Fra: 26-02-2019 til: 26-02-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerFremsender høringssvar på DUT høring - Bedre digitalt samarbejde11-02-2019SJ-STD-SUMAI827710
Statens Serum InstitutNyt om EDCTP (European Development and Clinical Trial Partnership)18-02-20191606428837913
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udpegning af nyt medlem til PRAC - Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning18-02-20191700193839586
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om habiliteten i regionsrådet07-02-20191700328825791
 Kopi af mail vedr. artikel i "Medicin"21-02-20191700328836071
 Klage over overlæge, der uddanner læger forkert/ulovligt/kriminelt23-02-20191700328837965
BygningsstyrelsenFremsender regning til godkendelse - portautomatik20-02-20191700607834750
UdenrigsministerietNote modtaget fra Kuwaits ambassade af 10. januar 2019 vedr. transport af lig22-01-2019SJ-STD-DEPMZO807941
MedComForslag til dagsorden til MedCom styregruppemøde til drøftelse i formandsskab25-02-20191708602839207
Ballerup KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til Ballerup Kommune vedr. en værdig ældrepleje mv. 201922-02-20191800763839025
Dragør KommuneAcceptskrivelse vedr. Dragør Kommune - pulje til en værdig ældrepleje mv. 201920-02-20191800769838973
Egedal KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje 2019 - Egedal Kommune25-02-20191800770839230
Gribskov KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding 2019 mv. i Gribskov Kommune21-02-20191800790839019
Halsnæs KommuneAcceptskrivelse vedr. Halsnæs Kommunes 2019-udmøntning af værdighedsmilliarden mv.18-02-20191800795838836
Herlev KommuneAnsøgning fra Herlev Kommune med tilføjelsen fra feb 2019 - pulje til en bedre bemanding i ældreplejen18-02-20191800798838595
Høje-Taastrup KommuneAccept af tilskudsbetingelser for puljen til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding 201920-02-20191800809838994
Hørsholm KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen for 2019 - Hørsholm Kommune20-02-20191800810838992
Middelfart KommuneAcceptskrivelse fra Middelfart Kommune vedr. en bedre bemanding og værdig ældrepleje 201918-02-20191800827838847
Norddjurs KommuneAcceptskrivelse fra Norddjurs Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv. 201918-02-20191800829838849
Odense KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - Odense Kommune19-02-20191800834838969
Randers KommuneAcceptskrivelse fra Randers Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv. 201918-02-20191800839838582
Ringsted KommuneAcceptskrivelse vedr. bedre bemanding og værdighedspulje fra Ringsted Kommune 201921-02-20191800842839011
Silkeborg KommuneAcceptskrivelse vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv. 2019 - Silkeborg Kommune19-02-20191800847838963
Skanderborg KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - Skanderborg Kommune18-02-20191800848838599
Tønder KommuneAcceptskrivelse vedr. pulje til værdighed og bedre bemanding 201918-02-20191800859838587
Viborg KommuneRedegørelse fra Viborg Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen 201921-02-20191800866839007
 Borgerhenvendelse - vedr. fritvalgsordningen i børne- og ungdomstandplejen25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM837989
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker bedre behandling af de ældre20-02-2019SJ-STD-DEPEMLM835505
 Borgerhenvendelse - er aldrig blevet tilbudt at komme med i klippekortsordningen15-01-2019SJ-STD-DEPEMLM801733
 Borgerhenvendelse - rykker for svar på klage over sagsforløb på Frederikssund Sygehus25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839343
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. kommunernes hjælp til ældre25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM838443
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid hos øjenlæger22-02-2019SJ-STD-DEPEMLM836747
Undervisningsministeriet
Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede
Borgerhenvendelse om sundhedsreformen25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839134
 Borgerhenvendelse om indsatser over for overvægtige børn26-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839642
 Borgerhenvendelse - mener Ældre Sagen er bedst egnet til at hjælpe de ældre25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839490
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag omkring uddannelse af sygeplejersker18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805805
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender idé til flere SOSU'er i fremtiden18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805798
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår mindst et sundhedscenter i hver kommune19-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805819
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til hvordan man kan få læger til udkantsområderne18-01-2019SJ-STD-DEPEMLM805794
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Er 5G farligt for vores helbred?22-02-2019SJ-STD-DEPEMLM837901
 Borgerhenvendelse - vedr. ældre med behov for hjælp24-02-2019SJ-STD-DEPEMLM837984
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - bemærkninger vedr. direkte adgang til fysioterapeuter25-02-2019SJ-STD-DEPEMLM837986
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. aktindsigt27-03-20181801318579701
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS kvitterer for anmodning om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. aktindsigt07-02-20181801318539015
DentalMæglerneKlager anmoder om, at afgørelse i klagesag om aktindsigt sendes direkte til klager06-03-20181801318558790
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender akt 3 i klagesag om aktindsigt28-03-20181801318577817
DentalMæglerneAnke af Styrelsen for Patientsikkerheds konsekvent manglende effektuering af aktindsigt13-03-20181802525569133
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om, at afgørelse om afslag på dataudtræk er sendt til anmoder14-03-20181802525567015
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. travlhed i hjemmeplejen24-02-20191802999837976
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed orienterer om, at der er truffet afgørelse i aktindsigtssag06-04-20181803055584122
Ballerup KommuneEvaluering af støttet projekt i Sønderhaven Plejecenter - pulje til livskvalitet24-02-20191805477837843
Region SyddanmarkRegion Syddanmark: vedr. kvalitetsløft - midler til regionale voldtægtscentre25-02-20191805629838860
Danske RegionerDR: kommentarer til udkast til referat fra 3. CE-mærkningsmøde01-02-20191806887838042
AmbuFlexAmbuflex' kommentarer til udkast til referat fra 3. CE-mærkningsmøde06-02-20191806887838038
KLOpfølgning på drøftelser om egenbetaling18-02-20191807168840229
RigsrevisionenUdestående materiale vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse af regionernes styring af kvalitetsfondsbyggerierne og ministeriets tilsyn14-01-20191807775838089
 Fremsender kommentarer til svar på henvendelse vedr. betaling af tandbehandling03-10-20181807899718114
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse om tandlægeområdet21-02-20191807899837180
Kalundborg KommuneKvittering for svar vedr. alkoholbehandling19-02-20191808882838147
Københavns KommuneHenvendelse om høring om indsatsen til udsatte stofbrugere i København18-10-20181808922725066
 Brev vedr. svar på henvendelse omkring lægevalg06-12-20181809123772822
Brugernes AkademiHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til hvordan man her og nu kan forbedre sundhedssituationen for stofmisbrugere20-01-20191809135806148
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag til besparelser i psykiatrien24-02-20191809169837982
 Henvendelse vedr. sagsbehandlingstiderne for videregivelse af oplysninger til brug for forskning02-11-20181809321739661
SundhedsstyrelsenSST: vedr. anbefalinger for akutområdet25-02-20191809348838790
Kirkens KorshærHenvendelse om stofindtagelsesrum19-11-20181809705754994
Praktiserende Lægers Organisation - PLODagsorden til 8. styregruppemøde om "Min Læge" 27-02-201924-02-20191810008837837
Operate A/SOpsamling vedr. møde d. 21.2 og næste skridt for kampagnen for "Min Læge"25-02-20191810008838829
KLBemærkninger til referat af 10. møde i databestyrelsen20-02-20191810189838121
Dansk ArbejdsgiverforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fjernelse af adgang med samtykke i den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet19-11-20181810237773411
Region SjællandBemærkninger til analyse af regionernes it-drift22-02-20191810345838921
DeloitteMateriale til styregruppemøde for analyse af regionernes it-drift22-02-20191810345838955
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. yderligere bidrag til sagsbehandlingstid og anker over patienterstatning26-02-20191810531840293
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til Hübberiet, 28. marts - Det Kongelige Teater, Gamle Scene26-02-20191900031839855
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om handicappedes rettigheder26-02-20191900078840366
 Tilføjelse til henvendelse til ældreministeren vedr. Movias beslutning om at fjerne køreplaner fra stoppestederne25-02-20191900078838414
 Skoleelever anmoder om et interview med sundhedsministeren omkring fedme26-02-20191900079839369
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til "Hübberiet"26-02-20191900080839514
Galleri Bo BjerggaardInvitation til bogreception den 1. marts 2019 - "Per Kirkeby - arkitektur"21-02-20191900080836060
Women in Parliaments Global ForumSundhedsministeren inviteres til " Women Political Leaders (WPL) at the CSW 63rd Session"26-02-20191900081839811
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 07/2019 med frist mellem den 1. - 14. april 2019 ved EU-Domstolen25-02-20191900147838224
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-149/19, R.B.25-02-20191900147838362
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. psykiatriske lidelser15-02-20191900641834724
Turnerforeningen i DanmarkAnsøgning til udlodningsmidler 201912-01-20191900699804422
ALS-foreningenAnsøgning til udlodningsmidler 201920-01-20191901094808638
 Svar på kvittering: Pillepas til hund19-02-20191901309838018
SundhedsdatastyrelsenEngelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-02-20191901494840219
SundhedsdatastyrelsenVedr. engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-02-20191901494840221
SundhedsdatastyrelsenBemærkning vedr. engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-02-20191901494840224
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramRKKP: Udpegning til Udvalg for Datakvalitet og Indberetning & Udvalg for Dataanvendelse og Formidling22-02-20191901653838099
 Fremsender kommentar til svar vedr. rammerne for egenbetaling for midlertidigt ophold på plejecenter25-02-20191901767838415
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabAdvokat oversender bilag til klage over afslag på autorisation som læge26-02-20191902026839942
Magnusson Denmark AdvokatpartnerselskabKlage over afslag på ansøgning om dansk lægeautorisation samt afslag på videre forløb som KBU-læge (klinisk basisuddannelse)20-02-20191902026835465
SundhedsdatastyrelsenKvittering for tilmelding til arbejdsgruppe til initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202226-02-20191902088840313
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om arbejdsgruppedeltagere til initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-202218-02-20191902088839121
JustitsministerietVedr. Sikringsafdelingen - ventetid25-02-20191902091839172
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål BA (S)25-02-20191902096839357
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål AÅ (S)25-02-20191902096839356
Dansk SocialrådgiverforeningKopi af henvendelse vedr. børnefattigdom i Danmark19-02-20191902106834475
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker handling fra ministeren vedr. behandling af de ældre24-02-20191902132837985
LiquidmindsOversigt over fakturering vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren19-02-20191902133840203
 Borgerhenvendelse - psykiatri01-02-20191902143839304