Fra: 15-02-2019 til: 17-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Faxe KommuneSpørgsmål til budgettet over puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede14-02-20191605261830309
Aabenraa KommuneGodkendelse af revideret budget til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede14-02-20191605288830262
JustitsministerietSpørger JM om deltagere i møde om speciallægeerklæringer15-02-20191611502830881
Statens Arkiver - RigsarkivetSundheds- og Ældreministeriet anmoder om ny godkendelse af journalplan for Nationalt Genom Center (NGC)15-02-20191709029830778
Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata - STARSIndkaldelse til 18. møde i STARS* samt fremsendelse af referat fra 17. møde i STARS*14-02-20191802212830296
Danske Regioner
KL
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Fristen udskudt i høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger13-02-20191803288830433
 Svar vedr. refleksioner over eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte14-02-20191804523830351
Region HovedstadenSpørgsmål til budget vedr. midler til regionale voldtægtscentre13-02-20191805629830030
 Svar til borger vedr. forslag til forbedringer i psykiatrien14-02-20191806721830602
 Indhentning af adresse til brug for besvarelse af henvendelse om biologisk medicin13-02-20191808139829978
Region HovedstadenVurdering af 2. kvartalsrapport for 2018 vedr. Nyt Hospital Nordsjælland14-02-20191808880830275
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Christian Rabjerg Madsen
MOF alm. del - svar på spm. 12515-02-20191809754831500
Implement Consulting GroupMail: Brev vedr. tilbud på markedsmæssige vilkår: Evaluering af headspace15-02-20191810161831228
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 29115-02-20191810554830864
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 29215-02-20191810554830868
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 29315-02-20191810554830871
Region SyddanmarkVurdering af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 vedr. projekt Nyt OUH15-01-20191810601830583
 Takkebrev fra sundhedsministeren for arbejde udført i Det Etiske Råd12-02-20191900060828948
 Svar vedr. stofskiftepatienters vilkår i Danmark14-02-20191900437830364
 Svar på borgerhenvendelse vedr. rugemødre og donorbørn15-02-20191900467831402
Region MidtjyllandSpørgsmål til bidrag til SUU alm. del spm. 36215-02-20191900506830834
 Svar til borger vedr. spørgsmål om farvestoffer i antibiotika14-02-20191900596830631
 Besvarelse af henvendelse vedr. afstand til sygehus13-02-20191900741829979
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 43615-02-20191900763831090
 Svar på henvendelse vedr. videreuddannelse af sygeplejersker15-02-20191900764831418
 Svar på henvendelse vedr. fosterreduktion15-02-20191900856831398
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41515-02-20191901021830791
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41715-02-20191901021830795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41315-02-20191901021830781
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41615-02-20191901021830793
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 42515-02-20191901021830799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41915-02-20191901021830797
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41215-02-20191901021830776
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 41415-02-20191901021830789
 Svar på henvendelse vedrørende tilbud om behandling inden for 30 dage13-02-20191901045829520
Region HovedstadenOpfølgning på kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 for Nyt Hvidovre Hospital13-02-20191901125829893
Region HovedstadenBesøg på Nyt Hospital Herlev i foråret 201915-02-20191901270831158
 Svar på henvendelse om den geografiske afgrænsning af sundhedsfællesskaber i sundhedsudspil14-02-20191901374830227
JP VagtSvar på tilbud om møde vedr. vagtordning13-02-20191901434829476
Sønderborg KommuneSvar på henvendelse fra Sønderborg kommune vedr. egenbetaling på akutpladser - specialiseret rehabilitering15-02-20191901472831157
 Svar til borger på henvendelse vedr. indlæggelse13-02-20191901516826179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 49615-02-20191901534831495
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUVedr. mundtlig besvarelse af § 20 S 48815-02-20191901581831040
BerlingskeSvar på aktindsigtsanmodning i kommunikation mellem Falck, Advice og 3F og ministeriet13-02-20191901603829966
 Svar på borgerhenvendelse om forskellen på ny mødom og nye bryster15-02-20191901614830804
Region SjællandAnmodning om bidrag til § 71-tilsynets alm. del spm. 14-1713-02-20191901634829895
Danske RegionerAnmodning om bidrag til § 71 tilsynets alm. del spm. 14-1713-02-20191901634829908
Erhvervsministeriet
Nævnenes Hus
Det Psykiatriske Patientklagenævn
Anmodning om bidrag til § 71-tilsynets alm. del spm. 14-1713-02-20191901634829479
 Sender kontaktoplysninger på Udbetaling Danmark til borger14-02-20191901681830504
 Orienterer anmoder om oversendelse af henvendelse til Udbetaling Danmark14-02-20191901681830392
 Orienterer anmoder om oversendelse af henvendelse til Udbetaling Danmark14-02-20191901681830406
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om sagens akter og udtalelse vedr. klage over evalueringsansættelse15-02-20191901683831009
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørger til hvorvidt henvendelse fra klager vedr. evalueringsansættelse giver anledning til fornyet vurdering14-02-20191901683830522
AlzheimerforeningenSvar på henvendelse fra Alzheimerforeningen vedr. rapporten 'Ældres sundhed og trivsel'14-02-20191901697830259