Fra: 19-02-2019 til: 19-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAnmodning om uddybning af ansøgning om revideret budget og forslag for 2019 - Projekt " I sikre hænder"08-02-20191600950826738
 Beskikkelsesbrev til medlem af Det Rådgivende Praksisudvalg - Danske Handicaporganisationer.19-02-20191602906833783
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørger STPS om kontaktoplysninger på medarbejder i SDS - opbevaring af patientjournaler fra nedlagte praksisser18-02-20191704510832148
Komiteen for SundhedsoplysningLÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende - bemærkninger vedr. status på projektet18-02-20191800097832829
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner18-02-20191801416833008
Thisted KommuneSvar vedr. ansøgning om udsættelse af frist for brug af midler til etablering af læge- og sundhedshuse (pulje fra 2018) - 180211718-02-20191802117832699
Styrelsen for PatientsikkerhedTil STPS: Svar på henvendelse om E-sundhed18-02-20191804186832216
SundhedsstyrelsenVedr. udkast til cases til vejledning om børn i overgange19-02-20191806162833543
Kalundborg KommuneSvar vedr. alkoholbehandling19-02-20191808882833675
KLT.O. Opfølgning på møde den 8. januar 2019 med Danske Regioner - IV-behandling i hjemmet13-02-20191809283830131
Danske RegionerOpfølgning på møde den 8. januar 2019 - IV-behandling i hjemmet13-02-20191809283830118
 Svar på henvendelse vedr. reglerne om bortfald af retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed som læge18-02-20191809313832694
 Svar vedr. vejledning om lægemidler19-02-20191809547833848
RambøllMail: Accept af tilbud "Evaluering af headspace - effekt for den enkelte og samfundet"15-02-20191810161831202
 Svar vedr. ordination af medicin19-02-20191810257832963
Bolius Boligejernes Videncenter A/SSvar på henvendelse om boform19-02-20191900066833977
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. blødgøringsanlæg19-02-20191900078833695
Udenrigsministeriet
Statsministeriet
Oversendelse af henvendelse om Palæstina19-02-20191900078833454
 Svar på henvendelse om projektopgave i 9. klasse om medicinsk cannabis18-02-20191900079832769
Copenhagen IndustriesSvar på invitation til reception hos Copenhagen Industries19-02-20191900080833900
EuropabevægelsenSvar på invitation til demokratifestival19-02-20191900082833972
 Svar på henvendelse vedr. kontakt til FMK-support (Fælles Medicin Kort)18-02-20191900611832722
Ældre SagenSvar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. data18-02-20191900758831915
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. brystscreening18-02-20191900905832566
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 45618-02-20191901023833343
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 44718-02-20191901023833324
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 44918-02-20191901023833328
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 45518-02-20191901023833337
SundhedsstyrelsenHenvendelse om SUU alm. del - spm. 49418-02-20191901156834151
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 44818-02-20191901278833326
 Svar på henvendelse om aktiv dødshjælp19-02-20191901375833390
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. mammografi18-02-20191901533832776
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 501 (1901585)18-02-20191901585832887
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1719-02-20191901634832970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1519-02-20191901634832966
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1619-02-20191901634832968
Ministry of Social Affairs and Health
Ministry of Health
Response to invitation to participate in the International Horizon Scanning Initiative (IHSI)15-02-20191901635830935
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. skoliose18-02-20191901686832811
BeskæftigelsesministerietOversender borgerhenvendelse om brexit til Beskæftigelsesministeriet15-02-20191901719831252
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ventetid på operation18-02-20191901724832345
SundhedsdatastyrelsenVedr. forespørgsel om målepunkter til evaluering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-2022 - cyber18-02-20191901747832016
SundhedsdatastyrelsenVedr. forespørgsel efter input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet19-02-20191901847833724
SundhedsdatastyrelsenVedr. forespørgsel efter input til kortlægning af snitflader mellem myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet19-02-20191901847833725