Fra: 20-02-2019 til: 20-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenRevideret udkast til eksempler til vejledning om børn i overgange20-02-20191806162835116
Privathospitalet FrederiksbergSvar vedr. spørgsmål om ludomanipuljen20-02-20191807614834671
 Svar på henv. om bureaukrati i sundhedsvæsenet20-02-20191807696834469
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivningsnotat til ØIM vedr. udbetaling til Nyt Hospital Bispebjerg for 1. kvartal 2019 (kvartalsrapport for 2. kvartal 2018)20-02-20191807731835375
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om evaluering om ægdonationsaftale20-02-20191808981834788
 Styrelsen for Patientsikkerheds supplerende udtalelse i klagesag om autorisation sendes i partshøring18-02-20191809186831893
Danske Regioner
Bloddonorerne i Danmark
Orientering til DR og Amgros om svar til Bloddonorerne19-02-20191809269834035
 Afgørelse på klage over afslag på dansk autorisation som tandplejer udsendes til klager20-02-20191900001834417
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. Movias beslutning om at fjene køreplaner fra stoppestederne20-02-20191900078834962
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om narkotika20-02-20191900078834715
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om handicappedes rettigheder20-02-20191900078835042
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om hjælp til handicappet20-02-20191900078834885
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om pensionsalder20-02-20191900078834261
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelser om Lindholm20-02-20191900078834725
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om hjælp til handicappede20-02-20191900078834308
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om kontanthjælp20-02-20191900078834849
UdenrigsministerietOversendelse af invitation to Conscience Movement20-02-20191900078835033
 Svar på henvendelse om projektopgave om diabetes20-02-20191900079835210
 Svar på henvendelse om bidrag til projektopgave om cannabis20-02-20191900079835293
 Svar på henvendelse om aktiv dødshjælp20-02-20191900079835259
Syddansk UniversitetSvar på invitation til møde om dialog mellem erhvervslivet og politikerne20-02-20191900080834654
The World Economic ForumSvar på invitation: Join Centre for the Fourth Industrial Revolution Global Precision Medicine Council19-02-20191900081833159
 Svar på invitation til indvielse af Københavns Fødeklinik20-02-20191900081834878
Osteoporoseforeningen - Afdeling SønderjyllandForeløbigt svar på invitation til lægefagligt stormøde19-02-20191900082832953
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren - takker for hjælp og vejledning20-02-20191900528835025
Syddansk SundhedsinnovationSamarbejdsaftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Syddansk Sundhedsinnovation20-02-20191900801835353
The Swiss Federal Office of Public Health (FOPH)Svar på henvendelse fra Swiss federal office of Public health vedr. national strategi for børn og unges sundhed19-02-20191900998833542
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Svar på spm. 49220-02-20191901027834717
 Svar på henvendelse vedr. autorisation af psykoterapeuter20-02-20191901046834818
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
Oversendelse af SUU alm. del - svar på spm. 48920-02-20191901435834722
Radio24syvUdsættelse af svarfrist på anmodning om aktindsigt i konkrete dokumenter19-02-20191901595833657
Radio24syvMinisteriet udsætter frist for besvarelse af anmodning om aktindsigt i konkrete dokumenter19-02-20191901595833788
Radio 24/7Partshøring vedr. aktindsigt i konkret dokument20-02-20191901618834846
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramHøringssvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. RKKP-strategi 2019-2022 (Klinisk kvalitetsprogram)19-02-20191901701833444