Fra: 07-02-2019 til: 07-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Høje-Taastrup KommuneSpørgsmål vedr. regnskab for en værdig ældrepleje 201706-02-20191601706822853
Region SjællandRykker for revisorpåtegnet regnskab for projekt Familiepakken07-02-20191602486824243
Dragør KommuneDragør Kommune: godkendelse af budget for 2019 til projektnr. 68405 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191607982825266
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: besvarer spørgsmål til slutrapportskema til projektnr. 68408 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191607985825103
Sorø KommuneSorø Kommune: besvarer spørgsmål angående indsendelse af regnskab til projektnr. 68441 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191608022824631
Assens KommuneAssens Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 68448 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-02-20191608027824941
SundhedsstyrelsenHenvendelse om opfølgning på nye rettigheder05-02-20191610732825774
SundhedsstyrelsenHenvendelse om opfølgning på nye rettigheder06-02-20191610732825746
JustitsministerietAnmoder JM om at invitere Retspsykiatrisk Klinik med til møde om speciallægeerklæringer og orientering om rykket mødedato06-02-20191611502823511
Region SyddanmarkRegion Syd: Godkendelse af projekt - akut udrykningstjenester i psykiatrien - 180404106-02-20191804041823679
Region MidtjyllandRegion Midt: Godkendelse af projektbeskrivelse og budget vedr. regionale akutte udrykningsteams06-02-20191804041823747
BørneulykkesfondenGodkendt projektforlængelse - frirumspuljen06-02-20191804620823869
Økonomi- og IndenrigsministerietStatus til ØIM vedr. frikommuneforsøget "sammenhæng i psykiatrien"06-02-20191805328823454
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUTil SUU: Høringssvar og høringsnotat vedr. L 16407-02-20191806472824532
Rigsrevisionen<109041> Dokumenter vedr. behandling af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Herlev - mail nr. 207-02-20191807775825628
Rigsrevisionen<109041> Dokumenter vedr. behandling af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Herlev - mail nr. 307-02-20191807775825654
RigsrevisionenMateriale om Nyt Herlev Hospital - aktliste vedr. udbetalingsanmodning06-02-20191807775823669
RigsrevisionenMateriale om Nyt Herlev Hospital06-02-20191807775822953
RigsrevisionenKopi af udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev i Region Hovedstaden06-02-20191807775822957
RigsrevisionenMateriale om Nyt Herlev Hospital - oplysning om bøvl06-02-20191807775823665
Abbott Diabetes CareSvar på henvendelse vedr. salg af FreeStyle Libre i Danmark07-02-20191808472824932
 Svar vedr. medicinudgifter i psykiatrien07-02-20191809169824943
 Kvittering for henvendelse fra klager i autorisationssag og orientering om status for sagsbehandling07-02-20191809186824267
Danske PatienterAdvisering om undersøgelse af mulighederne for nærvær til nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet (satspuljeaftalen på ældreområdet)07-02-20191809437825029
 Advisering om undersøgelse af mulighederne for nærvær til nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet (satspuljeaftalen på ældreområdet)07-02-20191809437825033
Børne- og SocialministerietKoordinering af svar på borgerhenvendelse om samtykke, der også er sendt til SM06-02-20191809576823745
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 23207-02-20191810131825123
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 23407-02-20191810131825130
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 23307-02-20191810131825125
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 25907-02-20191810395825019
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 30207-02-20191810589824928
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om sundhedsrisici ved mobiltelefoner07-02-20191900078824283
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tilbagehold af midler i ældrecheck07-02-20191900078824401
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om akutplads07-02-20191900078824669
 Anmodning om postadresse til brug for svar på henvendelse om manglende hjælp til psykisk syg pårørende15-01-20191900348822969
Cheval Blanc Kantiner A/SOplysning om årsomsætningen i kantinen07-02-20191900470824292
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37507-02-20191900580824421
KulturministerietBidrag til "Denmark’s fifth report under the Council og Europe ´s Framework06-02-20191900733822893
 Svar på henvendelse fra Behavioral Health Expert06-02-20191900878823476
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 35107-02-20191900919824478
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteVedr. aktindsigtsanmodning i forarbejder til pjecen "De mange skal beskytte de få" - udsættelse af svarfrist05-02-20191900981822471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39706-02-20191901020824165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39906-02-20191901020824167
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 40106-02-20191901020824169
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 39606-02-20191901020824163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 40206-02-20191901020824171
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 40706-02-20191901020824174
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 40806-02-20191901020824176
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 39006-02-20191901020824161
LægemiddelstyrelsenSvar vedr. definition af begrebet sygehus06-02-20191901174823029
Healthcare DenmarkFollow up on yesterday's presentation regarding hospital budgets06-02-20191901262823077
TV2 ØstjyllandKvittering for modtagelse - anmodning om aktindsigt i referat - TV2 Østjylland06-02-20191901294823888
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om HPV-vaccine til drenge06-02-20191901310823995
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 52307-02-20191901318825433
Danske RegionerStatus på implementeringsplaner for samlet patientoverblik07-02-20191901478824691