Fra: 05-02-2019 til: 05-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse vedr. publikationen "Patienten først"04-02-2019SJ-STD-SUMAI820190
Dragør KommuneSpørgsmål vedr. regnskab for værdighedsmilliarden - overførte 2016-midler til 2017 - Dragør Kommune04-02-20191601589820310
Guldborgsund KommuneSpørgsmål vedr. revideret regnskab for værdighedsmillionerne 201704-02-20191601678820458
Hørsholm KommuneSvar vedr. revisionspåtegnet regnskab for værdighedspuljen 2017 - Hørsholm Kommune04-02-20191601708820618
Folketinget ChristiansborgTil FT: Ok til lovtekniske rettelser L 109 - Certificeringsordning for fremmedsprogtstolke på sundhedsområdet31-01-20191801599820388
 Afgørelse i klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge udsendes til klager05-02-20191803425821412
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse i klage over autorisation sendes til STPS til orientering05-02-20191803425821418
SundhedsstyrelsenE-mail til SST om implementeringsplan01-02-20191804844821920
 Svar på henvendelse vedr. osteopatisk behandling05-02-20191807885821537
 Kvittering for modtagelse af bemærkninger i klagesag om aktindsigt04-02-20191808884820857
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse i klage over autorisation sendes til STPS til orientering05-02-20191809467821397
 Afgørelse sendt i klage over afslag på autorisation05-02-20191809467821391
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur af lovbekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile05-02-20191809979822199
Region SjællandOrientering om besvarelse af alm. del spm. fra § 71-tilsynet04-02-20191810135821120
Børne- og SocialministerietUdkast til svar vedr. sundhedspersoners underretningspligt sendt til clearing i BSM05-02-20191810163821444
JustitsministerietFristudsættelse for JM's bidrag vedr. sundhedspersoners underretningspligt30-01-20191810163818793
BeskæftigelsesministerietOversender supplerende henvendelse om erstatning05-02-20191900078822436
Ældre Sagen i StenløseSvar på henvendelse til ældreministeren - fremsender forslag om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter serviceloven05-02-20191900078822225
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter serviceloven05-02-20191900078821772
 Svar på henvendelse vedr. skoleelever, der anmoder om interview vedr. overvægt04-02-20191900079821043
Brand & Redning SønderjyllandSvar på invitation til præsentationsmøde - Brand og Redning Sønderjylland05-02-20191900080821949
Styrelsen for PatientklagerAnmodning om bidrag vedr. klage- og erstatningsmuligheder i Grønland05-02-20191900510822064
PatienterstatningenAnmodning om bidrag vedr. patienterstatning i Grønland05-02-20191900510822033
 Svar på henvendelse vedr. genoptagelse af patienterstatning05-02-20191900770821650
Syddansk SundhedsinnovationBemærkninger til samarbejdsaftale - Digital løsning til graviditetsforløb04-02-20191900801821238
 Svar på spørgsmål om psykiatriloven05-02-20191900803822463
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39105-02-20191900898821993
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39805-02-20191900898822003
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39205-02-20191900898821998
JustitsministerietSvar vedr. invitation til workshop onsdag den 6. februar 2019 om forebyggelse og behandling i forbindelse med voldtægt04-02-20191901030820744
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 40905-02-20191901059822043
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om hjemflytning til Danmark05-02-20191901077822215
StatsministerietOrientering om svar på henvendelse fra Grønlands Selvstyre om lovgivningen om euforiserende stoffer i Grønland05-02-20191901093821664
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikSvar på henvendelse om lovgivningen om euforiserende stoffer i Grønland05-02-20191901093821603
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 51705-02-20191901215822005
 Kvittering for modtagelse af henvendelse om arbejdstilladelse og orientering om oversendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed04-02-20191901235820426
UdenrigsministerietBemærkninger til høring: Anmodning om stillingtagen til staters traktatforbehold mhp. drøftelse af evt. dansk indsigelse på EU-retschefsmøde d. 6. februar 201904-02-20191901303821184