Fra: 22-02-2019 til: 24-02-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836401
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836399
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836396
 Beskikkelsesbrev til medlem af Ankenævnet for Patienterstatning - KL21-02-20191703721836394
MedCom
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Københavns Kommune
Sundhedsdatastyrelsen
Materiale til styregruppemøde d. 27. februar om "Digital almen praksis"20-02-20191706920835697
Dansk Psykolog Forening
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
KL
Dansk Selskab for Almen Medicin
Invitation til informationsmøde den 14. marts 2019 kl. 10-12 om evaluering af forsøgsordning med vederlagsfripsykologbehandling til unge ml. 18-20 år, der lider af let til moderat depression eller angst22-02-20191708047837501
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker STPS på svar vedr. generelt spørgsmål om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge22-02-20191709257836788
Trial NationUnderskrivning af referat af 1. bestyrelsesmøde i Trial Nation22-02-20191805165837548
Region SyddanmarkTil Region Syddanmark: Bemærkninger vedr. tilskud til regionale voldtægtscentre21-02-20191805629836319
SundhedsstyrelsenRevideret udkast til cases til vejledning om børn i overgange fra sundhedspleje til dagtilbud20-02-20191806162834621
Børne- og SocialministerietFremsendelse af revideret udkast til eksempler til vejledning om børn i overgange21-02-20191806162836608
SamfundsblikSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. evt. oplæg omkring "Centralisering vs. Decentralisering" den 19. april 201921-02-20191900030836494
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om lægeuddannelsen22-02-20191900078837153
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om handicappede22-02-20191900078837122
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelser om handicappedes retttigheder22-02-20191900078837059
Nature EnergySvar på invitation til 1. spadestik i Glansager22-02-20191900080837281
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereSvar på invitation til LAP Landsmøde 201922-02-20191900082837274
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - Svar på spm. 29522-02-20191900282837163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 58822-02-20191900405837332
 Svar på henvendelse vedr. antallet af aktindsigtsanmodninger til Sundheds- og Ældreministeriet i 2017-2018, herunder sagsbehandlingstider22-02-20191900516836910
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning22-02-20191900541837629
 Sender Styrelsen for Patientsikkerheds udtalelse i klagesag om KBU-forløb (Klinisk basisuddannelse) i partshøring21-02-20191900755835527
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sygdomsforløb20-02-20191901325835209
KL
Aarhus Kommune
Brev fra sundhedsministeren om kommunal medfinansiering20-02-20191901440835810
Danske RegionerBrev til formand for Danske Regioner vedr. kommunal medfinansiering21-02-20191901440835781
Region HovedstadenKopi af afgørelse om aktindsigt i konkrete dokumenter til orientering22-02-20191901618837627
Radio 24/72. delafgørelse om aktindsigt i konkrete dokumenter22-02-20191901618837616
RambøllVedr. oplæg torsdag den 20/2 på centerdag21-02-20191901778835998
SundhedsstyrelsenVideresendelse af mail vedr. udgivelsen "Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale"20-02-20191901954835756
 Svar på henvendelse vedr. aktør i møderækken vedr. Sundhedsreformen22-02-20191902015836915