Fra: 12-02-2019 til: 12-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Halsnæs KommuneSpørgsmål vedr. udgiftsposten "administration mv." - puljen vedr. værdighedsmidler 2019 - Halsnæs Kommune11-02-20191601692827849
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse om opfølgning på nye rettigheder12-02-20191610732828803
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene12-02-20191704733828678
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering om høring over lovforslag om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger12-02-20191803288828755
Styrelsen for PatientsikkerhedOpfølgning på møde om spørgsmål vedr. fravalg af livsforlængende behandling11-02-20191804022828043
Vejle SygehusVedr. henvendelse om vejledning til klinisk forskning12-02-20191806451828827
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om status på bidrag vedr. forbeholdt virksomhed for optikere og optometrister12-02-20191809170828449
 Delafgørelse vedr. aktindsigt i tandlægeoverenskomstens bortfald11-02-20191810055828107
Danske RegionerDUT-høring over udkast til bekendtgørelser udarbejdet i forbindelse med oprettelse af Nationalt Genom Center12-02-20191810532828491
FOA - Fag og ArbejdeSvar på henvendelse vedr. ministeroplæg til psykiatrialliancens første konference 25. februar 201911-02-20191900082827435
 Svar på invitation til arrangement - Debat med Djøf11-02-20191900082827527
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. udkast til referat fra mødet i den nationale bestyrelse for sundheds-it 30/111-02-20191900648827872
 STPS udtalelse i klagesag om autorisation sendes i partshøring12-02-20191900914828807
DR Fyn Danmarks RadioAfgørelse på aktindsigt i recepter udskrevet på medicinsk cannabis12-02-20191900937828797
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsreformen11-02-20191900951828059
 Kvitterer for modtagelse af henvendelse om hjemflytning til Danmark og orientering om oversendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed11-02-20191901077827109
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 37811-02-20191901225827783
Dansk Selskab for Orthomolekylær MedicinMinistersvar vedr. henvendelse fra Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin vedr. totalforbud mod humant brug af kviksølv22-12-20181901556827925
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54312-02-20191901556828907
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54212-02-20191901556828905
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53612-02-20191901556828889
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53712-02-20191901556828894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53912-02-20191901556828898
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54012-02-20191901556828900
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - foreløbigt svar på spm. 54112-02-20191901556828903
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 54412-02-20191901556828910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53512-02-20191901556828887
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53812-02-20191901556828896
Region MidtjyllandVedr. udbetaling af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen m.v. (a conto tilskud)11-02-20191901578827334
Rudersdal KommuneSvar: spm. vedrørende ansøgning til SATS-puljen11-02-20191901596827894
Radio 24/7Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt i konkrete dokumenter12-02-20191901618828519
Radio24syv1. delafgørelse vedr. aktindsigt i konkrete dokumenter12-02-20191901618829016