrastruktur - Styregruppemøde d. 7 februar01-02-20191704642835999
Center for Digital PædagogikUdbetalingsanmodning vedr. pulje til forebyggelse af ludomani19-02-20191801015834432
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - folkepensionister lades økonomisk i stikken14-02-2019SJ-STD-DEPEMLM830714
 Borgerhenvendelse - pårørende til dement bror20-02-2019SJ-STD-DEPEMLM835869
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. debatten om udspil til sundhedsreform 201918-02-2019SJ-STD-DEPEMLM832255
 Borgerhenvendelse - foreslår at der bruges flere ressourcer og penge på fysioterapi til handicappede20-02-2019SJ-STD-DEPEMLM834551
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ældreplejen i Danmark18-02-2019SJ-STD-DEPEMLM832932
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. farlig stråling06-02-2019SJ-STD-DEPEMLM832931
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender inspiration vedr. hjælp til børn og unge af forældre med kronisk sygdom19-02-2019SJ-STD-DEPEMLM833649
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. problemer med at få behandling på Rigshospitalet mod svimmelhed - Epley-stol18-02-2019SJ-STD-DEPEMLM834587
 Borgerhenvendelse - forarget over behandling af ældre borgere18-02-2019SJ-STD-DEPEMLM833312
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning og accept vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. børnehospice - 180197001-02-20191801970834182
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 17 (S)21-02-20191802690836122
Frederikssund KommuneRedegørelse 2018 vedr. projekt: Hvad gør din dag god? - Pulje til livskvalitet11-02-20191805498834534
FjordstjernenAnmodning om udbetaling og status for livskvalitetspuljemidler 201814-02-20191805510834358
Skive KommuneTilsagn og udbetalingsblanket vedr. pulje til livskvalitet08-02-20191805541834254
Vejle KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til livskvalitet11-02-20191805544834280
Køge KommuneUdbetaling af tilskud og accept mm. vedr. pulje til livskvalitet07-02-20191805548834205
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til gå hjem-møde om erfaringer fra pilotreviews (it-porteføljestyring)21-02-20191806579835829
Ministry of Health and the InteriorHøringssvar - Færøernes Hjemmestyre - udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner - Frist 18. februar 201911-02-20191807168835904
Sundhed.dkSundhed.dk - ny version af strategiudkast 20. februar 201920-02-20191808647835640
 Klager sender supplerende bemærkninger i klagesag om autorisation19-02-20191809186834420
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar på henvendelse vedr. manglende hjemmel til transportrefusion for medicinstuderende19-02-20191809232833637
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Operate A/S
Materiale til møde om kampagne for app'en "Min Læge"20-02-20191810008835622
Operate A/S
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Materiale fra Operate om kampagen til "Min Læge"20-02-20191810008835634
UdenrigsministerietHØRING: Endelig godkendelse af redegørelsen om Østersørådet. FRIST: 27. februar kl. 12.0020-02-20191810606834459
Region NordjyllandRN: status/budget og forklaring vedr. projektet "en læge tæt på dig"15-02-20191810668834683
Bærum KommuneHenvendelse til ældreministeren - besøg fra Norge - ønsker at mødes med ældreministeren i maj 201919-02-20191900030833648
Professionshøjskolen AbsalonSvar på Invitation til ph.d.-forsvar - med perspektiver på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden21-02-20191900030836490
Dansk SygeplejerådÆldreministeren inviteres til at holde en kort tale på FN´s ældredag20-02-20191900030835008
Det Kongelige TeaterInvitation til forestillingen: Mixdouble - Skuespilhuset21-02-20191900031836242
CPH:DOXÆldreministeren inviteres til CPH:DOX 2019 (Åbningsgalla Invitation)20-02-20191900031835006
Center for HjerneskadeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. borgere med komplekse hjerneskader og genoptræning20-02-20191900053835473
Statens Arkiver - RigsarkivetFolketingsmedlemmers mulighed for at arkivere deres mails i Rigsarkivet20-02-20191900068835479
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kontanthjælp20-02-20191900078835539
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om narkotika21-02-20191900078835549
 Borgerhenvendelse - kommentarer til svar vedr. Lindholm m.m.18-02-20191900078833313
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. køreplaner ved stoppestederne20-02-20191900078834832
 Borgerhenvendelse om erstatning for ulykke20-02-20191900078835503
Børne- og SocialministerietBekræfter at henvendelse om forhold for handicappede er modtaget og besvares21-02-20191900078836185
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelev med spørgsmål om børn og unge, der mistrives i skolen19-02-20191900079833645
 Skoleelever ønsker at stille spørgsmål til sundhedsministeren omkring, hvordan samfundet påvirker vores sundhed20-02-20191900079834990
CPH:DOXInvitation til sundhedsministeren til Åbningsgalla20-02-20191900080835504
Embassy of the Kingdom of The NetherlandsSave-the-date - Second Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance 19-20 juni 2019 i Holland20-02-20191900082835484
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 584 (S)19-02-20191900089833960
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm del spm 584 OMTRYK (Ændret adressat)21-02-20191900089836098
Healthcare DenmarkTak for deltagelse i PatientVille19-02-20191900367835687
LiquidmindsVedr. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835955
LiquidmindsVedr. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835931
LiquidmindsVedr. evt. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835626
LiquidmindsKreativt oplæg - awareness-plakater20-02-20191900536835590
LiquidmindsBemærkning til kreativt oplæg - awareness-plakater20-02-20191900536835592
LiquidmindsVedr. evt. møde om kreativt oplæg - awareness-plakater21-02-20191900536835627
Malteser Norddeutschland GmbHØnsker møde med sundhedsministeren vedr. grænseoverskridende samarbejde indenfor strålebehandling12-02-20191900883832930
 Borgerhenvendelse vedr. nye tiltag inden for sundhedsvæsenet17-02-20191900945831725
 Henvendelse vedr. sundhedsreform18-01-20191900945805793
 Takker for svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge20-02-20191900955835082
 Borger svarer på svar vedr. autorisation af psykoterapeuter20-02-20191901046835079
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkSupplement til ansøgningsskema vedr. aktivitetspuljen - udlodningsmidler19-02-20191901099835341
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS overtager henvendelsen vedr. stewardesse med en sygeplejerskeuddannelse18-02-20191901455834304
Børne- og SocialministerietMeddeler at Børne- og Socialministeriet overtager henvendelse om hjælpemidler11-02-20191901483834742
 Takker for svar vedr. Skejby Sygehus20-02-20191901613834357
UdenrigsministerietHøring: Arktisk Råds strategiudkast20-02-20191901698835052
ErhvervsstyrelsenOffentlig høring af landsplandirektiv for Baltic Pipe - En ny gastransmissionsledning15-02-20191901814831669
Forskningsenheden for Almen PraksisHenvendelse om apotekerloven15-01-20191901924835146
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forslag vedr. ansættelse af tolke på deltid18-02-20191901928832424
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 589-600 (S)19-02-20191901933834230
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. lægemangel og ventetid18-02-20191901934833036
Nordsjællands Hospital ForskningsafdelingenHenvendelse vedr. behandlingstestamenter14-02-20191901944830482
 Borgerhenvendelse vedr. oprettelse af et hebredstestamente02-01-20191901947791148
 Skoleelever vil gerne stille nogle spørgsmål omkring aktiv dødshjælp25-01-20191901948812616
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 607 (S)20-02-20191901951835180
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 606 (S)20-02-20191901951835179
SundhedsstyrelsenVedr. udgivelsen "Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale"21-02-20191901954835759
Aalborg KommuneVedr. "Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale"20-02-20191901954835749
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 529 (S)20-02-20191901956835254
The University of SydneyPhysical activity/Sport in hot environmental conditions21-12-20181901964798398
Miljø- og FødevareministerietInvitation til workshop om Danmarks Havstrategi II den 4. februar 201920-12-20181901965788360
Dansk Firmaidræts ForbundHenvendelse til sundhedsministeren om ny stategi: Et sjovere Danmark i bevægelse14-01-20191901966800886
 Borgerhenvendelse vedr. medbringelse af medicin til udlandet19-02-20191901968834318
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - har svært ved at trykke piller ud fra blister-pakninger14-02-20191901969830762
 Borgerhenvendelse - vedr. problemer med medicin til KOL-patienter17-02-20191901973831697
Samsø KommuneSøger dispensation vedr. Ældrerådets sammensætning28-01-20191901976813419
Bedre PsykiatriHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender input om sundhedsreformen19-02-20191901986833380
Børne- og SocialministerietBSM anmoder om bidrag til EFTA-spørgsmål om psykologer21-02-20191901990836299
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpm. S 543 til mdtl. besvarelse 27-02 (S)21-02-20191902005836364
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpm. S 544 til mdtl. besvarelse 27-02 (S)21-02-20191902005836366