Fra: 06-02-2019 til: 06-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandSvar vedr. Skive Sundhedshus - Kvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802137821610
Region MidtjyllandSvar vedr. Skanderborg Sundhedshus - Kvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802149821606
Region MidtjyllandSvar vedr. Psykiatriens hus - Kvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802151821607
Region MidtjyllandSvar vedr. Marselisborgcentret - Kvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland05-02-20191802151821613
 Svar på klagers anmodning om Københavns Universitets beregninger i klage over autorisation som tandlæge05-02-20191803425822446
 Svar på opfølgende henvendelser vedr. tilskud til tandbehandling06-02-20191803766824013
Region NordjyllandRegion Nord: Godkendelse af akut udrykningstjeneste og forlængelse af projekt vedr. jr. nr. 180404106-02-20191804041823709
Region SjællandRegion Sjælland: Godkendelse af akut udrykningstjenester i psykiatrien - 180404106-02-20191804041823770
Region HovedstadenRegion H: Godkendelse af akut udrykningstjenester i psykiatrien - 180404106-02-20191804041823785
Styrelsen for Patientsikkerhed3. rykker for materiale og udtalelse i klagesag om autorisation06-02-20191806226823557
SundhedsstyrelsenAnmodning om udbetaling af tilskud til Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser05-02-20191809984821653
 Svar på henvendelse om psykiatrien06-02-20191810549823517
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUTRU- orientering om rapport "Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2017"06-02-20191810604823757
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUEFK- orientering om rapport "Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2017"06-02-20191810604823754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om rapport "Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2017"06-02-20191810604823732
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUMOF- orientering om rapport "Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2017"06-02-20191810604823748
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om behandling af børn og unge i psykiatrien05-02-20191900048821964
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om kørekort06-02-20191900078823168
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om mulighed for udflugter06-02-20191900078823047
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om fornyelse af kørekort06-02-20191900078823555
Region SyddanmarkSvar på invitation til dialogmøder om fremtidens Syddanmark05-02-20191900080821926
Statens Serum InstitutUdkast til materiale vedr. udbud af kantinedrift i departementet06-02-20191900470824060
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer ULØULØ alm. del - svar på spm. 3006-02-20191900581822917
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 42706-02-20191900722823121
 Regarding slides for WHO Digital Summit06-02-20191900752822817
 Regarding slides for WHO Digital Summit06-02-20191900752822809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 47406-02-20191900911823262
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 49006-02-20191900946823138
Helsingør KommuneSvar på henvendelse fra Helsingør Kommune vedrørende visitation til plejehjemsplads24-01-20191901036821858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 48406-02-20191901039823147
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 49706-02-20191901158823247
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelse05-02-20191901194819786
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 41006-02-20191901229822866
UdenrigsministerietSvar på UM-HØRING: Anmodning om stillingtagen til staters traktatforbehold mhp. drøftelse af evt. dansk indsigelse på EU-retschefsmøde d. 6. februar 2019 - bemærkninger04-02-20191901301821173
Region Sjælland
Danske Regioner
Region Sjælland: anmodning om bidrag til svar på alm. del spørgsmål fra § 71-tilsynet05-02-20191901302821878
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1006-02-20191901302823245
Region MidtjyllandSvar på henvendelse om forskningsprojekt vedrørende patientoplevet kvalitet og genindlæggelser05-02-20191901319821737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 50906-02-20191901378823977
 Svar på henvendelse om alkoholmisbrug06-02-20191901391823308
 Svar på henvendelse om alkoholmisbrug06-02-20191901391822877
KLVedr. præsentation af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for kommunerne06-02-20191901400823133
 Svar på din borgerhenvendelse om arbejdsgruppen om journalføring06-02-20191901401823090